lapsen käsien tärinä

vierailija
tärinä tai vapina,itse olen 47 vuotias.Lapsesta asti tärinä, käyttäisin mielummin sanaa vapina.Lääkäreissä käynyt ja monia lääkeitä kokeillut.Hyöty ollut nekatiivinen,parempi hyväksyä vapina ja oppia elämään sen kanssa.
"21 lääkettä yhdistettiin korkeampaan riskiin saada Parkinsonin taudin diagnoosi.

Tutkimuksen mukaan riskiä nostivat urologisiin vaivoihin tarkoitetut lääkkeet. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi lääkkeet, joilla hoidetaan tiheää virtsaamista ja virtsankarkailua, impotenssilääkkeet sekä lääkkeet virtsarakon ja eturauhasen sairauksiin.

Muita lääkkeitä olivat ummetukseen käytettävät lääkkeet, psykoosilääkkeet ja bentsodiatsepiinit ja muut rauhoittavat lääkkeet.

Tutkijoiden mukaan urologisilla lääkkeillä oli tilastollisesti merkittävä yhteys kohonneen sairastumisriskin kanssa jopa 8-10 vuotta ennen taudin alkamista.

Lisäksi yhteys havaittiin muun muassa luustosairauksien ja epilepsian hoitoon tarkoitetuissa lääkkeissä.

Tutkijoiden mukaan on tärkeää muistaa, että yhteys Parkinsonin tautiin saattaa selittyä sillä, että useita näistä lääkkeistä käytetään oireiden hoitoon, joita usein havaitaan ihmisillä, joilla on varhaisia Parkinsonin taudin merkkejä."-IL-
 

Yhteistyössä