sosku ja lapsi asiat

  • Viestiketjun aloittaja "vieras"
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
Ajattelin ruveta kohtelemaan niitäkin samalla tavalla kun ne minua. Eikös se sanonta mene että: "miten metsään huudat niin se vastaa" .

Lapset eivät ole päässeet kotona käymään koko kesänä????
Itse olen yrittänyt ottaa yhteyttä melkein jokaiseen joiden pitäs hoitaa asioita!
Ei vastausta.

Voinko tehdä valituksen ja mihin?
Kun lapsi on otettu huostaan, voi lapsen vanhemmille olla alussa epäselvää heidän mahdollisuutensa tavata lasta. Sijaishuollossa olevan huostaanotetun lapsen ja hänen vanhempiensa välisiä suhteita ei ole tarkoitus katkaista huostaanotolla, vaan tavoitteena on aina lapsen ja hänen vanhempiensa jälleenyhdistäminen, jos se ei ole lapsen edun vastaista. Lapsen vanhemmat voivat siis siten pääsääntöisesti tavata huostaanotettua lasta ja heillä on oikeus sopia lapsen huollon ja tapaamisten järjestämisestä sosiaalihuollon vahvistettavaksi toimitettavalla sopimuksella. Toisena vaihtoehtona on nostaa kanne tuomioistuimessa. Jos asian ratkaiseminen on huostassapidon vuoksi lapsen edun kannalta tarpeetonta, sosiaalilautakunta voi jättää sopimuksen vahvistamatta tai tuomioistuin hylätä hakemuksen.
 

Yhteistyössä