Pakkorokotuksista..

12 §
"Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Valtioneuvosto päättää pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava. Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto, jollei Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä."

"Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa toimeenpannaan pakolliset rokotukset kullekin ikäluokalle tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää pakollisen rokotusohjelman sisällöstä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa hankittuaan asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon." FINLEX

Alkuperäinen asetus vuodelta 1986 FINLEX

Mielikuvitukseni ei taida riittää kattamaan tätä lausetta
"...taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä." :headwall:
 
MI
Mielikuvitukseni ei taida riittää kattamaan tätä lausetta
"...taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä." :headwall:
Jos vaikka sodan tai terrorismin yhteydessä käytetään biologisia aseita, jotka eivät ole varsinaisesti tartuntatauteja (myrkytetään vaikkapa kaupunkien juomavesiä eliöillä, joita tehtaillaan labrassa ja jotka eivät tartu eteenpäin), niin niitä vastaan olisi myös hyvä olla lailliset valmiudet rokottaa kansaa.