Ruotsalainen lehti väittää suomalaisten olevan ruotsalaisia älykkäämpiä

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
Suomalaiset ovat Euroopan fiksuin kansa, kantikset suomenruotsalaisia fiksumpia, tosin Suomessakin ÄO PISA-tulosten tapaan laskussa.

IS: Kyllä nyt kelpaa - tutkijat: Suomalaisilla Euroopan korkein älykkyysosamäärä
"Suomessa asuvat Euroopan älykkäimmät ihmiset.

Tätä mieltä on oululainen tutkijaryhmä.

Suomalaisten älykkyysosamäärä on Euroopan korkein, suomalaisilla on Euroopan parhaat tulokset pisa-testeissä, Oulun yliopistossa dosenttina vaikuttava Edward Dutton perustelee.

Duttonin mukaan monessa tieteellisessä tutkimuksessa suomalaisille on mitattu poikkeuksellisen korkea älykkyysosamäärä.

Dutton viittaa tuoreeseen tutkimukseen, jossa suomalaisten älykkyysosamääräksi on laskettu yli 105.

Luku on Euroopan korkein ja edustaa myös maailman huippua. Vain joissakin Aasian maissa, kuten Kiinassa, Koreassa ja Japanissa, äly säkenöi terävämmin."

IL: Suomalaiset ovat Euroopan fiksuin kansa
"Oululaisten tutkijoiden selvityksen mukaan suomalaiset ovat muita eurooppalaisia älykkäämpiä.

Suomalaisilla Euroopan korkein älykkyysosamäärä."

IS: Nyt se on tutkittu: Suomea äidinkielenään puhuvilla korkeampi älykkyysosamäärä kuin suomenruotsalaisilla
"SUOMENSUOMALAISILLA on uuden tutkimuksen mukaan 3,9 pistettä korkeampi älykkyysosamäärä kuin suomenruotsalaisilla. Suomenruotsalaisilla taas on riikinruotsalaisia korkeampi älykkyysosamäärä.

KÄVI ILMI, että suomensuomalaiset menestyivät suomenruotsalaisia paremmin kaikissa Pisa-testeissä, kaikissa sen osa-alueissa. Mutta ainoastaan hieman paremmin suuria eroja ei ollut.

Jotkut tutkijat väittävät, että suomenruotsalaisten huonommat Pisa-tulokset johtuvat siitä, että ruotsinkieliset koulut ovat todennäköisemmin kaksikielisiä. Tässä ei ole järkeä, koska suomenruotsalaiset saavat huonommat pisteet myös luovan ongelmanratkaisun tehtävissä, joka on paras älykkyyden mittari, ja siinä ei ole kielellistä elementtiä, sanoo Dutton.

Ja yleisesti, kaksikielisyys on hyväksi älykkyysosamäärälle, joten suomensuomalaiset ovat tässä heikommalla, mutta heidän pisteensä ovat silti korkeammat, lisää Dutton.

Tutkimus julkaistaan Personality and Individual Differences -lehdessä, joka arvostetun tiedekustantaja Elsevierin julkaisu.

Suomenruotsalaisilla on aktiivisempi sosiaalinen elämä, johon kuuluu erilaisiin ryhmiin, kuten urheiluseurantoimintaan, osallistuminen vapaa-ajalla.

Tutkijat päättelivät, että suomenruotsalaisten sosioekonomisen menestyksen salaisuus lieneekin enemmän persoonallisuudesta kuin älykkyydestä johtuvaa."
 
vierailija
Suomalaiset, “valkoisen rodun” älykkäin kansa?
Osmo Soininvaara
"Mielenkiintoista on, että Rindermannin korjatussa taulukossa suomalaiset ovat paitsi maailman parhaita kouluosaajia, “kaukaasialaisen” alkuperän kansoista älykkäin. Yläpuolelle älykkyydessä menee vain itäaasialaisia.

Tämä on todella mielenkiintoista, koska näin ei ole ollut kauan. Joskus 1800-luvulla suomalaisia pidettiin kerrassaan pöhköinä, kansana, jolla “ei tule olemaan mitään sijaa eurooppalaisten sivistyskansojen joukossa” (Kenraalikuvernöörin raportti Pietariin)

En jaksa kaivaa lähteitä, mutta noissa älykkyystutkimuksissa eivät suomalaiset ole aiemmin mitenkään loistaneet. Tuskin tässä ollaan geneettisesti jalostuttu, joten selitystä on etsittävä geenien ja siis myös rotuoppien ulkopuolelta. Harmi, että nuo älykkyystutkimukset ovat kaiken maailman rasistien riistaa niin, ettei niihin sivistynyt ihminen voi koskea kepilläkään. Olisi tärkeätä analysoida sitä, miten kansakunta kehittyy kansakuntana älykkäämmäksi. Tiedolla voisi olla käyttöä niin Suomessa kuin vähän muuallakin.

PS.

Tiedemiehen blogissa Gordionin solmu kerrotaan tutkimuksesta, jonka mukaan rintaruokinta nostaa älykkyyttä huomattavasti kunhan geenit ovat kunnossa."


Veikkaanpa ettei Venäjän Kenraalikuvernöörin tai Ruotsin käskynhaltijoiden kynästä tule kantasuomalaisten pöhköydestä tai älykkyydestä mitään relevanttia. Luulen pikemminkin että kylmässä pohjolassa ankarasta talvesta selviytyivät ainoastaan fiksuimmat yhteistyöhön eli solidaarisuuteen kykenevät yksilöt, jolloin järjen oli pakko rikastua populaatioon. Suomalainen toimi kuin keisaripingviinit Antarktiksella, pitivat toinen toisensa yhteistyöllä hengissä. Myöhemmin fiksu kansa rakensi maailman parhaan hyvinvointioikeusvaltion fiksuimman aineksen johdolla, joka hyvinvointipalvelujärjestelmällään mm. terveydenhuollolla, neuvolajärjestelmällä, opetuksella, kirjastoilla, kansanterveystiedolla ym. nosti edelleen fiksun kansan älykkyyttä. Ikävä kyllä hyvinvointivaltio pitää myös luonnevikaiset pöhköt yhteistyökyvyttömät narsistit hengissä, joten hyvinvoivien tyhmyys tiivistyy ja rikastuu, erityisesti vallan ja politiikan portailla, koska moraaliton, yhteiskuntavastuuton itsekeskeinen kyynärpäätaktiikka on oikotie yhteiskunnan huipulle. Tämä aikaansaa myös luonnevikaisten psykopaattityhmyrien sääntöjen pääsyn valtavirtapolitiikaksi, ja tämä narsistinen politiikka alkaa tyhmentää kansaa, koska viisauden sääntöjä ei enää noudateta. Lisäksi etelän hedelmien maahantuonti pahentaa tilannetta, kuin tyhmentämisagenda.
 
vierailija
Pohjoismaita yhdistää se että ne ovat olleet koko maailmassa ja samalla maailmanhistoriassa parasta mihin ihminen on koskaan pystynyt. Samalla niitä yhdistää luterilaisen maailmankatsomuksen muita kristillisiä pääsuuntauksia suurempi omien virheiden tunnustaminen ja heikkouksiensa hyväksyminen. Ja tämä piirre on taas älykkyyden kehittymiselle kaikkein keskeisintä. Esimerkiksi katolilaisuudessa syyllisyyskäsite on eräällä tavalla ulkoistettu ja se on mahdollistanut katolilaisten maiden korkean korruption ja rikollisuuden. Toistan tässäkin artikkelissa että luterilainen maailmankatsomus ei ole täydellisyyden huipentuma. En ole edes itse luterilainen. Totean vain tosiasiat.

Suomalaisten älykkyys perustuu näkemykseni mukaan kolmeen tekijään. Aasiasta tulleiden suomensukuisten kulttuurin tai genetiikan kautta saatuun ajattelumallin, ankaran talven vaatimaan loogiseen päättelykykyyn hengissäsäilymisen ehtona ja Pohjolaan saapuneen luterilaisen maailmankatsomuksen yhteisvaikutukseen. Nämä ovat yhdessä yhdistyessään Pohjolassa ovat luoneet edellytykset suomalaisten objektiiviselle, yksinkertaiselle ja suoraviivaiselle päättelykyvylle.

Nyt tämä objektiiviseen ajatteluun perustuva maailma on jäämässä taakse ja olemme Pohjoismaissa muiden länsimaiden ohella siirtyneet ajattelussamme subjektiivisempaan suuntaan. Älykkyydenteorian mukaan se tarkoittaisi sitä että länsimainen älykkyys olisi laskussa ja koska älykkyys ja älykkyysosamäärä korreloivat keskenään, todennäköisesti myös älykkyysosamäärän täytyisi olla laskusuunnassa. Älykkyystestit tukevat tältäkin osin älykkyyden teoriaa. Älykkyystason kasvu tyssäsi monissa länsimaissa Suomalaiset tyhmentyneet vuodesta 1997 lähtien. Ihmisten keskimääräinen älykkyysosamäärä on kääntynyt monissa länsimaissa loivaan laskuun vuosikymmenien nousun jälkeen.


On selvää, että kaikissa skandinaavisissa maissa trendi on ollut laskeva vuoden 1995 jälkeen, Flynn sanoo Forskning & Framsteg -lehden jutussa. Intelligence-tutkimuksen mukaan muutos on huomattava. Vaikka vuosittain kyse on pienestä 0,23 pisteen laskusta, 30 vuoden ennusteella keskiarvo laskee peräti 6.85 pisteellä. Tanskassa lasku on ollut hieman matalampi. Suomi häviäisi muita enemmän. Jos ennustetaan sukupolvitasolla (30 vuotta), Suomi menettäisi 7,49 pistettä älykkyysosamäärän keskiarvosta, Tanska 6,48 pistettä ja Norja 6,50 pistettä, tutkimuksessa todetaan.


Älykkyysosamäärän putoamisen syynä ovat objektiivisen ja rationaalisen ajattelun hylkääminen länsimaissa ja siirtyminen kohti subjektiivisia tunteita päätöksenteossa. Tämä sama näkyy politiikassa, koululaitoksessa ja Pisa-tuloksissa. Aivan kaikessa. Etenkin suomalaisten tulokset ovat jyrkässä laskussa. Länsimainen ajattelu, suomalaisten oletettavasti älykkäimpinä kärsiessä suhteellisesti eniten, on ajautumassa kohti kaaosta. Yhteiskunnallinen mieli on järkkynyt ja sen ongelmat tulevat aaltomaisen heiluriliikkeen lailla pahenemaan.

Ja tässä on toivomme. Tarvitsemme juuri aikoja jolloin ei ole mitään menetettävää. Mustan virran johon heittäytyä kaikesta riisuttuna. Ja aika kuljettaa kuin itsestään Suomen kohtaloa sitä kohti.
 
vierailija
Suomalaisten kansallinen älykkyys - syntyy kielen vaikutuksesta ajatteluun sekä introverttiydestä

Erään arvion mukaan suomalaisilla on Euroopan korkein älykkyysosamäärä.

Suomalaisten älykkyysosamäärä on Euroopan korkein, suomalaisilla on Euroopan parhaat tulokset pisa-testeissä, Oulun yliopistossa dosenttina vaikuttava Edward Dutton perustelee.

Duttonin mukaan monessa tieteellisessä tutkimuksessa suomalaisille on mitattu poikkeuksellisen korkea älykkyysosamäärä.

Dutton viittaa tuoreeseen tutkimukseen, jossa suomalaisten älykkyysosamääräksi on laskettu yli 105.

Luku on Euroopan korkein ja edustaa myös maailman huippua. Vain joissakin Aasian maissa, kuten Kiinassa, Koreassa ja Japanissa, äly säkenöi terävämmin.


Erot älykkyysosamäärissä näkyvät Ruotsin ja Suomen välillä ja jopa Suomen rajojen sisällä ruotsin- ja suomenkielisten kesken.

Suomea äidinkielenään puhuvien älykkyysosamäärä on korkeampi kuin ruotsia ädinkielenään puhuvien.

Suomensuomalaisilla on uuden tutkimuksen mukaan 3,9 pistettä korkeampi älykkyysosamäärä kuin suomenruotsalaisilla.

Suomenruotsalaisilla taas on riikinruotsalaisia korkeampi älykkyysosamäärä. Suomalaisuus vaikuttaa positiivisesti myös Suomessa asuviin ruotsinkielisiin.


Tämän perusteella voisi näyttää siltä että kielellä on yhteys älykkyysosamäärään, mutta kun tarkastellaan suomalaisten ja ruotsalaisen kulttuurien eroja älykkyyden teoriaa vasten, älykkyyden teoria ennustaa tämän ilmiön olemassa olon ja antaa samalla sille toisen selityksen. Erot eivät johdu pelkästään kielestä.

Älykkyyden teorian mukaan introverttiydestä tulevat ominaisuudet ovat edellytys älykkyyden syntymiselle ja tämä korreloi myös älykkyysosamäärän kanssa.

Ruotsalaiset ovat suomalaisia enemmän extrovertteja. Suomenruotsalaiset ovat yhteistyökykyisempiä, ulospäin suuntautuneempia ja tunne-elämältään tasapainoisempia.

Suomalaisten suurempi introverttiys johtaa toiseen ja älykkyyden teoriassa keskeisimpään muuttujaan objektiivisuuteen, huomion kiinnittyessä asioihin tunteiden sijasta.

Osin edellisestä johtuen ruotsalaisessa kulttuurissa ei ole samanlaista kriittisyyttä itseä kohtaan kuin suomalaisessa ja ruotsalaisessa sielunmaisemassa on selvästi vahvempi pyrkimys pitää yllä positiiviista kuvaa itsestä ja muistakin.

Ruotsalaisessa kulttuurissa ei olla yhtä objektiivisia omaa itseään kohtaan kuin suomalaisessa ja objektiivisuus omaa itseään kohtaan on älykkyyden syntymiselle keskeisin tekijä.

Tämä tarkoittaa sitä että todennäköisesti suomalaiset ovat älykkäämpiä kuin ruotsalaiset ja koska älykkyys ja älykkyysosamäärä korreloivat keskenään oletettavasti tämä ero älykkyysosamäärissä syntyy tätä kautta.

Kuten artikkelisarjan toisessa osassa käsiteltiin korkea älykkyysosamäärä lisäsi mielenterveyden ongelmien todennäköisyyttä ja myös suomalaisten suuremmat mielenterveysongelmat näyttävät tukevan tätä.
 
Älykkyys on enemmän perinnöllistä kuin ympäristöstä johtuvaa. Siksi maahanmuutto muualta kuin Itä-Aasian maista laskee kansamme keskimääräistä älykkyyttä, mistä on jo käytännön havaintojakin.

Älyä saapumassa?
 
  • Tykkää
Reactions: krut
vierailija

Usot sie vai et?
”Perusteluna on Suomen oppimistulosten romahtaminen vuonna 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman jälkeen.”

Tähän uskon ja tiedän syyn olevan sandaalijalkaisissa läpsyttelijöissä. Pilaavat pikkuhiljaa kaikki eurooppalaiset sivistysmaat
 
vierailija
”Perusteluna on Suomen oppimistulosten romahtaminen vuonna 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman jälkeen.”

Tähän uskon ja tiedän syyn olevan sandaalijalkaisissa läpsyttelijöissä. Pilaavat pikkuhiljaa kaikki eurooppalaiset sivistysmaat!
 
vierailija
Millaiseksi ihmiseksi haluaisit muuttua?
Tässä ketjussa ei keskustella minusta.
Olen hyvä ihminen enkä halua muuttua rasistiksi.
Kannattaa katsoa tämä Yle Areenan ohjelma ketjun puheenaiheesta.

”Mikä on median rooli yhteiskunnallisten jännitteiden syntymisessä ja vastuu niiden purkamisessa? Mediasta ja polarisaatiosta keskustelemassa sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen MPKK:sta, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi ja Ylen toimittaja Ruben Stiller. Juontajana Rosa Kettumäki. #viimeinensana”
 
Ekassa viestissä puhuttiin lääkäreistä. Ja minun on helppo uskoa, että suomalaisen lääkärin ÄO on keskimäärin korkeampi kuin svedun. Ihan jo siitä yksinkertaisesta syystä, että Suomessa lääkärikoulutukseen on huomattavasti vaikeampi päästä kuin Ruotsissa. Taitaa Suomessa olla tietoista politiikkaa tuo, että pidetään lääketieteellisen koulutuspaikat alhaalla.
 
vierailija
Ekassa viestissä puhuttiin lääkäreistä. Ja minun on helppo uskoa, että suomalaisen lääkärin ÄO on keskimäärin korkeampi kuin svedun. Ihan jo siitä yksinkertaisesta syystä, että Suomessa lääkärikoulutukseen on huomattavasti vaikeampi päästä kuin Ruotsissa. Taitaa Suomessa olla tietoista politiikkaa tuo, että pidetään lääketieteellisen koulutuspaikat alhaalla.
Ruotsissa ei ole pakko opetella/osata suomea
 
vierailija
Ekassa viestissä puhuttiin lääkäreistä. Ja minun on helppo uskoa, että suomalaisen lääkärin ÄO on keskimäärin korkeampi kuin svedun. Ihan jo siitä yksinkertaisesta syystä, että Suomessa lääkärikoulutukseen on huomattavasti vaikeampi päästä kuin Ruotsissa. Taitaa Suomessa olla tietoista politiikkaa tuo, että pidetään lääketieteellisen koulutuspaikat alhaalla.
Ja Suomessa suomenruotsalaiset lääkärit ovat huonompia kuin suomalaiset lääkärit
 
vierailija
Tässä ketjussa ei keskustella minusta.
Olen hyvä ihminen enkä halua muuttua rasistiksi.
Kannattaa katsoa tämä Yle Areenan ohjelma ketjun puheenaiheesta.

”Mikä on median rooli yhteiskunnallisten jännitteiden syntymisessä ja vastuu niiden purkamisessa? Mediasta ja polarisaatiosta keskustelemassa sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen MPKK:sta, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi ja Ylen toimittaja Ruben Stiller. Juontajana Rosa Kettumäki. #viimeinensana”
HS ja YLE ovat pahimman luokan riidankylväjiä, vaikka muuta väittävät.
 

Yhteistyössä