uusi ehkäisy menetelmä!lukaskaapa tämä!!

Essure on pysyvä raskauden ehkäisymenetelmä. Essure-toimenpiteessä kumpaankin munanjohtimeen asetetaan mikroimplantti, jonka jälkeen implantin sisälle kasvaa kolmen kuukauden aikana kudosta sulkien munanjohtimet.Toimenpide voidaan suorittaa polikliinisesti ja se kestää noin 30 minuuttia. Potilas voidaan kotiuttaa 45 minuutin kuluttua toimenpiteen päättymisestä. Essure -toimenpide ei vaadi leikkaustoimenpidettä tai yleisanestesiaa kuten munanjohdinten katkaisuleikkaus.
Sterilisaatio on pysyvään raskaudenehkäisyyn tarkoitettu, peruuttamaton toimenpide. Se on ainoa ehkäisymenetelmä, jota säädellään lailla.Hakijan tulee täyttää jokin seuraavista edellytyksistä:
- hakijalla on yksin tai yhdessä aviopuolisonsa kanssa yhteensä kolme alaikäistä lasta
- hakija on täyttänyt 30 vuotta
- raskaus vaarantaisi hakijan hengen tai terveyden
- hakijan mahdollisuudet muulla tavoin ehkäistä raskaus ovat epätavallisen huonot on syytä otaksua, että hakijan jälkeläisillä olisi tai heille kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika
- hakijan sairaus tai muu siihen verrattava syy vakavasti rajoittaisi hänen kykyänsä hoitaa lapsia.

Sterilisaatiota varten tarvitaan lääkärinlausunto, jonka antaa esimerkiksi terveyskeskuslääkäri tai gynekologi. Sterilisaatio suoritetaan erikoissairaanhoidon puitteissa. Lisätietoja potilaat saavat omalta lääkäriltään. Essure -toimenpiteitä on tehty Suomessa vuodesta 2002 sairaaloissa eri puolilla maata yli 250 kappaletta. Essure-menetelmän luotettavuusaste on kansainvälisessä seurannassa ollut 99,8 % kahden vuoden seurantajakson aikana. Suomessa ei ole tehty kliinisiä Essure -tutkimuksia. Toimenpiteen jälkeen tulee huolehtia kolmen kuukauden ajan vaihtoehtoisesta ehkäisystä, kunnes lääkäri vahvistaa toimenpiteen onnistuneen. Sterilisaatio toimenpide tehdään ilman anestesiaa ja puudutusta. Toki kipulääkitykselle on mahdollisuus ja hoitaja seuraa toimenpiteen aikana kipulääkkeen tarvetta. Potilas pääsee toimenpiteen jälkeen kotiin ja voi heti elää täysin normaalia elämää. Sairaslomaa ei tarvita, toteaa LKT, ylilääkäri Minna Kauko.
Toimenpiteet voidaan tehdä polikliinisissa olosuhteissa kevyellä miehityksellä.Näin tehty sterilisaatio on aina pysyvä ratkaisu, mitä luonnollisesti sterilisaation aina, riippumasta reitistä, pitäisi olla.

- Hysterokooppinen (kohduntähystys) sterilisaatio mahdollistaa perhesuunnittelun lopullisen vaihtoehdon siirtämisen pois leikkaussaliolosuhteista normaaliin gynekologiseen polikliiniseen toimintaan, Kauko kertoo.

Teksti: Oy Unomedical Ab


 

Yhteistyössä