Lapsi ei saa eskarikyytiä, matka 4km, eka ja tokaluokka raja on 3km??

vierailija
Tulee mielenkiintoinen syksy, pakata koko konkkaronkka autoon ja rytmittää koko pvä eskarikyytimisen mukaan. Kotona vauva, taapero ja eskari ja isompi koululainen.. Miks ihmeessä eskareille on raja 5km? kuitenkin pakollinen nykyään.
 
vierailija
Lakisääteinen raja on kaikilla 5 km, mutta kunta voi halutessaan tarjota sitä lyhyemmälläkin matkalle, kuten yli 3 km matkalle eka ja tokaluokkalaisille. Sen lisäksi kyydityksen voi saada lyhyemmälle matkalle, jos matkan katsotaan olevan vaarallinen (en muista minkä tahon mukaan, jossain on listattuna niitä vaaralliseksi katsottuja paikkoja, oma arvio ei riitä) tai jos lapsen ei katsota selviävän yksin matkasta.

Ota yhteyttä kuntasi päättäjiin ja kysele perusteluja. Kannattaa samalla selvittää, millä ehdoilla tuo yksin selviäminen määritetään.
 
vierailija
Koulumatkat

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (13.7.2018/542)


Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642)


Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542)


Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
 
vierailija
Sitten sinun vain täytyy lähteä ajoissa aamulla, ja viedä lapsi hoitopaikkaan. Kyllähän jokainen tässä taksilla voisi kulkea, jos vain saisi.
Äkkiä katsovat, ettei taksia tarvita kun teillä kerran on auto millä pystyy aivan yhtä hyvin heitä kuljettamaan.
Toki voit myös laittaa bussilla kouluun menemään, ei bussikortti tule kalliiksi.:)))
 

Yhteistyössä