Onkohan mulla tämä

YVÄ OLO


TERVEYS
Viidenneksellä ihmisistä on geenimuoto, joka lisää kylmän sietoa
Noin viidesosa ihmisistä sietää kylmää muita paremmin geenimuutoksen ansiosta.
JAA
Kylmäaltistuksen aikana kyseiset henkilöt pystyivät ylläpitämään kehonsa lämpötilaa tehokkaammin ilman energiankulutuksen lisäystä.KUVA: COLOURBOX
Uutispalvelu Duodecim
10:31
Noin viidesosa ihmisistä sietää kylmää muita paremmin geenimuutoksen ansiosta. Kyseinen muutos vaikuttaa siihen, miten paljon luustolihaksissa on hitaita lihassyitä, jotka ovat tehokkaita lämmöntuotannossa.
Geenimuutosta kantavien luustolihaksista puuttuu alfa-aktiini-3-proteiini, jota on ainoastaan niin sanotuissa nopeissa lihassyissä. Proteiini puuttuu aiempien tutkimusten perusteella viidennekseltä ihmisistä, ja sen on osoitettu yleistyneen samoihin aikoihin, kun nykyihmisiä alkoi muuttaa Afrikasta Eurooppaan noin 50 000 vuotta sitten.
Ruotsalaistutkijoiden havainnot perustuvat kokeeseen, jossa 42 tervettä miestä istutettiin 14-asteisessa vedessä, kunnes heidän ruumiinlämpönsä laski 35,5 celsiusasteeseen. Kokeen aikana miesten lihasten aktiivisuutta tutkittiin lihassähkötutkimuksella, minkä lisäksi lihaksista otettiin koepaloja.
Tulosten perusteella koehenkilöiden, joilta puuttui alfa-aktiini-3-proteiini, luustolihaksissa oli muita enemmän hitaita lihassyitä. Kylmäaltistuksen aikana kyseiset henkilöt pystyivät tehokkaammin ylläpitämään kehonsa lämpötilaa, ja tämä tapahtui ilman energiankulutuksen lisäystä, tutkijat havaitsivat. Lämmöntuotannossa heidän lihaksensa hyödynsivät enemmän lihasjänteyden muutoksia eikä niinkään tärinää.
Ruotsalaisten tulokset olisi hyvä varmistaa suuremmissa lisätutkimuksissa, mutta ne tarjoavat uskottavan selityksen kyseisen geenimuutoksen yleistymiselle nykyihmisten levittäytyessä pohjoisemmaksi ja kylmempiin ilmastoihin.
Tutkimus julkaistiin American Journal of Human Genetics -lehdessä.
 

Yhteistyössä