Onko lapsesi isätön?

Olen sosiaalityön opiskelija Lapin yliopistosta. Teen pro gradu –tutkielmaani äitien kokemuksista lapsensa isyyden selvittämisen kieltämisessä. Toivoisin yhteydenottoja äideiltä, jotka ovat kieltäneet lapsensa isyyden selvittämisen. Tarkoituksenani olisi äitien kirjoittamien kertomusten avulla selvittää äitien kokemuksia ja perusteluita tekemälleen valinnalle. Aineistoa tullaan käyttämään vain pro gradu-tutkielman tekemiseen, eikä äitejä pysty tunnistamaan tutkimustuloksista. Aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja se on vain minun käytössäni.
Olen halukas tuomaan äänesi kuuluviin tutkielmassani. Aihe ei ole helppo eikä tekemäsi valinta aina yksinkertainen, mutta nyt Sinulla on mahdollisuus tuoda näkökulmaasi esiin. Olen halukas ja valmis kuulemaan juuri Sinun kertomustasi.
Toivoisin Sinun kirjoittavan minulle kokemuksestasi äitinä liittyen päätökseesi kieltäytyä lapsesi isyyden selvittämisestä. Olen listannut alle muutamia aiheita, joita voit käsitellä kirjoituksessa suuntaa-antavina. Voit vastata alla oleviin aiheisiin tai valita osan niistä. Voit myös kertoa muista aiheista, jotka mielestäsi liittyvät asiaan.

1. Oma taustasi (suhteesi vanhempiisi, lapsuutesi, sisarussuhteet yms).
2. Päätöksenaikainen elämäntilanteesi.
3. Päätökseesi vaikuttaneet tekijät/asiat.
4. Millä tavalla/missä tilanteissa lapsen isättömyys on noussut esiin?
5. Millä tavalla olet ottanut isättömyyden esiin lapsen kanssa?
6. Onko päätös isyyden selvittämisen kieltämisestä mietityttänyt jälkikäteen?
7. Oletko saanut/olisitko kaivannut tukea päätöksen tekemiseen tai sen jälkeen?
8. Oma vanhemmuutesi, mahdollinen parisuhteesi tällä hetkellä.
9. Miten koet lapsesi isättömyyden äitinä?
10. Miten koet lapsesi isättömyyden vaikuttavan lapseesi?

Kirjoituksesi pyydän palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen [email protected].
Kiitos jo etukäteen vaivannäöstäsi ja vastauksistasi!
Terveisni Mira