Vasemmistoliitto haluaa varastaa entistä enemmän suomalaisten rahoja ja omaisuutta

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija

Röyhkeää ja vastuutonta.
Hyvätuloisten ja varakkaiden verotus on alentunut. Vuoden 2016 tason kokonaisveroaste toisi verotuloja 8-9 mrd euroa vuodessa lisää, ei tarvitsisi OrpoPurran hallituksen velkaannuttaa ennätyksellisesti maatamme 2024 yli 12 mrd eurolla ja hallituskauden aikana 50 mrd eurolla.
 
vierailija
SDP varastaisi vähemmän työläisiltä

Pääoppositiopuolue SDP ottaisi ensi vuonna 430 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin Petteri Orpon (kok) hallitus, SDP:n tiistaina julkistamasta Parempi vaihtoehto -varjobudjetista ilmenee.

Orpon hallituksen budjettiesitys on 11,5 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan ottamalla lisää valtionvelkaa.

SDP:n mukaan se esittää hallituksen politiikalle oikeudenmukaisemman ja vahvemmin tulevaisuuteen suuntautuvan vaihtoehdon.

– SDP tasapainottaa taloutta vaihtoehdossaan samassa mittaluokassa kuin hallitus mutta kuitenkin niin, ettei kenellekään aseteta kohtuutonta taakkaa. Samalla SDP pitää kiinni Suomen ilmastotavoitteista ja luontokadon selättämisestä, SDP:n vaihtoehdossa linjataan.

SDP sanoo, että hallituksen veropolitiikka on osoittautunut kunnianhimottomaksi ja niukaksi ja muistuttaa, että seuraavan neljän vuoden aikana Suomen kokonaisveroaste on laskemassa jyrkästi, ja vaalikauden lopussa veroaste painuu yhtä matalalle tasolle kuin vuonna 1987, mikä kasvattaa kestävyysvajetta.

SDP:n vaihtoehdossa verotulot kasvavat 830 miljoonaa euroa.

Verojen suurimmat lisälähteet ovat: listaamattomien yhtiöiden osinkojen verouudistus (430 milj. euroa), polttoaineiden veroperusteiden säilyttäminen vuoden 2023 tasolla (168 milj. euroa), terveysperusteinen vero (100 milj. euroa), sijoitusvakuutuksien ja vakuutuskuorien vero (100 milj. euroa), harmaan talouden ja kansainvälisen verovälttelyn suitsiminen (100 milj. euroa).

Tuloverotuksen puolella SDP laskisi solidaarisuusveron 2 %-yksikön korotuksen alarajaa (65 milj. euroa) ja säilyttäisi matkakuluvähennyksen nykytasolla (68 milj. euroa).

Kokonaan uutta olisi verovapaiden yhteisöjen, kuten ay-liikkeelle tuleva 5 % lähdevero (80 milj. euroa).

Vähemmän veroja

SDP laskisi maltillisesti pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotusta.

Suurimmat verotuloja laskevat muutokset ovat: Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus toteutetaan täysimääräisenä. Mitoituksessa työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosenttiyksikön alennusta vastaavaa osuutta ei kanavoida valtiolle (-138 milj. euroa) ja TKI-yhdistelmävähennyksen tuplaaminen (-81 milj. euroa).

– SDP:n vaihtoehdossa veroaste laskee vuodesta 2023. Samalla taloutta tasapainotetaan tasapuolisemmin, kuten monet tutkimuslaitokset ja asiantuntijat ovat suositelleet, puolue linjaa.
 
vierailija
SDP varastaisi vähemmän työläisiltä

Pääoppositiopuolue SDP ottaisi ensi vuonna 430 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin Petteri Orpon (kok) hallitus, SDP:n tiistaina julkistamasta Parempi vaihtoehto -varjobudjetista ilmenee.

Orpon hallituksen budjettiesitys on 11,5 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan ottamalla lisää valtionvelkaa.

SDP:n mukaan se esittää hallituksen politiikalle oikeudenmukaisemman ja vahvemmin tulevaisuuteen suuntautuvan vaihtoehdon.

– SDP tasapainottaa taloutta vaihtoehdossaan samassa mittaluokassa kuin hallitus mutta kuitenkin niin, ettei kenellekään aseteta kohtuutonta taakkaa. Samalla SDP pitää kiinni Suomen ilmastotavoitteista ja luontokadon selättämisestä, SDP:n vaihtoehdossa linjataan.

SDP sanoo, että hallituksen veropolitiikka on osoittautunut kunnianhimottomaksi ja niukaksi ja muistuttaa, että seuraavan neljän vuoden aikana Suomen kokonaisveroaste on laskemassa jyrkästi, ja vaalikauden lopussa veroaste painuu yhtä matalalle tasolle kuin vuonna 1987, mikä kasvattaa kestävyysvajetta.

SDP:n vaihtoehdossa verotulot kasvavat 830 miljoonaa euroa.

Verojen suurimmat lisälähteet ovat: listaamattomien yhtiöiden osinkojen verouudistus (430 milj. euroa), polttoaineiden veroperusteiden säilyttäminen vuoden 2023 tasolla (168 milj. euroa), terveysperusteinen vero (100 milj. euroa), sijoitusvakuutuksien ja vakuutuskuorien vero (100 milj. euroa), harmaan talouden ja kansainvälisen verovälttelyn suitsiminen (100 milj. euroa).

Tuloverotuksen puolella SDP laskisi solidaarisuusveron 2 %-yksikön korotuksen alarajaa (65 milj. euroa) ja säilyttäisi matkakuluvähennyksen nykytasolla (68 milj. euroa).

Kokonaan uutta olisi verovapaiden yhteisöjen, kuten ay-liikkeelle tuleva 5 % lähdevero (80 milj. euroa).

Vähemmän veroja

SDP laskisi maltillisesti pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotusta.

Suurimmat verotuloja laskevat muutokset ovat: Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus toteutetaan täysimääräisenä. Mitoituksessa työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosenttiyksikön alennusta vastaavaa osuutta ei kanavoida valtiolle (-138 milj. euroa) ja TKI-yhdistelmävähennyksen tuplaaminen (-81 milj. euroa).

– SDP:n vaihtoehdossa veroaste laskee vuodesta 2023. Samalla taloutta tasapainotetaan tasapuolisemmin, kuten monet tutkimuslaitokset ja asiantuntijat ovat suositelleet, puolue linjaa.
Kuulostaa hyvältä. Toivottavasti OrpoPurra kaatuu pian.
 
vierailija
Verotus kiristyisi

Vasemmistoliitto rahoittaisi vaihtoehtobudjettinsa kiristämällä verotusta Orpon hallituksen budjettiesitykseen verrattuna huomattavasti.

”Jos veroaste olisi vuonna 2024 vuoden 2022 tasolla, olisi julkistalous kuusi miljardia vahvempi”.

”On selvää, että veroastetta ei voi päästää näin rajuun laskuun, mikäli haluamme pitää Suomen hyvinvointivaltiona ja parantaa julkisen talouden tasapainoa”, vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa todetaan.

Vasemmistoliitto kiristäisi muun muassa perintöveroa ja lanseeraisi suurista omaisuuksista maksettavan ”miljonääriveron”. Se koskisi vain yli miljoonan euron omaisuuksia, mutta ei omaa asuntoa.

Vasemmistoliitto haluaisi perua myös suurituloisten solidaarisuusveron alennuksen, ja kiristää listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotusta.

Niin sanottua windfall-veroa laajennettaisiin kattamaan kaikki alat.

Varjobudjetin tulopuolen suurin nettovaikutus olisi niin sanottujen kiky-muutosten peruminen.

Vasemmistoliitto ei antaisi kiky-kevennystä täysimääräisesti palkansaajille, vaan sen vastapainoksi kiristettäisiin tuloveroasteikkoa.

Puolueen mukaan lopputuloksena olisi, että pieni- ja keskituloisten palkansaajien käytettävissä olevat tulot kasvaisivat enemmän kuin hallituksen budjettiesityksessä.
 
vierailija
IS: Sdp keventäisi palkkaverotusta enemmän kuin hallitus
Suurin oppositiopuolue julkisti vaihtoehtobudjettinsa.

Sdp:n vaihtoehdossa ansiotuloverotusta kevennettäisiin enemmän kuin Petteri Orpon (kok) hallituksen budjettiesityksessä.

Sdp tekisi saman maltilliseksi kutsumansa 100 miljoonan euron kevennyksen pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotukseen kuin hallituskin, mutta lisäksi oppositiopuolue toteuttaisi ansiotuloveroasteikon indeksitarkistukset täysimääräisenä. Hallitus toteuttaa indeksitarkistukset vain osittain.

Hallituksen ratkaisun taustalla on se, että ansiotuloverotus kevenee ensi vuonna työttömyysvakuutusmaksun alentamisen vuoksi 1,4 prosenttia, mutta hallitus haluaa imuroida tästä hallituksen päätöksiä vastaavan osuuden 0,2 prosenttia vahvistamaan julkista taloutta. Sdp jättäisi siis tämän julkista taloutta vahvistavan imuroinnin tekemättä ja keventäisi verotusta 138 miljoonalla eurolla hallitusta enemmän.

Lisäksi Sdp jatkaisi hyvätuloisten solidaarisuusveroa nykyisellä 85 800 euron tulorajalla, kun taas hallitus nostaa solidaarisuusveron alarajaa 150 000 euroon. Solidaarisuusveron jatkaminen nykyrajalla lisäisi valtion verotuloja 65 miljoonalla eurolla.

Kaiken kaikkiaan Sdp käyttäisi palkkaveronkevennyksiin enemmän rahaa kuin hallitus.

Veropuolella Sdp kiristäisi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta 430 miljoonalla eurolla. Oppositiopuolue ei alentaisi bensaveroa eikä ajoneuvoveroa. Sen sijaan Sdp säilyttäisi matkakuluvähennyksen kuluvan vuoden tasolla.

Lisäksi Sdp nostaisi jakeluvelvoitetta kolmella prosenttiyksiköllä jo ensi vuonna, kun taas hallitus aikoo kiristää jakeluvelvoitetta vasta vuoden päästä.

Sdp säilyttäisi ensiasunnon ostajien verovapauden ja antaisi ensi vuonna ensiasunnon ostaville 50 prosentin korkovähennysoikeuden viideksi vuodeksi. Omaan käyttöönsä asunnon tai kiinteistön ostavien varainsiirtoveroa alennettaisiin, mutta veroa ei kevennettäisi asuntosijoittajilta.

Lisäksi Sdp:n vaihtoehtobudjetissa on mukana viiden prosentin lähdevero nykyisin verovapaille yhteisöille, mukaan lukien ay-liikkeelle. Puolue laajentaisi veropohjaa myös harmaan talouden ja kansainvälisen verovälttelyn torjunnalla ja sijoitusvakuutusten verolla.

Sdp:n veromuutokset toisivat valtion kassaan 830 miljoonaa euroa hallitusta enemmän

Menopuolella Sdp peruisi leikkaukset muun muassa asumistukeen, ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, perusturvaan ja kuntoutustukeen sekä toteuttaisi etuuksien indeksitarkistukset.

Sdp peruisi myös leikkaukset soten perustason palveluihin ja lisäisi hyvinvointialueiden rahoitusta korjaamalla indeksiä sadalla miljoonalla.

Sdp:n vaihtoehdossa toimeentulotukimenot eivät kasvaisi sadalla miljoonalla eurolla niin kuin hallituksen vaihtoehdossa, koska puolue peruisi sosiaaliturvan leikkaukset. Sdp ei myöskään nostaisi yksityisten lääkäreiden Kela-korvauksia.


Hieno ja oikeudenmukainen vaihtoehtobudjetti 👍
 
vierailija
vierailija
On se jännä, että oppositio puolueilta löytyy vaihtoehtoisia esityksiä, jotka ovat paljon parempia hallituksen esityksiin verrattuna. Oppositiossa ehkä osataan ajatella hieman laajemmin, miten Hyvinvointivaltio toimii ja mitä se ylipäätään tarkoittaa.

Hallitukselta tulee vaan selityksiä, että pakko se on vaan leikata kun velkaa on, että voi voi jos ihmiset ajautuu huonoihin oloihin. Ettei olisi mitään muuta vaihtoehtoa.

Sitten kuitenki olisi varaa laittaa johonkin junaratahankkeeseen miljardeja ja tärkeintä, että olutvero kevenee 3 snt tölkki ja rikkaat saa myös verokevennyksiä.

Ei oikein pysty ymmärtämään tuota hallituksen ajatuksen juoksua.
 
vierailija
HS: Sdp peruisi sosiaaliturvan leikkaukset ja kiristäisi pääomatulojen sekä omistuksen verotusta
Rakennusalaa tuettaisiin Sdp:n vaihtoehtobudjetissa eri toimin pahimman suhdannekuopan aikana.

Hienoa demarit - ihmisen puolella !
Todella järkevä ja tasapuolinen budjetti ja mukana edelleen ay-liikkeen verottaminen joka on kaadettu oikeiston toimesta mm edellisen hallituksen aikana kun RKP/kepu sen kaatoi koska silloin olisi verotettu myös säätiöitä.
 
vierailija
IS: Sdp keventäisi palkkaverotusta enemmän kuin hallitus
Suurin oppositiopuolue julkisti vaihtoehtobudjettinsa.

Sdp:n vaihtoehdossa ansiotuloverotusta kevennettäisiin enemmän kuin Petteri Orpon (kok) hallituksen budjettiesityksessä.

Sdp tekisi saman maltilliseksi kutsumansa 100 miljoonan euron kevennyksen pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotukseen kuin hallituskin, mutta lisäksi oppositiopuolue toteuttaisi ansiotuloveroasteikon indeksitarkistukset täysimääräisenä. Hallitus toteuttaa indeksitarkistukset vain osittain.

Hallituksen ratkaisun taustalla on se, että ansiotuloverotus kevenee ensi vuonna työttömyysvakuutusmaksun alentamisen vuoksi 1,4 prosenttia, mutta hallitus haluaa imuroida tästä hallituksen päätöksiä vastaavan osuuden 0,2 prosenttia vahvistamaan julkista taloutta. Sdp jättäisi siis tämän julkista taloutta vahvistavan imuroinnin tekemättä ja keventäisi verotusta 138 miljoonalla eurolla hallitusta enemmän.

Lisäksi Sdp jatkaisi hyvätuloisten solidaarisuusveroa nykyisellä 85 800 euron tulorajalla, kun taas hallitus nostaa solidaarisuusveron alarajaa 150 000 euroon. Solidaarisuusveron jatkaminen nykyrajalla lisäisi valtion verotuloja 65 miljoonalla eurolla.

Kaiken kaikkiaan Sdp käyttäisi palkkaveronkevennyksiin enemmän rahaa kuin hallitus.

Veropuolella Sdp kiristäisi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta 430 miljoonalla eurolla. Oppositiopuolue ei alentaisi bensaveroa eikä ajoneuvoveroa. Sen sijaan Sdp säilyttäisi matkakuluvähennyksen kuluvan vuoden tasolla.

Lisäksi Sdp nostaisi jakeluvelvoitetta kolmella prosenttiyksiköllä jo ensi vuonna, kun taas hallitus aikoo kiristää jakeluvelvoitetta vasta vuoden päästä.

Sdp säilyttäisi ensiasunnon ostajien verovapauden ja antaisi ensi vuonna ensiasunnon ostaville 50 prosentin korkovähennysoikeuden viideksi vuodeksi. Omaan käyttöönsä asunnon tai kiinteistön ostavien varainsiirtoveroa alennettaisiin, mutta veroa ei kevennettäisi asuntosijoittajilta.

Lisäksi Sdp:n vaihtoehtobudjetissa on mukana viiden prosentin lähdevero nykyisin verovapaille yhteisöille, mukaan lukien ay-liikkeelle. Puolue laajentaisi veropohjaa myös harmaan talouden ja kansainvälisen verovälttelyn torjunnalla ja sijoitusvakuutusten verolla.

Sdp:n veromuutokset toisivat valtion kassaan 830 miljoonaa euroa hallitusta enemmän

Menopuolella Sdp peruisi leikkaukset muun muassa asumistukeen, ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, perusturvaan ja kuntoutustukeen sekä toteuttaisi etuuksien indeksitarkistukset.

Sdp peruisi myös leikkaukset soten perustason palveluihin ja lisäisi hyvinvointialueiden rahoitusta korjaamalla indeksiä sadalla miljoonalla.

Sdp:n vaihtoehdossa toimeentulotukimenot eivät kasvaisi sadalla miljoonalla eurolla niin kuin hallituksen vaihtoehdossa, koska puolue peruisi sosiaaliturvan leikkaukset. Sdp ei myöskään nostaisi yksityisten lääkäreiden Kela-korvauksia.


Hieno ja oikeudenmukainen vaihtoehtobudjetti
Upeita linjauksia. Sdp on kansan asialla!
 
vierailija
SDP varastaisi vähemmän työläisiltä

Pääoppositiopuolue SDP ottaisi ensi vuonna 430 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin Petteri Orpon (kok) hallitus, SDP:n tiistaina julkistamasta Parempi vaihtoehto -varjobudjetista ilmenee.

Orpon hallituksen budjettiesitys on 11,5 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan ottamalla lisää valtionvelkaa.

SDP:n mukaan se esittää hallituksen politiikalle oikeudenmukaisemman ja vahvemmin tulevaisuuteen suuntautuvan vaihtoehdon.

– SDP tasapainottaa taloutta vaihtoehdossaan samassa mittaluokassa kuin hallitus mutta kuitenkin niin, ettei kenellekään aseteta kohtuutonta taakkaa. Samalla SDP pitää kiinni Suomen ilmastotavoitteista ja luontokadon selättämisestä, SDP:n vaihtoehdossa linjataan.

SDP sanoo, että hallituksen veropolitiikka on osoittautunut kunnianhimottomaksi ja niukaksi ja muistuttaa, että seuraavan neljän vuoden aikana Suomen kokonaisveroaste on laskemassa jyrkästi, ja vaalikauden lopussa veroaste painuu yhtä matalalle tasolle kuin vuonna 1987, mikä kasvattaa kestävyysvajetta.

SDP:n vaihtoehdossa verotulot kasvavat 830 miljoonaa euroa.

Verojen suurimmat lisälähteet ovat: listaamattomien yhtiöiden osinkojen verouudistus (430 milj. euroa), polttoaineiden veroperusteiden säilyttäminen vuoden 2023 tasolla (168 milj. euroa), terveysperusteinen vero (100 milj. euroa), sijoitusvakuutuksien ja vakuutuskuorien vero (100 milj. euroa), harmaan talouden ja kansainvälisen verovälttelyn suitsiminen (100 milj. euroa).

Tuloverotuksen puolella SDP laskisi solidaarisuusveron 2 %-yksikön korotuksen alarajaa (65 milj. euroa) ja säilyttäisi matkakuluvähennyksen nykytasolla (68 milj. euroa).

Kokonaan uutta olisi verovapaiden yhteisöjen, kuten ay-liikkeelle tuleva 5 % lähdevero (80 milj. euroa).

Vähemmän veroja

SDP laskisi maltillisesti pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotusta.

Suurimmat verotuloja laskevat muutokset ovat: Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus toteutetaan täysimääräisenä. Mitoituksessa työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosenttiyksikön alennusta vastaavaa osuutta ei kanavoida valtiolle (-138 milj. euroa) ja TKI-yhdistelmävähennyksen tuplaaminen (-81 milj. euroa).

– SDP:n vaihtoehdossa veroaste laskee vuodesta 2023. Samalla taloutta tasapainotetaan tasapuolisemmin, kuten monet tutkimuslaitokset ja asiantuntijat ovat suositelleet, puolue linjaa.
Olisihan nuo demarien esittämät muutokset paljon tasapuolisempia eri väestöryhmiä kohtaa, kuin peruttaisiin hallituksen pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia. Samalla tuo verotuksen häpeäpilkku, eli listaamattomien yritysten verotus tulisi tasavertaisemmaksi muihin nähden. Koulutukseen lisäsatsaus on hyvä ja kokonaisvelanoton pienentäminen kai pitäisi, ainakin vaalilupausten mukaan, olla nykyhallituksellakin tavoiteena.
 
vierailija
Sosialidemokraatitkin siis ottaisivat vähemmän velkaa kuin holtittomasti Suomea velkaannuttava Orpon-Purran oikeistohallitus.

Tämä on mahdollista siksi, että sosialidemokraatit ottavat käyttöön menosopeutuksen rinnalle tulosopeutuksen eli maltilliset ja oikein kohdennetut veronkiristykset.

Lisäksi on huomionarvoista, että sosialidemokraatit alentaisivat pieni- ja keskituloisten verotusta hallitusta enemmän, mutta peruisivat suurituloisille annetun ison veroalen pitämällä solidaarisuusveron alarajan ennallaan.

Myös ay-liike laitettaisiin maltilisesti verolle kuten sosialidemokraatit ovat aikaisemminkin ehdottaneet.

Sosialidemokraattien varjobudjetti on hyvä esimerkki siitä, että vaihtoehtoja on. Kuten aina politiikassa, poliittiset arvovalinnat ovat avainasemassa silloin, kun päätöksiä säästöistä tai veroratkaisuista tehdään.
 
vierailija
Uusliberalismin tulokset veronkevennyksinneen varakkaalle väelle, verojenvälttelyn lisäksi, ovat nähtävissä velkaisissa maissa Euroopasssa ja Amerikan mantereella. Jos leikataan niin veropohjaa on myös tilkittävä vastaavasti.

Esim. plutokraattisen Yhdysvaltain valtionvelka käsittämättömät 30 000 000 000 000 euroa. Tästäkö meidän kannattaisi ottaa mallia 😆
 
vierailija
Yle: SDP leikkaisi valtion menoja ensi vuonna lähes miljardilla eurolla ja peruisi suurituloisten verokevennyksiä
"SDP:n eduskuntaryhmä on julkistanut vaihtoehtonsa valtion ensi vuoden budjetiksi. SDP ottaisi ensi vuonna velkaa 430 miljoonaa euroa vähemmän kuin Orpon hallitus.

Verotulot kasvavat SDP:n vaihtoehdossa 830 miljoonaa euroa. Yli puolet tästä kerättäisiin uudistamalla listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotusta."


Onko nyt niin että kaikki oppositiopuolueet ehdottavat pienempää velanottoa kuin pääministeri Orpo? On kyllä aika epäonnistunut hallitus jos piti velkaa vähentää.
 
vierailija
Hyvä, että joku ottaa esille listaamattomien yritysten kautta puljattavat epäoikeudenmukaiset veroedut. Orpo (kuten Saarikkokaan) ei korvaansa lotkauta tälle asialle ja haluaa ylläpitää tätäkin vääryyttä, kun hyötyjät ovat niin läheisiä mielipiteineen.
 
vierailija
Petteri Orpon kavereiden on syytä kaivaa kuvetta kunnolla vaikka Orpo heidät yrittääkin vapauttaa isänmaan pelastustalkoista laittamalla köyhät maksamaan heidän puolesta. Tasapuolisuuden kokemuksen vuoksi Orpon ja kavereidensa pitää nyt kaivaa kunnolla kuvetta, lisättiinhän velkaa pelastamalla tätä kultapossuporukkaa elinkeinoelämän miljardien koronatuilla.
 

Yhteistyössä