Vanhojen autojen verotus kevenee

Ei koske minua, mutta moni palstalainen saa pienen helpotuksen veroihinsa.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen ajoneuvoveron perusveron keventämisestä yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Veronkevennys kohdistuu keski- ja suuripäästöisiin autoihin sekä kaikista vanhimpiin autoihin, joista päästömittaustietoja ei ole. Uudempien, eli vuoden 2017 jälkeen ensirekisteröityjen autojen verotus ei pääsääntöisesti muutu.

Veronalennuksen piiriin kuuluvilla autoilla verotus laskee keskimäärin 28 euroa vuodessa, ja suurimmillaan alennusta saisi 52 euroa vuodessa. Laki tulee voimaan heti tammikuun 1. päivänä, mutta veronkevennyksiä aletaan soveltaa vasta 1. tammikuuta 2025 ja sen jälkeisiltä päiviltä kerättäviin veroihin. Koska ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja maksetaan 12 kuukauden ajalta etukäteen, uusien veroperusteiden mukaisia verolippuja on tarkoitus lähettää jo tammikuusta 2024 alkaen.

 

Yhteistyössä