Vastuullinen media vaatii demariministeri Tuula Haataisen eroa

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
Hallitus ryssi ja pahasti.

 
vierailija
Hallitus ryssi ja pahasti.

Jos joku asia menee ku strömsöössä niin se on hallituksen ansiota mutta jos asia rysditään niin se on virkamiesten syytä.
 
vierailija
UutisetKoronavirus
Näkökulma: Only in Finland: Velkainen pikavippiyrittäjä haukkui ministereitä pelleiksi – sai palkaksi viisi miljoonaa

Tänään klo 10:43
Sokea Reettakin olisi nähnyt, että tässä ei tule käymään hyvin, kirjoittaa Iltalehden politiikan ja talouden toimittaja Marko-Oskari Lehtonen.

Kiirastorstaina muistellaan erään merkittävän henkilön viimeistä ateriaa noin 2000 vuotta sitten.
Vuoden 2020 kiirastorstai jää historiaan siitä, että työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Tomi Lounema asteli median eteen ja yritti parhaansa mukaan selittää, miksi Suomen valtio on tilannut hengityssuojaimia 10 miljoonalla eurolla törkeistä talousrikoksista tuomitulta Tiina Jylhältä ja pahasti ulosottovelkaiselta pikavippiyrittäjältä Onni Sarmasteelta.
Lounema selitti hankintaa kovalla kiireellä. Hänen mukaansa osapuolten taustojen ”erittäin perinpohjaiseen tarkistukseen ei ollut tässä tilanteessa mahdollisuutta”.
Antaisitko itse viisi miljoonaa euroa miehelle, jolla on 46 000 euroa ulosotossa, ja jonka yritys ei pysty maksamaan verottajalle 61 euron velkaa?

 
  • Tykkää
Reactions: Latimeria
vierailija
Tiina Jylhä, Wikipedia: " Jylhä on tuomittu vuonna 2007 ja vuonna 2008 Helsingin käräjäoikeudessa törkeästä velallisen epärehellisyydestä, kirjanpitorikoksesta sekä kahdesta törkeästä veropetoksesta. Jylhällä oli elokuussa 2019 rikosasioihin liittyviä vahingonkorvaussaatavia ulosotossa yhteensä 53 797 euroa. " Hankintalaki: " 80 § Pakolliset poissulkemisperusteet Hankintayksikön on päätöksellään suljettava ehdokas tai tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että ehdokas tai tarjoaja taikka sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu jostakin seuraavasta rikoksesta rangaistukseen: 1) rikoslain (39/1889) 16 luvun 13 §:ssä tarkoitettu lahjuksen antaminen, 16 luvun 14 §:ssä tarkoitettu törkeä lahjuksen antaminen, 16 luvun 14 a §:ssä tarkoitettu lahjuksen antaminen kansanedustajalle tai 16 luvun 14 b §:ssä tarkoitettu törkeä lahjuksen antaminen kansanedustajalle; 2) rikoslain 17 luvun 1 a §:ssä tarkoitettu osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan; 3) rikoslain 25 luvun 3 §:ssä tarkoitettu ihmiskauppa tai 25 luvun 3 a §:ssä tarkoitettu törkeä ihmiskauppa; 4) rikoslain 29 luvun 1 §:ssä tarkoitettu veropetos, 29 luvun 2 §:ssä tarkoitettu törkeä veropetos, 29 luvun 4 a §:ssä tarkoitettu työeläkevakuutusmaksupetos, 29 luvun 4 b §:ssä tarkoitettu törkeä työeläkevakuutusmaksupetos, 29 luvun 5 §:ssä tarkoitettu avustuspetos, 29 luvun 6 §:ssä tarkoitettu törkeä avustuspetos tai 29 luvun 7 §:ssä tarkoitettu avustuksen väärinkäyttö; 5) rikoslain 30 luvun 7 §:ssä tarkoitettu lahjominen elinkeinotoiminnassa, 30 luvun 7 a §:ssä tarkoitettu törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa, 30 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa tai 30 luvun 8 a §:ssä tarkoitettu törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa; 6) rikoslain 32 luvun 6 §:ssä tarkoitettu rahanpesu, 32 luvun 7 §:ssä tarkoitettu törkeä rahanpesu, 32 luvun 8 §:ssä tarkoitettu salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi tai 32 luvun 9 §:ssä tarkoitettu tuottamuksellinen rahanpesu; 7) rikoslain 34 a luvun 1 §:ssä tarkoitettu terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, 34 a luvun 2 §:ssä tarkoitettu terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu, 34 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu terroristiryhmän johtaminen, 34 a luvun 4 §:ssä tarkoitettu terroristiryhmän toiminnan edistäminen, 34 a luvun 4 a §:ssä tarkoitettu koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten, 34 a luvun 4 c §:ssä tarkoitettu värväys terrorismirikoksen tekemiseen tai 34 a luvun 5 §:ssä tarkoitettu terrorismin rahoittaminen. Hankintayksikön on päätöksellään suljettava ehdokas tai tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että ehdokkaan tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rikoslain 47 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta työturvallisuusrikoksesta, 47 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta työaikasuojelurikoksesta, 47 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta työsyrjinnästä, 47 luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, 47 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai 47 luvun 6 a §:ssä tarkoitetusta luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja myös muussa valtiossa 1 tai 2 momentissa mainittua rikosta vastaavasta rikoksesta annetun lainvoimaisen tuomion perusteella. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta myös ehdokas tai tarjoaja, joka on lainvoimaisella päätöksellä tai tuomiolla todettu laiminlyöneen velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja. Edellä säädettyä ei kuitenkaan sovelleta, jos ehdokas tai tarjoaja on maksanut verot tai sosiaaliturvamaksut taikka sopinut sitovasta järjestelystä niiden maksamista varten. Ehdokasta tai tarjoajaa ei saa sulkea tarjouskilpailusta, jos 1–3 momentissa tarkoitettua rikosta tai 4 momentissa tarkoitettua laiminlyöntiä koskevan lainvoimaisen tuomion antamisesta on kulunut yli viisi vuotta
 
vierailija
Ne naiset ovat nyt esimiehiä. Esimiesasemassa oleva kantaa vastuun alaistensa mokailusta eli siitä, ettei ole osannut ohjata alaisiaan toimimaan oikein. "En tiennyt" ei ole puolustus vaan lopullinen niitti sille, että on syytä epäpätevänä erota.
Niinjoo. Toimitusjohtaja ei ole esimies. Mutta jos yksi mies mokaa, on tämän esimies ja kollegat laitettava vastuuseen. Jos siis ovat naisia, heppatyttökommenttisi huomioiden.
 
vierailija
UutisetKoronavirus
Näkökulma: Only in Finland: Velkainen pikavippiyrittäjä haukkui ministereitä pelleiksi – sai palkaksi viisi miljoonaa

Tänään klo 10:43
Sokea Reettakin olisi nähnyt, että tässä ei tule käymään hyvin, kirjoittaa Iltalehden politiikan ja talouden toimittaja Marko-Oskari Lehtonen.

Kiirastorstaina muistellaan erään merkittävän henkilön viimeistä ateriaa noin 2000 vuotta sitten.
Vuoden 2020 kiirastorstai jää historiaan siitä, että työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Tomi Lounema asteli median eteen ja yritti parhaansa mukaan selittää, miksi Suomen valtio on tilannut hengityssuojaimia 10 miljoonalla eurolla törkeistä talousrikoksista tuomitulta Tiina Jylhältä ja pahasti ulosottovelkaiselta pikavippiyrittäjältä Onni Sarmasteelta.
Lounema selitti hankintaa kovalla kiireellä. Hänen mukaansa osapuolten taustojen ”erittäin perinpohjaiseen tarkistukseen ei ollut tässä tilanteessa mahdollisuutta”.
Antaisitko itse viisi miljoonaa euroa miehelle, jolla on 46 000 euroa ulosotossa, ja jonka yritys ei pysty maksamaan verottajalle 61 euron velkaa?

Onko ministeriötä infottu asiasta, tai toimittu esim. luvatuilla lahjuksilla ohi virallisten teiden?

Tässä on Viron jobbarien pöytälaatikkofirmojen kautta siirtynyt paljon miljoonia kaverikapitalisteille, kun sairaalatason maskien sijaan samalla hinnalla on toimitettu perustason suojaimia, joiden hinta on aivan toinen. Kyllä siitä riittää Huoltovarmuuskeskuksen asianhoitajallekin melkoinen Panamakassa. Nyt pitää tutkia juurta jaksaen tämän vedätyksen taustat, ja laittaa asianosaiset rikosvastuseen. Kovennettuun, koska kyse on poikeusajan kriisin aikana toteutetusta petoksesta, jossa ovat lukuisat suomalaiset henget vaarassa.

Myös kokoomuksen ja keskustapuolueen suosima Viron veronkiertoyrittäminen pitää jatkossa suitsia rankasti pikavippifirmojen lainojen jättikorkojen lisäksi, jotka Marinin hallitus jo pakkolaski. Kaikenlainen kepulikonstiyrittäjyys ja sarjakonkurssiyrittäminen pitää saada vihdoin kuriin ulkomaisen halpatyövoiman alipalkkauksen kanssa.
 
vierailija
Kotimaista valmistusta on tarjottu heppatyttöhallitukselle, mutta heppatytöt sanoivat ei kiitos.
Kotimainen valmistus käynnistyy jallituksen avittama viimeistään toukokuun alussa, jopa aiemmin. Aluksi noin 200 000 suojamaskia vuorokaudessa. Koska kysyntä on nyt lähes rajaton, useampia valmistajia lähtee mukaan aivan varmasti hyvin nopeasti. Suomalainen laatu "Made in Finland" on laadun tae myös muualla maailmassa. Kunhan nyt ensin täytetään kotimaan kysyntä ja varmuusvarastojen uudelleen täyttäminen kotimaisella laadulla, ja sen jälkeen muualle myyntiin. Suomessa on jo käynnistynyt myös Suomilaatuisten käsidesien sekä suojavisiirien valmistus, ja suojavaatteiden sekä hengityskoneiden kotimainen valmistus on käynnistymässä. Tästä lähtien huoltovarmuustuotteiden valmistus on pidettävä omissa kotimaisissa käsissä, eikä luottaa kiinalaiseen Made in sekundaan. Myös muuta tuotantoa on siirrettävä vinkuintiasta Suomeen, jotta suojainten ym. kangas ym. materiaaleja löytyy tarpeeksi kriisiaikaan. Ei se suomalainen niin kallista olekaan, kun tilataan muualta pashaa suomalaisen laadun hinnalla.