vaarallinen työ ja raskaus

  • Viestiketjun aloittaja inga-88
  • Ensimmäinen viesti
No
peritaatteessa kannattaa ilmottaa mahollisimman pian ettei lapselle tule vain mitään.
Jos työantajalla ei ole tarjota turvallista työtä tilalle, pääset erityisäitiyslomalle
 
vieras
Alkuperäinen kirjoittaja inga-88:
olen työssä joka voi olla haitallista sikiölle, miten ilmoitan työnantajalle, tarvitsenko todistuksen raskaudesta?
mitä muuta tulee ottaa huomioon?
Suosittelen neuvolan todistusta. Ensisijaisesti työnantaja on velvollinen järjestämään muuta työtä jos suojavarusteilla ei tule muutosta, ihan viimeisin vaihtoehto on erityisäitiysraha. Se on tosi vaikeaa, useimmiten kai siirretään vastaamaan puhelimeen tai arkistoimaan.

Mikä ala tai siis missä mielessä vaarallista sikiölle?

Kysyy kemianteollisuuden laborantti
(3 lasta ja melkein loppuun asti töissä)
 
korjaus
Alkuperäinen kirjoittaja vieras:
Alkuperäinen kirjoittaja inga-88:
olen työssä joka voi olla haitallista sikiölle, miten ilmoitan työnantajalle, tarvitsenko todistuksen raskaudesta?
mitä muuta tulee ottaa huomioon?
Suosittelen neuvolan todistusta. Ensisijaisesti työnantaja on velvollinen järjestämään muuta työtä jos suojavarusteilla ei tule muutosta, ihan viimeisin vaihtoehto on erityisäitiysraha. Se on tosi vaikeaa, useimmiten kai siirretään vastaamaan puhelimeen tai arkistoimaan.

Mikä ala tai siis missä mielessä vaarallista sikiölle?

Kysyy kemianteollisuuden laborantti
(3 lasta ja melkein loppuun asti töissä)
ei erityisäitiysraha vaan sekä loma... Jos muuta ei ole tarjolla niin pääsee jo aikastetulle erityisäitiyslomalle
 
rouva x
Itse ilmoitin jo ennen yrityksen aloittamista ja ihan suullinen ilmoitus riitti. Meillä töissä on liima-altistusta osassa työpisteistä, työpisteen vaihto saman hallin sisällä riittää toistaiseksi.
 
http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Palvelut/Lisatiet
Erityisäitiysvapaa

Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti.

Erityisäitiysloma voi keskeytyä, jos vaaratekijä voidaan poistaa työstä tai työoloista tai jos työntekijälle voidaan järjestää määrätystä ajankohdasta alkaen muuta työtä. Erityisäitiysloman ajalta työntekijälle maksetaan erityisäitiysrahaa. Työntekijä ei saa olla erityisäitiysrahan suoritusaikana missään muussa ansiotyössä. Määräaikaisessa työsuhteessa erityisäitiyslomaa voi saada vain työsuhteen voimassaolon ajalta. Myös yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä on oikeus erityisäitiysrahaan.

Lääkärinlausunto erityisäitiysrahaa varten

Erityisäitiysrahahakemuksen (KELA:n lomake SV 9) liitteeksi tarvitaan työnantajan työterveyshuoltoa toteuttavan lääkärin lausunto (KELA:n lomakkeella SV 97). Jos sellaista ei hankaluudetta ole saatavissa, voi muu vakuutetun työolot tunteva lääkäri antaa vastaavan lausunnon sikiön kehitykselle tai raskaudelle vaaraa aiheuttavasta tekijästä. Lausunnossa kuvataan haitalliseksi arvioidut työtehtävät ja altistuminen.

Työnantajan ilmoituksesta (Kelan lomake SV 96) käy ilmi ettei sikiölle ja raskaudelle turvalliseen työhön sijoittaminen onnistu ja se, voidaanko työntekijä myöhemmin raskauden aikana sijoittaa turvallisiin tehtäviin.

SV-lomakkeita saa Kelan sairausvakuutustoimistoista ja Vanhempainetuushakemus SV9 (erityisäitiysrahan hakemiseen) on myös Kelan internet-sivuilla.
 
v
Alkuperäinen kirjoittaja http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Palvelut/Lisatietoa+palveluista/Tyolaaketiede/Erityisaitiysloma.htm:
Erityisäitiysvapaa

Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti.

Erityisäitiysloma voi keskeytyä, jos vaaratekijä voidaan poistaa työstä tai työoloista tai jos työntekijälle voidaan järjestää määrätystä ajankohdasta alkaen muuta työtä. Erityisäitiysloman ajalta työntekijälle maksetaan erityisäitiysrahaa. Työntekijä ei saa olla erityisäitiysrahan suoritusaikana missään muussa ansiotyössä. Määräaikaisessa työsuhteessa erityisäitiyslomaa voi saada vain työsuhteen voimassaolon ajalta. Myös yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä on oikeus erityisäitiysrahaan.

Lääkärinlausunto erityisäitiysrahaa varten

Erityisäitiysrahahakemuksen (KELA:n lomake SV 9) liitteeksi tarvitaan työnantajan työterveyshuoltoa toteuttavan lääkärin lausunto (KELA:n lomakkeella SV 97). Jos sellaista ei hankaluudetta ole saatavissa, voi muu vakuutetun työolot tunteva lääkäri antaa vastaavan lausunnon sikiön kehitykselle tai raskaudelle vaaraa aiheuttavasta tekijästä. Lausunnossa kuvataan haitalliseksi arvioidut työtehtävät ja altistuminen.

Työnantajan ilmoituksesta (Kelan lomake SV 96) käy ilmi ettei sikiölle ja raskaudelle turvalliseen työhön sijoittaminen onnistu ja se, voidaanko työntekijä myöhemmin raskauden aikana sijoittaa turvallisiin tehtäviin.

SV-lomakkeita saa Kelan sairausvakuutustoimistoista ja Vanhempainetuushakemus SV9 (erityisäitiysrahan hakemiseen) on myös Kelan internet-sivuilla.

Pakko oli kommentoida, että sai sen pois näkyvistä.

 
Sama linkki
Työolot raskauden aikana

Eräät työaltisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen, raskauden kulkuun ja miehen tai naisen lisääntymisterveyteen.

Jos raskaana olevan naisen työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä oleva vaaratekijää voida poistaa, raskaana oleva nainen, jonka työhön tai työolosuhteisiin liittyvän kemiallisen aineen, säteilyn tai tarttuvan taudin arvioidaan aiheuttavan vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle, on pyrittävä siirtämään muihin sopiviin tehtäviin. Jos hänelle ei voida järjestää muuta työtä, voidaan harkita erityisäitiysvapaata. Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti.

Erityisäitiysrahasta säädetään sairausvakuutuslaissa (1224/2004). Siihen liittyvän valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) perusteella raskaana olevalla naisella on oikeus erityisäitiysrahaan, jos hänen työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa hänen tai sikiön terveyden. Erityisäitiysrahan maksamisen edellytyksenä on, että nainen on työkykyinen ja ettei hänelle voida järjestää muuta työtä ja hän joutuu tämän vuoksi olemaan pois työstä. Nainen ei saa olla muussakaan ansiotyössä. Määräaikaisessa työsuhteessa erityisäitiyslomaa voi saada vain työsuhteen voimassaolon ajalta. Myös yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä on oikeus erityisäitiysrahaan. Erityisäitiysloma voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti. Jos raskaus keskeytyy, erityisäitiysrahaa maksetaan keskeytymiseen asti.

Jos työnantaja järjestää raskaana olevalle erityisäitiysrahakauden aikana muuta työtä, joka ei vaaranna hänen eikä sikiön terveyttä, erityisäitiysrahaa ei makseta työpäiviltä.

Erityisäitiysrahaa ja -vapaata voidaan harkita, jos altiste on kemiallinen aine:

1) anestesiakaasu;
2) lyijy tai sen johdannainen;
3) elohopea tai sen johdannainen:
4) solunsalpaaja;
5) hiilimonoksidi;
6) naisen tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu torjunta-aine;
7) naisen tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotin;
8) lisääntymisterveydelle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu aine, jonka pakkaus tulee merkitä varoituslausekkeella R 40, R 45, R 46, R 49, R 61, R 63, R 64 tai R68 ja työministeriön päätöksessä (838/1993) ja STM asetuksella (1232/2000) tehdyin muutoksin mainitut syöpävaaralliset aineet
9) ympäristön tupakansavu; noudatetaan valtioneuvoston päätöstä (1153/1999, 2 §), jonka mukaan raskaana olevia ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan ympäristön tupakansavulle

Varoituslausekkeiden selitykset

o R40 (epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa)
o R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa)
o R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita)
o R49 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä)
o R61(vaarallista sikiölle)
o R63 (voi olla vaarallista sikiölle)
o R64 (saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille)
o R68 (pysyvien vaurioiden vaara)

Vaarallisten kemikaalien yleiset luokitus- ja merkintävaatimukset (mm. R-lausekkeiden merkitys) on kuvattu internet-osoitteessa kansainvälisten kemikaalikorttien sivuilla: http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit/.

Myös ionisoiva säteily mukaan lukien radionuklidit ja muu haitalliseksi osoitettu säteily voi olla erityisäitiysraha- ja -vapaaperuste.

Myös eräät tarttuvat taudit voivat olla erityisäitiysraha- ja -vapaaperuste.
Valtioneuvoston asetus (1335/2004) koskee tarttuvia tauteja, joita ovat:

* toksoplasmoosi
* listerioosi
* vihurirokko
* herpes
* vesirokko
* hepatiitti B ja C
* sytomegalotulehdus
* HIV-tartunta
* sekä muut näihin verrattavat taudit.

Myös seuraavat tekijät voivat olla erityisäitiysraha- ja -vapaaperuste:

* maanalainen kaivostyö
* paineistetuissa tiloissa työskentely tai
* vedenalainen sukeltaminen.

Myös varoitusmerkintä R64 (äidinmaidon kautta haitallisesti vaikuttava) on otettava huomioon, jos nainen työskentelee imetyksen aikana, mutta silloin hän ei enää ole erityisäitiyslomaoikeuden piirissä, vaan joko äitiysloman/vanhempainloman keskeyttäneenä työssä tai palannut työhön äitiyslomalta.Raskaus ja työ -neuvontapalvelu
Työterveyslaitoksen Raskaus ja työ -neuvontapalvelusta voit tiedustella työolojen sopivuutta raskauden aikaiseen työskentelyyn. Puhelintiedustelun lisäksi kysymyksen voi lähettää Internet-lomakkeella: Raskaus ja työ - neuvontapalvelun tiedonkeruulomake.
Raskaus ja työ -neuvontapalvelun asiantuntijat ovat: Helena Taskinen, Heikki Frilander (toimivapaalla 1.4.2008 alkaen, pl tiistait), Marja-Liisa Lindbohm, Eva Helaskoski
 
Sori
Alkuperäinen kirjoittaja v:
Alkuperäinen kirjoittaja http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Palvelut/Lisatietoa+palveluista/Tyolaaketiede/Erityisaitiysloma.htm:
Erityisäitiysvapaa

Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti.

Erityisäitiysloma voi keskeytyä, jos vaaratekijä voidaan poistaa työstä tai työoloista tai jos työntekijälle voidaan järjestää määrätystä ajankohdasta alkaen muuta työtä. Erityisäitiysloman ajalta työntekijälle maksetaan erityisäitiysrahaa. Työntekijä ei saa olla erityisäitiysrahan suoritusaikana missään muussa ansiotyössä. Määräaikaisessa työsuhteessa erityisäitiyslomaa voi saada vain työsuhteen voimassaolon ajalta. Myös yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä on oikeus erityisäitiysrahaan.

Lääkärinlausunto erityisäitiysrahaa varten

Erityisäitiysrahahakemuksen (KELA:n lomake SV 9) liitteeksi tarvitaan työnantajan työterveyshuoltoa toteuttavan lääkärin lausunto (KELA:n lomakkeella SV 97). Jos sellaista ei hankaluudetta ole saatavissa, voi muu vakuutetun työolot tunteva lääkäri antaa vastaavan lausunnon sikiön kehitykselle tai raskaudelle vaaraa aiheuttavasta tekijästä. Lausunnossa kuvataan haitalliseksi arvioidut työtehtävät ja altistuminen.

Työnantajan ilmoituksesta (Kelan lomake SV 96) käy ilmi ettei sikiölle ja raskaudelle turvalliseen työhön sijoittaminen onnistu ja se, voidaanko työntekijä myöhemmin raskauden aikana sijoittaa turvallisiin tehtäviin.

SV-lomakkeita saa Kelan sairausvakuutustoimistoista ja Vanhempainetuushakemus SV9 (erityisäitiysrahan hakemiseen) on myös Kelan internet-sivuilla.

Pakko oli kommentoida, että sai sen pois näkyvistä.
en hokannu et se menee tollein... Linkki siis oli vaan
 
Osaako joku sanoa tässä muusta kuin "kemiallisesta" altistumisesta? Olen suurimman osan päivästä nostelutyössä, jossa sikiö (ja edessä sijaitseva istukka) on alttiina osumillekin. Ja työpaikalla ei ole tarpeeksi muuta työtä, että heidän kannattaisi minua täällä pitää.... Vakipaikka kuitenkin. Vielä pärjään muiden mukana (rv 26), mutta varmaankin tuossa rv 30-32 paikkeilla on pakko jäädä pois. Kipeä en ole, ei ole järkeä saikkua hakea. Mutta pelkään että revin nostamisella istukan irti... Olisi pitänyt ruveta vaikka vain sihteeriksi, tai muuhun sisätyöhön..
 

Yhteistyössä