Paikallisen sopimisen työllisyysvaikutus puhdas 0 kerrottiin juuri TV:ssä

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kertoi myös hyvän uutisen ettei nyt leikata tai muuten heikennetä ansiosidonnaista työttömyysturvaa tässä tilanteessa eikä myöskään porrasteta sitä.
 
vierailija
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kertoi myös hyvän uutisen ettei nyt leikata tai muuten heikennetä ansiosidonnaista työttömyysturvaa tässä tilanteessa eikä myöskään porrasteta sitä.
Vielä hienompi uutinen on se, että Mäkynen on keksinyt ikiliikkujan.

 
vierailija
Evan sopeutustoimissa ei huomioida leikkausten ja normi veronkorotusten ohella luonnollista keinoa veropohjan laajentamista mm. institutionaalisien sijoittajien 3-5%:n lähdeverolla, pääomaverotuksen palauttamista ansiotuloverotuksen yhteyteen progressiiviseksi eli siirtymistä kaikissa tuloissa maksukyvyn mukaiseen henkilöverotukseen. Lisäksi listaamattomien yritysten veroedun poisto.
 
vierailija
Evan sopeutustoimissa ei huomioida leikkausten ja normi veronkorotusten ohella luonnollista keinoa veropohjan laajentamista mm. institutionaalisien sijoittajien 3-5%:n lähdeverolla, pääomaverotuksen palauttamista ansiotuloverotuksen yhteyteen progressiiviseksi eli siirtymistä kaikissa tuloissa maksukyvyn mukaiseen henkilöverotukseen. Lisäksi listaamattomien yritysten veroedun poisto.
Tuosta kun aikoinaan luovuttiin ja siirryttiin 25% pääomatuloverotukseen, niin sen seurauksena verotulot nousivat. Joten uskallan väittää verotulojen pienenevän jos pääomatulot siirretään ansiotulojen päälle.
 
vierailija
Evan sopeutustoimissa ei huomioida leikkausten ja normi veronkorotusten ohella luonnollista keinoa veropohjan laajentamista mm. institutionaalisien sijoittajien 3-5%:n lähdeverolla, pääomaverotuksen palauttamista ansiotuloverotuksen yhteyteen progressiiviseksi eli siirtymistä kaikissa tuloissa maksukyvyn mukaiseen henkilöverotukseen. Lisäksi listaamattomien yritysten veroedun poisto.
Ja minne tai kenelle nämä kerätyt rahat menevät?
 
vierailija
Vielä hienompi uutinen on se, että Mäkynen on keksinyt ikiliikkujan.

"– Suomen veroaste ja julkisten menojen BKT-suhde ovat maailman korkeimpia. Talouskasvumme on ollut yli kymmenen vuoden ajan nettona nolla: lähes heikoin koko maailmassa, Lepomäki jatkaa."

Yrittämisen ja omistamisen verotus on Suomessa huomattavasti EU-tason alapuolella, sitä on varaa korottaa ja jättää ansiotuloverotus ja alv-verotus entiselleen tai jopa hieman laskea sitä.

Pääomaverojen osuus on Suomessa EU-keskiarvoa pienempi
"Suomessa kulutukseen ja työhön kohdistuvien verojen osuus kaikista veroista ja pakollisista maksuista on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Vuonna 2012 työhön kohdistuvien verojen osuus oli Suomessa 53,2 prosenttia ja EU-maissa keskimäärin 51 prosenttia. Kulutusverojen osuus oli Suomessa 32,4 prosenttia ja kaikissa EU-maissa 28,5 prosenttia.

Näiden vastapainona erilaisten pääomaan kohdistuvien verojen osuus oli Suomessa 14,3 prosenttia ja kaikissa EU-maissa 20,8 prosenttia (Annex A: taulukko C.3_T). Euroissa laskettuna ero oli 5,5 miljardia euroa. Jos siis Suomen verorakenne olisi sama kuin EU-maissa keskimäärin, olisi pääomaan kohdistuvia veroja pitänyt periä 5,5 miljardia euroa enemmän ja vastaavasti työhön ja kulutukseen kohdistuvia veroja 5,5 miljardia euroa vähemmän.

Myös suhteessa kansantalouden kokoon oli pääomaverojen osuus Suomessa selvästi pienempi kuin EU-maissa keskimäärin, vaikka veroaste on Suomessa keskimääräistä korkeampi. Suomessa pääomaverojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 6,3 prosenttia ja EU-maissa 8,2 prosenttia vuonna 2012.

Pääomaverot on tilastossa jaettu neljään alaryhmään: yritysveroihin, yrittäjien veroihin, kotitalouksien tuloveroihin ja varallisuusveroihin. Kaikissa neljässä alaryhmässä verojen suhde bruttokansantuotteeseen oli Suomessa pienempi kuin EU-maissa keskimäärin.

Erityisen selvä ero oli varallisuusveroissa, joiden suhde bruttokansantuotteeseen oli Suomessa 1,5 prosenttia, mutta EU-maissa keskimäärin 2,8 prosenttia."


Epäsuhta on kasvanut tämän jälkeen entisestään äärimatalien palkkakierrosten seurauksena porvarijohtoisten hallituskausien aikana.
 
vierailija
Evan sopeutustoimissa ei huomioida leikkausten ja normi veronkorotusten ohella luonnollista keinoa veropohjan laajentamista mm. institutionaalisien sijoittajien 3-5%:n lähdeverolla, pääomaverotuksen palauttamista ansiotuloverotuksen yhteyteen progressiiviseksi eli siirtymistä kaikissa tuloissa maksukyvyn mukaiseen henkilöverotukseen. Lisäksi listaamattomien yritysten veroedun poisto.
Arvonlisävero häivyttää progression vaikutuksen pienituloisimmilta
Kulutukseen kohdistuvia arvonlisäveroja maksetaan Suomessa noin 17 miljardia euroa, josta yli puolet on kotitalouksien maksamaa. Suhteessa tuloihin pienituloisimmat maksavat niitä eniten, mikä heikentää kokonaisveroasteen progressiota.
 
vierailija
Kevyt pääomaverotus vie Suomelta 5,5 miljardia euroa
EU:n keskitasoon verrattuna kuluttaja ja palkansaaja maksaa saman verran enemmän.
Jos Suomen verorakenne olisi sama kuin EU-maissa keskimäärin, olisi pääomaan kohdistuvia veroja vuonna 2012 peritty 5,5 miljardia euroa enemmän. Vastaavasti samalla verorakenteella työhön ja kulutukseen kohdistuvia veroja olisi kerätty 5,5 miljardia euroa vähemmän.

Näin Euroopan unionin verotilastoa tulkitsee Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon asiantuntija Olli Savela keskuksen blogissa.

Vertailussa kulutukseen ja työhön kohdistuvien verojen osuus kaikista veroista ja pakollisista maksuista on Suomessa suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Vuonna 2012 työhön kohdistuvien verojen osuus oli Suomessa 53,2 prosenttia ja EU-maissa keskimäärin 51 prosenttia. Kulutusverojen osuus oli Suomessa 32,4 prosenttia ja kaikissa EU-maissa 28,5 prosenttia.


Vuonna 2000 taso oli sama

Pääomaan kohdistuvien verojen osuus oli Suomessa 14,3 prosenttia ja kaikissa EU-maissa 20,8 prosenttia. Euroissa ero oli Savelan mukaan 5,5 miljardia pääoman hyväksi. EU:n keskimääräisellä pääomaan kohdistuvalla verotuksella Suomella olisi ollut varaa keventää kansalaisten verotaakkaa 5,5 miljardilla eurolla.
Tätä Savela ei sano, mutta työhön ja kulutukseen kohdistuvat verot olisi voinut myös pitää ennallaan ja kaventaa kestävyysvajetta 5,5 miljardilla eurolla ilman leikkauksia pelkästään lopettamalla pääoman suosiminen verotuksessa.

Vuonna 2000 pääomaan kohdistunut verotus oli samalla runsaan 20 prosentin tasolla Suomessa ja koko EU:ssa. Ero repesi jo vuonna 2001 ja 2012 Suomen suunta oli alaspäin kun taas EU:ssa keskimäärin pääomaverotus kiristyi lievästi.

Ero näkyy myös suhteessa kansantalouden kokoon. Suomessa pääomaverojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 6,3 prosenttia ja EU-maissa 8,2 prosenttia vuonna 2012.

Savela kirjoittaa, että erityisen selvä ero oli varallisuusveroissa. Niiden suhde bruttokansantuotteeseen oli Suomessa 1,5 prosenttia, mutta EU-maissa keskimäärin 2,8 prosenttia. Näitä veroja ovat Suomessa muun muassa kiinteistövero, varainsiirtovero sekä perintö- ja lahjavero. Varallisuusveroa ei ole Suomessa peritty vuoden 2005 jälkeen.


Kaikki mukaan Suomitalkoisiin, ei enää vapaamatkustajia kuten Sipilän, Orpon ja Soinin PersKeKo-porvarihallituskaudella.
 
vierailija
Evan sopeutustoimissa ei huomioida leikkausten ja normi veronkorotusten ohella luonnollista keinoa veropohjan laajentamista mm. institutionaalisien sijoittajien 3-5%:n lähdeverolla, pääomaverotuksen palauttamista ansiotuloverotuksen yhteyteen progressiiviseksi eli siirtymistä kaikissa tuloissa maksukyvyn mukaiseen henkilöverotukseen. Lisäksi listaamattomien yritysten veroedun poisto.
Lähes 70% kansasta haluaa progressiivisen pääomaverotuksen kepu vastustaa

Kepu ja Kokoomus perk... 68% suomalaisista haluaa pääomaverotukseen saman progression kuin työn ansiotuloissa on. Mutta kepun Esko Ahohan 1993 erotti pääomatulojen verotuksen, joten ei kai Vanhaset, Sipilät, Lintilät ym. kaverikapitalistiagraarisosialistit halua enempi pääomaverotusta tulevaisuudessakaan, kuten ei myöskään Orpot, Lepomäet, Mykkäset, Wahlroosit, Ehrnroothit, Herlinit jne. Lisäarvoa tuottavan ahkeran työn tekemisen arvostamisen sijaan nämä hyvävelipuoluetoverit arvostavat pääomilla makoilua.

Verotuksen muutoksilla on myös kansalaisten tuki. Syksyllä julkistetun Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushankkeen kyselyn mukaan lähes 70 prosenttia suomalaisista haluaisi soveltaa progressiivista verotusta myös pääomatuloihin.

YLE: Kaikista vastaajista 68 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että "pääomatuloja pitäisi verottaa progressiivisesti samaan tapaan kuin ansiotuloja: veroprosentin pitäisi olla sitä korkeampi mitä enemmän pääomatuloja".

Suomalaisten rikkain kymmenesosa on kaksinkertaistanut reaalisen tulotasonsa vuoteen 1995 verrattuna, kun taas kaikkien muiden tuloluokkien reaalinen tulotaso on pysynyt jokseenkin samana. Oletuksen vastaisesti talouskasvun hyöty ei olekaan valunut alemmille tulotasoille.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat päinvastoin, että taloudellinen tasa-arvo ja vähäiset tuloerot hyödyttävät talouskasvua. IMF:n tutkimuksen mukaan talouskasvu heikkenee, jos vauraimman viidenneksen tulot kasvavat. Vastaavasti talouskasvu kiihtyy, jos vähävaraisimman 20 prosentin tulotaso kohenee.
 
vierailija
Osakesäästäjien puheenjohtajan professori Rothoviuksen mukaan noin 4%:in osinkovero kaikkien osingonsaajien maksamana tuottaisi verotuloja yhtä paljon kuin nykyinen lähinnä piensijoittajien maksama osinkovero. Yhteisövero on 20% joten todellinen efektiivinen kokonaisveroaste on siten 20%: + 4% = 24%.
 
vierailija
Osakesäästäjien puheenjohtajan professori Rothoviuksen mukaan noin 4%:in osinkovero kaikkien osingonsaajien maksamana tuottaisi verotuloja yhtä paljon kuin nykyinen lähinnä piensijoittajien maksama osinkovero. Yhteisövero on 20% joten todellinen efektiivinen kokonaisveroaste on siten 20%: + 4% = 24%.
20.5.2019
Professori: ”Jos kaikki maksaisivat osingoista noin 3 % veroa, valtion verotulot pysyisivät ennallaan”
Suomessa on siis 3-4%:n pääomaverotus, kun kaikki pääomatulojen verot ynnätään!

Ehdotus, jospa kaikki maksaisivat osingoista sen 30% tai 34% veroa. Vielä parempi olisi henkilötuloverotuksen yksinkertaistaminen siten, että kaikista henkilökohtaisista tuloista maksettiin yhden yhtäläisen progressiivisen henkilöverotuksen mukaan, niin työn ansiotuloista, palkkioista, pääomatuloista, bonuksista kuin optioistakin.
Pienten pääomatulojen verotus laskisi, ellei muita henkilötuloja ole paljon. Suurista henkilötuloista taas maksettaisiin maksukyvyn mukaisesti enemmän, onhan verovaroin ylläpidetystä yhteiskunnastakin hyödytty enemmän. Olisiko jo kunniavelan takaisinmaksun aika?
 
vierailija
Rikastumisesta palkitaan pienemmällä verolla, eikö rikastuminen jo itsestään palkitse?

Kaikki henkilökohtaiset tulot (työn ansiotulot, palkkiot, pääomatulot, bonukset, optiot..) saatava YHDEN yhtäläisen progressiivisen henkilötuloverotuksen piiriin, jossa veroja maksetaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan. Pienistä tuloista, myös pääomatuloista pienemmällä progressiolla ja suurista tuloista suuremmalla progressiolla. Suuria tuloja saavia ei pidä palkita vielä toiseenkin kertaan muita matalammalla verotuksella, kuten nykyään mm. listaamattomien yritysten tapauksessa.
 
vierailija
Sitten menee kymmeniä miljardeja vihervasemmiston Suomeen teettämiin mamúihin.
Onko sun päässä jotain vikaa, Sipilän, Orpon ja Soinin porvarihallitus tuotti kaikkien aikojen SE tasolla musliminuorukaisia Suomeen 35.000/+51.000 hallituskaudellaan. Sen sijaan Migrin tilastot kertovat että näiden tuottaminen tyssäsi alimmalle tasolle koko 2000-luvulla heti demarijohtoisen hallituksen aloituksen jälkeen 6.6.2019, jo siis kauan ennen 2020 Euroopassa alkanutta koronaepidemiaa.
 
vierailija
Onko sun päässä jotain vikaa, Sipilän, Orpon ja Soinin porvarihallitus tuotti kaikkien aikojen SE tasolla musliminuorukaisia Suomeen 35.000/+51.000 hallituskaudellaan. Sen sijaan Migrin tilastot kertovat että näiden tuottaminen tyssäsi alimmalle tasolle koko 2000-luvulla heti demarijohtoisen hallituksen aloituksen jälkeen 6.6.2019, jo siis kauan ennen 2020 Euroopassa alkanutta koronaepidemiaa.
Demarijohtoinen hallitus on takuu matalasta maamutuksesta !
 
Rikastumisesta palkitaan pienemmällä verolla, eikö rikastuminen jo itsestään palkitse?

Kaikki henkilökohtaiset tulot (työn ansiotulot, palkkiot, pääomatulot, bonukset, optiot..) saatava YHDEN yhtäläisen progressiivisen henkilötuloverotuksen piiriin, jossa veroja maksetaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan. Pienistä tuloista, myös pääomatuloista pienemmällä progressiolla ja suurista tuloista suuremmalla progressiolla. Suuria tuloja saavia ei pidä palkita vielä toiseenkin kertaan muita matalammalla verotuksella, kuten nykyään mm. listaamattomien yritysten tapauksessa.
Unohdit tuosta kaikkien tulojen luettelosta mm. päivärahat, lapsilisät, työttömyyskorvaukset, eläkkeet, asumistuet ja elatusavut.
 
vierailija
Ja vihervasemmisto haluaa lahjoittaa rahat ulkomaalaisille.
Persut ovat tuoneet perustelemisen politiikkaan, mikä on tärkeä asia. Feministit/Naiset/vasemmisto pyrkivät tekemään politiikkaa ilman mitään perusteluja, julistamalla. Julistaminen ei kuitenkaan korvaa perustelemista.

Mies voi synnyttää, abortti on naisen oikeus määrätä omasta kehostaan, kehopositiivinen ei ole sairas läski, ydinvoima on ei estä maapallon lämpenemistä ja maahanmuutto on hyvä. Asiat kannattaa perustella, koska silloin voidaan tehdä oikeita ratkaisuja. Maailma ei kestä naisten epäloogisuutta enää yhtään, vaan maailma menee sekaisin tästä naisten aiheuttamasta paskasta.

Äänestäjät ovat tulleet järkiinsä ja onneksi uusin gallup taas lupaa persuille suurta voittoa.
 
vierailija
Palkkoja pitää nostaa ja yrittäjien tasoa nostaa.

Pitää lopettaa yritysten tukeminen estämällä palkkojen laskeminen. Lakiin pitää saada pykälä joka estää palkkojen laskemisen, koska korkeat palkat ovat pitäneet meidät korkean teknologian maana. Laskemalla palkkoja olemme pian pakistanin kanssa kilpailemassa vähiten tuottavimmista töistä.

Korkeat palkat on hyvinvointiyhteiskunnan tae. Korkeat palkat aiheuttavat yrittäjille vaatimuksen korkeasta tuotosta, eikä kaiken maailman käytettyjen autojen myyjät tai muut matalan osaamisen yrittäjät rupea yrittäjiksi.
 

Yhteistyössä