Unilääkettä vauvalle!?!

  • Viestiketjun aloittaja väsyttää
  • Ensimmäinen viesti
väsyttää
Eikö vauvoille todellakaan ole mitään unilääkettä, jota voisi antaa!!! En jaksa enää yhtään tuota kitinää... tuo kersa ei nuku ikinä! Ja tää ei oo mitään ohimenevää vaan tuo laps on valvonu koko ikänsä!!!
 
ap
ikää 2,5 kuukautta. Nukkuu todella huonosti ja harvoin. Esim. tälle vuorokaudelle yöllä 3h ja päivällä 2 puolen tunnin pätkää. Hermo menee. Nyt mies yrittää tuolla sitä viihdyttää ja nukuttaa.
Ja on tosiaan mielessä käyny että soitan sossun paikalle noutamaan tenavan.
 
minä
Alkuperäinen kirjoittaja ap:
ikää 2,5 kuukautta. Nukkuu todella huonosti ja harvoin. Esim. tälle vuorokaudelle yöllä 3h ja päivällä 2 puolen tunnin pätkää. Hermo menee. Nyt mies yrittää tuolla sitä viihdyttää ja nukuttaa.
Ja on tosiaan mielessä käyny että soitan sossun paikalle noutamaan tenavan.
mene nyt nukkumaan kun miehesi lastanne hoitaa :)
 
vieras
Jos ei nuku vieressä, kokeile sitä.

Perhepeti on ihmisen perusmalli

Unihäiriöt ovat länsimainen ilmiö

Kun vauva tulee perheeseen, hän on valmis mukautumaan millaisiin olosuhteisiin tahansa. "Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että mikä tahansa ympäristö tuottaisi tasapainoisen vauvan", lastenpsykiatri Jukka Mäkelä korostaa.

Suurimmassa osassa maailmaa lapset nukkuvat yhä äitiensä tai perheidensä kanssa. Länsimaissa alettiin lapsia nukuttaa erillään 1800-luvulla, aluksi ylemmissä sosiaaliluokissa. Kuten monet muutkin asiat, tapa alkoi levitä laajemminkin. Mäkelällä on selkeä mielipide: "Unihäiriöt liittyvät länsimaiseen tapaan jättää liian pienet lapset nukkumaan yksin". Tämä tapa perustuu hänen mielestään puhtaasti aikuisen tarpeeseen: "Nisäkäspennun paikka on emon ihoa vasten". Emolla hän tarkoittaa niin isää kuin äitiäkin, tai muuta läheistä aikuista.

Läheisyys kasvattaa itsenäisyteen
Perhepedissä hyväksytään lapsen tarve olla vanhempansa lähellä niin yöllä kuin päivälläkin. Yhdessä nukkuvat perheet eivät usein pidä esimerkiksi vauvan yöheräämisiä huonona tapana, josta on päästävä eroon, vaan kehitysvaiheena, joita tulee ja menee. Näissä perheissä perustan laskeminen turvallisuuden ja läheisyyden varaan nähdään tärkeämpänä kuin lapsen varhainen itsenäistyminen.

Perhepedin tiukin määritelmä on se, että lapsi tai lapset nukkuvat vanhempien vuoteessa. Väljemmin määriteltynä perhepediksi voidaan lukea myös sivuvaunu, jossa pinnasänky on kiinni vanhempien vuoteessa, laita alas laskettuna tai poistettuna. Myös omassa sängyssään samassa huoneessa vanhempien kanssa nukkuvan lapsen voi sanoa olevan perhepedissä.

"Varhaislapsuudessa maksimaalisesti vanhempiensa lähellä ollut lapsi on kolme-, neljävuotiaana erittäin kyvykäs suuntautumaan ulkomaailmaan", kertoo Jukka Mäkelä kiinnittymistutkimukseen viitaten. Hän kumoaa myös väitteen siitä, etteivät perhepedissä nukkuvat lapset koskaan oppisi nukkumaan yksin: "Lapset siirtyvät omaan sänkyyn ja omaan huoneeseen sitten, kun oman tunnemaailman hallinta on kunnossa. On lapsia, jotka tarvitsevat läheisyyttä pidempään, mutta hekin siirtyvät ajallaan". Kun lapset siirtyvät perhepedistä omiin huoneisiinsa, heillä on positiivinen ja luottavainen käsitys nukkumisesta. He eivät yhdistä nukkumista yksinjäämiseen.

Läsnäolo ja kosketus rauhoittavat
Jukka Mäkelän mukaan vanhempien on syytä miettiä, mihin haluavat lapsensa kasvattaa. Noin 80-85 % lapsista oppii tavalla tai toisella olemaan itkemättä ja nukkumaan. Mäkelä kehottaa vanhempia kysymään itseltään, mitä muuta lapsi oppii siinä samalla: "Mikä on lapsen kokemus, kun hän herää ja kokee, että on hätä? Onko joku läsnä ja tyynnyttää, vai jätetäänkö hänen hätäänsä vastaamatta?"

Mäkelä muistuttaa omaankin kokemukseensa viitaten, että aina on se noin 15 % lapsista, jotka eivät opi nukkumaan "kunnolla": "Puolitoista vuotta joka yö kannoimme ja lohdutimme lastamme. Vasta kolmevuotiaana hän nukkui tunteja. Meillä jokaisella on hauraat kohtamme, tämä on hänen." Tällaisissakin tapauksissa vanhemman läsnäolo ja lohduttaminen ovat lapselle tärkeitä. Hellä, mutta vahva kosketus selän ja pakaroiden alueella rauhoittaa. "Se ei ehkä aina yksinään riitä tyynnyttämään lasta kokonaan, mutta joka tapauksessa se rauhoittaa", vakuuttaa Mäkelä.

Aikuisen läheisyys auttaa lapsen epäkypsää hermostoa itsesäätelyyn unen aikana. Se voi jopa vähentää kätkytkuoleman riskiä estämällä lasta vaipumasta liian syvään uneen Vanhemman hengitys myös rytmittää lapsen hengitystä.

Jotta vanhemmat voisivat säädellä lapsensa sisäistä tilaa, heidän on oltava fyysisesti läsnä, kosketusetäisyydellä. Pienen vauvan hermojärjestelmä ei vielä ole kehittynyt sille tasolle, että hän pystyisi keskellä yötä havahtuessaan vakuuttumaan itsenäisesti siitä, että kaikki on hyvin. Vasta noin puolitoistavuotias on tähän valmis, jotkut vasta paljon myöhemmin. Lastenpsykiatri Jukka Mäkelä toteaakin: "Perhepeti on ehdottomasti ihmisen psykobiologian kannalta perusmalli."

Loput : http://www.hernekeppi.fi/hernekeppi/hk3/perhepeti.shtml
 
tuutikki
kauhee mitä tkstiä ap:ltä!
Ottakaa miehesi kanssa nukkumavuorot! Toinen lähtee siksiaikaa vauvan kanssa jonnekkin muualle että toinen saa nukkua!
Lähde vaikka ulos käväseen kävelyllä ettet tuollaista suustas päästä, järkyttävää!
 
vieras
Ehkä olisi syytä myös perehtyä faktoihin vauvojen unesta.

Yleistä

Pienten lasten univalverytmi on vielä vakiintumaton ja erilaiset unen häiriöt ovat hyvin tavallisia. Eräiden tutkimusten perusteella on arvioitu, että joka kolmas alle 3-vuotias on kärsinyt ohimenevistä unihäiriöistä, mutta myös paljon tätä suurempiakin lukuja on esitetty. Ei siis ole tavatonta, että yöt aiheuttavat huolta monille vanhemmille.

Toisaalta pienten lasten unihäiriöistä puhuminen on sikäli harhaanjohtavaa, että hyvin harvoin on todella kyse nimenomaan lapsen nukkumisvaikeudesta, vaan useimmiten ongelman taustalla on se, että vauvan univalverytmi sotkee muun perheen elämänrytmin ja haittaa muiden perheenjäsenten nukkumista. Myös kulttuuritekijät vaikuttavat voimakkaasti siihen, minkälaiset asiat koetaan ongelmiksi. Toisaalta joskus vanhemmilla saattaa olla myös virheellisiä käsityksiä siitä, kuinka vauvan tulisi nukkua ollakseen normaali.

Lapsen varhainen ympäristö ja elinolot muokkaavat vuorokausirytmiä. Vuorovaikutus lapsen ja vanhempien välillä toimii parhaiten, kun yhteinen rytmi löytyy. Sellaiset lapset, jotka sopeutuvat hitaasti 24-tunnin rytmiin, vaativat vanhemmiltaan huomattavasti enemmän voimavaroja kuin nopeammin kypsyvät lapset. Vanhemmat saattavat väsyä ja tulla epätoivoisiksi ja he voivat kokea alemmuuden tunteita, ellei vauvan kehitys vastaa keskimääräistä tasoa. Monet yksilölliset erot ja temperamenttitekijät ovat kuitenkin synnynnäisiä, eikä niihin voida paljonkaan vaikuttaa.

Vaikeahoitoisen lapsen vanhempien tulisikin saada erityisesti tukea, jotta he jaksaisivat vastata vaativan vauvan tarpeisiin. Jos vanhemmat ylirasittuvat ja ahdistuvat tällaisen lapsen kanssa, heidän kykynsä hoivata ja huolehtia lapsesta saattaa alentua. Se puolestaan johtaa lapsen ylirasittumiseen, mikä tyypillisesti ilmenee lisääntyneenä ärtyneisyytenä, univaikeuksina ja itkuherkkyytenä, jolloin kierre on valmis. On siis erityisen tärkeää, että vanhemmat jaksavat huomioida lapsen yksilölliset tarpeet myös vaikeissa oloissa, sillä se on perustana hyvälle vuorovaikutussuhteelle, jota pidetään lapsen kehityksen ytimenä. Lapsi tarvitsee vanhempiensa tuen, jotta psykososiaalinen kehitys edistyisi ja itsesäätely alkaisi muodostua.

Vauvojen unen määrä
Vauvat ja pienet lapset nukkuvat yleensä selvästi enemmän kuin aikuiset. Vastasyntyneet nukkuvat keskimäärin noin 16 tuntia vuorokaudessa vaihteluvälin ollessa 12-20 tuntia. Tällä tarkoitetaan sitä että 95% vauvoista nukkuu noin 12-20 tuntia vuorokaudessa. Kaikki vauvat eivät mahdu edes näihin rajoihin eikä silti ole kyse mistään sairaudesta tai ongelmasta. Teoreettisesti voidaan todeta, että kun valitaan satunnaisesti 30 normaalia vauvaa, niin joukon eniten nukkuva yksilö nukkuu kaksi kertaa enemmän kuin vähiten nukkuva. Unen määrän normaalivaihtelu onkin hyvin laajaa. Ellei vauva ole valveillaoloaikanaan selvästi väsynyt, huonotuulinen, ärtynyt tai vaikeasti tyynnyteltävissä, vanhemmat voivat luottaa siihen, että lapsi nukkuu tarpeeksi

Vauvan uni jakaantuu aluksi tasaisesti vuorokauden ympäri ja niinpä yöllä nukuttu tuntimäärä saattaa alkuun tuntua hyvinkin vähäiseltä vanhempien näkökulmasta. Tavatonta ei ole sekään, että lapsen päiväunet ovat hyvin lyhytkestoisia, jotkut vauvat saattavat torkkua ainoastaan 10 minuutin pätkissä. Tämä on kuitenkin aivan normaalia. Unen kokonaismäärä vähenee iän myötä siten, että 3-4 kuukauden ikäinen lapsi nukkuu keskimäärin 14-15 tuntia ja kaksivuotias lapsi noin 12 tuntia vuorokaudessa, mutta onpa olemassa sellaisiakin vauvoja, jotka nukkuvat noin 10 tuntia vuorokaudessa ensimmäisten kuukausien ajan ja vasta myöhemmin oppivat nukkumaan enemmän. Yksilöllinen vaihtelu on siis suurta.

Vuorokausirytmin kehittyminen
Jo varhaisella sikiökaudella unessa alkaa esiintyä aktiivisuus- ja rauhallisuusvaiheita, joista myöhemmin kehittyy aikuisten hyvin jäsentynyt vuorokausirytmi. Sanotaan, että vastasyntyneen vauvan uni on polyfaasista, millä tarkoitetaan sitä, että uni-valverytmi vaihtelee melko säännöllisesti 3-4 h:n sykleissä vuorokauden ajasta riippumatta.

Vauvojen nukkumisjaksojen pituus vaihtelee epäsäännöllisesti kestäen 20 minuutista aina 6 tuntiin saakka. Tavallisesti vastasyntyneellä on unijaksoja 6-8 kertaa vuorokaudessa. Ensimmäisten elinkuukausien aikana univalverytmiä alkavat muokata sekä valon vuorokausivaihtelu, että sosiaaliset vihjeet. Niinpä kolmen kuukauden ikään mennessä suurin osa unesta alkaa painottua yöhön ja pisin valveillaolojakso päivään. Noin 70% vauvoista nukkuukin tässä iässä läpi yön. Tällä tarkoitetaan viiden tunnin unijaksoa keskellä yötä. Kolmen kuukauden iässä voidaan ensimmäisen kerran puhua säännöllisestä vuorokausirytmistä. Se on kuitenkin herkästi häiriintyvä ja havahtumiset yöllä ovat vielä yleisiä. Niinpä esimerkiksi puolitoistavuotiaista vielä noin joka kymmenes havahtuu neljä kertaa tai useammin yön kuluessa.

Puolen vuoden ikään mennessä yhtäjaksoinen yöuni on pidentynyt kuuteen tuntiin. Yleensä tämän ikäiset nukkuvat yksi tai kaksi jaksoa yöllä ja kaksi lyhyempää jaksoa päivällä. Muutaman seuraavan kuukauden aikana unijaksot tiivistyvät: yöherääminen jää pois ja päiväunijaksot yhdistyvät. Yhdeksän kuukauden iässä 90% vauvoista nukkuu läpi yön. Myös vuorokausirytmin kehityksessä on hyvin laajat normaalin vaihtelun rajat: osalle lapsista säännöllinen rytmi kehittyy jo varhain, kun taas toisilla yöuni on pitempään katkonainen.

Yöheräämiset ovat hyvin tavallisia aina kahden vuoden ikään saakka, ja ehkä paras tapa ehkäistä nukkumiskriisien syntyä, on varautua jo ennakkoon siihen, ettei lapsen nukkuminen tule välttämättä sujumaan aikuisten aikataulujen mukaisesti. Mitään yksikäsitteistä sääntöä ei voida antaa siitä, kuinka nopeasti tai millä tavalla vauva saadaan mahdollisimman nopeasti nukkumaan yönsä hyvin.

Kun tutkijat ovat videoineet vauvoja on havaittu heidän heräävän öisin useammin kuin vanhemmat huomaavat. Vauvat eivät siis aina ala itkeä herätessään öisin. Alle 3 kuukauden ikäisistä lapsista lähes kaikki (95%) alkoivat itkeä aina kun heräsivät, eivätkä saaneet unen päästä uudestaan kiinni ilman vanhemman apua. Sen sijaan 1-vuotiaista suurin osa (60-70%) osasi jo nukahtaa uudelleen omin voimin vaikka heräsivätkin yöllä. Uniongelmien taustalla saattaakin olla se, että lapsi herättää vanhempansa aina kun itse herää, mitä taas ns. hyvät nukkujat eivät tee. Tähän havaintoon perustuu se väite, että lapsen tulisi oppia vähitellen nukahtamaan itsekseen omaan sänkyyn.

Lapsen uni-valverytmi muotoutuminen tapahtuu hitaasti, eikä suuria muutoksia tarvitse yrittää toteuttaa yhtäkkiä. Vauvan unirytmi siirtyy joka tapauksessa vähitellen enemmän aikuisia miellyttävään suuntaan, joten joskus siihen puuttuminen liian aggressiivisesti voi pahentaa tilannetta. Monesti vanhempia helpottaa tieto siitä, että suurin osa univaikeuksista on ohimeneviä ja lyhytkestoisia, eikä aina tarvita lainkaan toimenpiteitä niistä selviytymiseen. Vain vanhempien oma mielikuvitus on rajana sille, kuinka he voivat itse yrittää auttaa toistensa jaksamista. Ratkaisua ei siis tarvitse yksinomaan hakea vauvan puolelta, vaan myös aikuiset voivat keskenään pohtia tapoja, joilla ongelma voitaisiin ratkaista. Tällaisia ovat mm. makuuhuoneiden uudelleenjärjestely, valvomisvuorot, päiväunet, lapsenhoitajat, isovanhemmat, perhepedit, vierekkäin nukkuminen.

Vauvan ohjaaminen oikeaan univalverytmiin
Vanhemmat voivat auttaa lasta kehittämään unirytmiään oikeaan suuntaan. Tärkeitä tekijöitä ovat mm. ravitsemukselliset, hoidolliset ja sosiaaliset tekijät. Myös lapsen temperamentti vaikuttaa. Monenlaisia konsteja voidaan kokeilla, mutta mikään niistä ei valitettavasti ole oikotie onneen, ja ainoastaan kokeilemalla voidaan saada selville, mikä kullekin lapselle sopii. Tärkein tekijä pienen lapsen hoidossa on hyvä vuorovaikutus. Lapsen antamille signaaleille tulee olla herkkä ja niihin tulee vastata. Alle puolivuotiasta ei voi hemmotella pilalle, eikä mielenosoituksellista itkua ilmene ennen 8-9 kuukauden ikää. Vauvojen uniongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan ennen kaikkea kärsivällisyyttä ja järjestelmällisyyttä. Myös apua on osattava hakea, jos alkaa tuntua siltä, että ongelmat perheessä kärjistyvät.

Ravitsemukselliset tekijät
Yksi keskeinen vauvojen vuorokautta rytmittävä tekijä on nälkä. Pienet lapset eivät kykene syömään kerrallaan niin suuria määriä, että näläntunne voisi pysyä poissa esimerkiksi läpi yön. Näin ollen imetystä tai maitopulloa ei pitäisi säännöstellä edes yöaikaan. Jotkut lapset saattavat tarvita yöruokailua pitkäänkin, vaikkakin siitä saattaa muodostua joillekin lapsille tapa.

Suurin osa lapsista näyttää tutkimusten valossa lopettavan yösyömisen noin puolen vuoden iässä, mutta sitä ei voida yleistää kaikkiin lapsiin. Tähän vaikuttaa paljolti iltaruokailu: kuinka paljon ja mitä lapsi saa syödäkseen. Toiset lapset eivät syö iltaisin niin suuria annoksia että pysyisivät koko yön kylläisenä, ja myös aineenvaihdunnalliset tekijät saattavat vaikuttaa.

Responsiivisuus
Pieniä vauvoja hoidettaessa ehkä tärkein vanhempien ominaisuus on ns. responsiivisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että vauvan itkuun pitää aina reagoida, koska vauva ei kykene jäsentämään ympäristöään niin hyvin, että voisi käsittää miksei itkuun vastata. Vauva ei itke koskaan turhaan, vaan itku on aina hälytysmerkki. Vanhemmat oppivat vähitellen erottamaan lapsensa itkun eri sävyjä. Kipuitku on kovaa ja kimeää, kun taas nälkäitku vähitellen voimistuvaa.

Vauvat voivat itkeä paitsi nälkäänsä ja janoaan, myös erilaista epämukavaa oloa (kipu, palelu, kuumuus, vaipanvaihdon merkiksi, sairaus, hampaat jne). Vauva osaa itkullaan ilmaista kaipaavansa myös seuraa tai syliä. Jo aivan pienet vauvat tarvitsevatkin muiden ihmisten seuraa, vaikka eivät vielä osaakaan leikkiä. Lasta ei voi liiaksi pitää sylissä.

Vauva rauhoitetaan katsomalla silmiin eikä lasta pidä kääntää selin aikuiseen nähden, sillä katsekontakti on jo aivan pienelle lapselle elintärkeä. Monesti katsekontaktin merkitys tuntuu unohtuvan: levoton lapsi ei aina rauhoitu sylissä ollessaan, jos katsekontakti puuttuu. Pientä vauvaa ei voi liiaksi hemmotella, ja vastaamalla nopeasti vauvan antamiin merkkeihin taataan se, että vauva tuntee itsensä tervetulleeksi tähän maailmaan. Sellainen vauva, jonka itkuun ei reagoida ei tunne oloaan turvalliseksi. Se ilmenee tyypillisesti esimerkiksi univaikeuksina ja yleisenä tyytymättömyytenä (ns. vaikea vauva).

Mitä vaikeampi vauvan temperamentti on, sitä tärkeämpää on, että vanhemmat herkistyvät kuuntelemaan vauvan antamia signaaleja. Tyypillistä on, etteivät tällaiset ns. vaikeahoitoiset vauvat viihdy itsekseen vaan haluavat syliin, nukkuvat vain lyhyitä jaksoja ja itkevät jäädessään yksin. Tämä on kuitenkin täysin normaalia, eikä sitä pitäisi sekoittaa esimerkiksi koliikkiin. Vaikean vauvan pitäisi saada olla vanhempien sylissä mahdollisimman paljon, jotta perusturvallisuus kehittyisi, mikä mahdollistaa sen että vauva oppii vähitellen olemaan tyytyväinen myös itsekseen. Vauvaan ei saa kyllästyä, vaikka mikään ei tuntuisi riittävän, sillä se vain pahentaa tilannetta. Toisaalta ongelmatilanteen laukeaminen saattaa jo olla lähempänä kuin arvataankaan. Hoidon laiminlyönti aiheuttaa vauvalle jatkuvan stressin, joka voi kärjistää ongelmia.

Joskus on kaikkein parasta sopeutua vähäksi aikaa lapsen rytmiin ja antaa sen muovautua omaa tahtiinsa. Jos yöt menevät vauvan kanssa valvoen, on paras järjestellä oma elämänsä niin, että voi itsekin nukkua päiväunia vauvan tahdissa. Ja jos yöllä on joka tapauksessa pakko valvoa, voi sen ajan käyttää myös hyödykseen vaikkapa lukemalla, katsomalla televisiota tai tekemällä kotitöitä. Itseään ei kannata väsyttää liikaa vauvan rytmityksillä, jos ne eivät tunnu tulosta tuottavan - silloin on parasta antaa ajan kulua ja yrittää kuukauden kahden kuluttua uudelleen jos vauvan rytmi ei ole itsellään parantunut.

Jotta vanhemmat jaksaisivat yösyötöt, lapsi voi nukkua aluksi esimerkiksi äidin vieressä. Yleensä yösyöminen vähenee siinä vaiheessa, kun lapsi alkaa syödä kiinteää ruokaa. Tässä vaiheessa voi olla hyvä vähitellen siirtyä nukkumaan omaan sänkyyn. Muutoksen ei tarvitse tapahtua yhdessä yössä, vaan totuttautuminen voi tapahtua pehmeästi usean viikon mittaisena jaksona. Näin voidaan monesti välttää muutoksiin liittyvät itkut, jotka rasittavat koko perhettä. Pienen lapsen voi aivan huoleti antaa nukahtaa syliin.

Tunnetekijät
Vauva aistii herkästi vanhempiensa tunnetiloja: äidin ahdistuneisuus esimerkiksi väsymyksen vuoksi saattaa tarttua vauvaan. Tällaisissä tilanteissa on hyvä osata pyytää apua, esimerkiksi isältä tai isovanhemmilta, jotta äiti saa itse levätä jaksaakseen taas nauttia lapsen hoitamisesta. Joskus uupumuksen takana voi olla myös synnytyksen jälkeinen masennus. Tähänkin on saatavilla apua.

Temperamenttitekijät
Vauvan temperamentti vaikuttaa siihen, miten hän reagoi ympäristönsä ärsykkeille. Toiset vauvat kaipaavat jo muutaman kuukauden iässä enemmän virikkeitä kuin toiset ja äidin kyky aistia näitä tarpeita onkin hyvin tärkeä. Vauva elää vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja mikäli epäsopivuutta esiintyy, se voi ilmetä tyytymättömyytenä.

Vauvan ja äidin temperamentit voivat myös olla eri paria: hyvin rauhallinen äiti saattaa luoda lapselleen liian virikkeettömän ympäristön, kun taas toinen vauva saattaa kärsiä ylistimulaatiosta. Etenkin vanhempien lasten kohdalla korostuu päivän tapahtumien merkitys nukkumaan mennessä: jos päivä on ollut hyvin tapahtumarikas ja jännittävä ovat lapset vielä illalla ylikierroksilla eivätkä osaa asettua nukkumaan. Toisaalta jos lapsi ei ole saanut päivän kuluessa tarpeeksi virikkeitä, ei hän ole riittävän väsynyt mennäkseen nukkumaan.


 
mie
Muuttakaa Ruotsiin, siellä syydetään vauvoillekin unilääkkeitä.

Mutta ihan vakavissaan, ehkä pikkusella on esim. joku ruoka-aineallergia tms, jos nukkuminen on todellakin noin heikoissa kantimissa. Kannattaa tosiaan puhua tuosta neuvolassa, ei ole lapsenkaan kehitykselle hyväksi, jos ei nuku riittävästi.

Voimia :hug:
 
ap
on yritetty kapaloa -> suuttuu kun viedään vapaus liikkua
tutti -> aitoa tissiä ei silikonilla korvata, ei siis kelpaa sekään
cuplaton, disflatyl, rela-tipat jne. -> ei apua

perhepedissä nukutaan, tissiä syö

Neuvolassa asiasta puhuttu, mutta eivät ota kantaa kun vauvat ovat erilaisia ja osa nukkuu paremmin kuin toiset. Refluksia epäilen itse kun pullauttelee niin runsaasti, mutta lääkäri ei lähde noin pieneltä tutkimaan kun se korjaantuu iän myötä !? Yksityisellä lääkärillä käyty kerran ja senkin mielestä kaikki ok.
 
ap
Alkuperäinen kirjoittaja tuutikki:
kauhee mitä tkstiä ap:ltä!
Ottakaa miehesi kanssa nukkumavuorot! Toinen lähtee siksiaikaa vauvan kanssa jonnekkin muualle että toinen saa nukkua!
Lähde vaikka ulos käväseen kävelyllä ettet tuollaista suustas päästä, järkyttävää!
sulla ilmeisesti ei itselläsi ole ollut lasta joka ei nuku ja joka kitisee ja itkee koko ajan. Mietipä jos en avaisi suutani ja puhuisi asiasta vaan menisin ja tekisin lapselle jotain !?
 
tyttöjen äiti
Alkuperäinen kirjoittaja ap:
ikää 2,5 kuukautta. Nukkuu todella huonosti ja harvoin. Esim. tälle vuorokaudelle yöllä 3h ja päivällä 2 puolen tunnin pätkää. Hermo menee. Nyt mies yrittää tuolla sitä viihdyttää ja nukuttaa.
Ja on tosiaan mielessä käyny että soitan sossun paikalle noutamaan tenavan.
Eipä varmaan lohduta, mutta jos se on vaikka koliikki, niin on nyt pahimmillaan todennäköisesti ja nelikuisena hellittää yleensä. Mut meidän koliikkityttö nukkui ekat yöunensa heräämättä kaksivuotiaana. Nyt on kuusi ja on alkanut taas heräilemään. Hiippailee aina viereen.
 
Alkuperäinen kirjoittaja tuutikki:
kauhee mitä tkstiä ap:ltä!
Ottakaa miehesi kanssa nukkumavuorot! Toinen lähtee siksiaikaa vauvan kanssa jonnekkin muualle että toinen saa nukkua!
Lähde vaikka ulos käväseen kävelyllä ettet tuollaista suustas päästä, järkyttävää!
Tjaa. Minusta tuo on ihan vaan väsyneen äidin purkausta. Hurjan väsyneen. Mun teki mieli paiskata koko rääkyläinen ikkunasta pihalle ja sekin kuulemma oli ihan normaali ajatus.

Syyllistäminen ei auta pätkääkään tuossa tilanteessa.
 
v
Alkuperäinen kirjoittaja ap:
on yritetty kapaloa -> suuttuu kun viedään vapaus liikkua
tutti -> aitoa tissiä ei silikonilla korvata, ei siis kelpaa sekään
cuplaton, disflatyl, rela-tipat jne. -> ei apua

perhepedissä nukutaan, tissiä syö

Neuvolassa asiasta puhuttu, mutta eivät ota kantaa kun vauvat ovat erilaisia ja osa nukkuu paremmin kuin toiset. Refluksia epäilen itse kun pullauttelee niin runsaasti, mutta lääkäri ei lähde noin pieneltä tutkimaan kun se korjaantuu iän myötä !? Yksityisellä lääkärillä käyty kerran ja senkin mielestä kaikki ok.
Ok. Tässä tapauksessa kehoitan seuraamaan tilannetta. Jos "oksentelu" edelleen jatkuu ja levottomuus niin uudelleen vaan lääkärille. Ja nyt sitten vain ihan tosissaan järjestämään sitä unta itselle. Nuo univuorot voisi toimia, kun sinulla kerran on mies siellä edes jonkun osan vuorokaudesta ilmeisesti. Voimia kovasti.
 
oona
vieras, joka laitoit tuon perhepeti liitteen. Se ei oo aivan totta että lapsi oppii 3-4vuotiaana tai joskus myöhemminkään nukkumaan itsenäisesti. Minä olin 13vuotias kun isäni vihdoin sai tarpeekseen kun halusin jatkuvasti nukkumaan isän ja äidin viereen. Ja siis itkun kanssa minut on vieroitettu VASTA 13vuotiaana perhepedistä kun en aikaisemmin oppinut vaikka he kovasti yrittivät. Olin siis 13vuotta mennyt nukkumaan omaan sänkyyn omaan huoneeseen mutta joko illalla tai yön aikana siirtynyt vanhempien sänkyyn kun en ole tykännyt nukkua yksin. Pelottanut hämärässä jne. Ei tervettä minusta!! Enkä pidä vieläkään yksin nukkkumisesta. Onneksi minulla on aviomies jonka viereen voin käpertyä...
Ja en aio tehdä omien lasteni kanssa tätä virhettä että otan heidät viereeni, sillä sitä on edessä sitten seuraavat13vuotta ja sänky käy pieneksi kun on jo 2lasta. Kun samat geenit niillä on niin eivät varmaan oppisi yhtään sen nuorempina yksin nukkumiseen. Ja miksi en halua että lapseni ovat täysi ikäisiksi samassa sängyssä: koska meillä ei olisi sitten enää mitään parisuhdetta! Enkä saisi mieheni kanssa koskaan nukkua rauhassa rennosti, kun koko ajan joku potkii ja kiemurtelee välissä.
 
tyttöjen äiti
Alkuperäinen kirjoittaja ap:
on yritetty kapaloa -> suuttuu kun viedään vapaus liikkua
tutti -> aitoa tissiä ei silikonilla korvata, ei siis kelpaa sekään
cuplaton, disflatyl, rela-tipat jne. -> ei apua

perhepedissä nukutaan, tissiä syö

Neuvolassa asiasta puhuttu, mutta eivät ota kantaa kun vauvat ovat erilaisia ja osa nukkuu paremmin kuin toiset. Refluksia epäilen itse kun pullauttelee niin runsaasti, mutta lääkäri ei lähde noin pieneltä tutkimaan kun se korjaantuu iän myötä !? Yksityisellä lääkärillä käyty kerran ja senkin mielestä kaikki ok.
Joo. Kuulostaa ihan meidän tytöltä vauvana. Pulautukset lensi kaaressa. Oikein paineella tuli, mut oikeesti siinä ei kyl sitten auta muu kun ajatus siitä, että se menee kyllä aikanaan ohi. En usko että joudutte enään kauaa kärvistelemään. Nyt on varmaan pahin vaihe menossa. Meidän tytöllä ainakin oli kaksikuisena kauhein vaihe. Voihan kaikenmaailman juttuja kokeilla, muttei meillä tehonnut kuin aika. Tosin, jos imetät, niin tarkistapa vähän ruokavaliotasi.
 
refluksiäiti
Siis oikeasti ihmiset, mikä teitä vaivaa!! Lapsi on vasta noin pieni ja nyt jo menee hermot valvomiseen ja kitinään ja ensimmäisenä olet antamassa unilääkettä. mitä sinä odotit että vauvan kanssa eläminen on?
Itse kuuntelin pojan huutoa parhaimmillaan 7h putkeen, kaikki yöt valvottiin eikä päivälläkään nukuttu kuin 10min.pätkiä. Netistä kuulin refluksista jota alettiin epäillä, eikä vieläkään ole lääkärit ottaneet tosissaan meitä...eivät siis usko refluksiin vaan suorastaan haukkuivat minut äitinä. Olemme kokeilleet kaikkea....ja siis IHAN KAIKKEA. Poika on nyt 2,5v ja elämä tähän asti ollut yhtä helvettiä. Ei ole vieläkään kunnossa ja kamalat kivut öisin. Lääkäreissä ollaan juostu jopa yli 500km päässä:(
Nyt odotetaan tähystysaikaa....ja se olis pitänyt tehdä jo vauvana.....lapsi vaan joutunut kärsimään ja vain sentakia ettei meitä ole uskottu.
No okei, tää oli vaan meidän tarina, mut toiv. pisti miettimään vähän että kannattaako hankkia lapsia jos 2,5kk jälkeen on valmis antamaan unilääkettä:(
 

Yhteistyössä