Miksi niin moni näyttää vihaavan poliiseja

vierailija
Edes aikuinen ihminen ei ole niin kypsä etteikö tarvitse lakeja ja rajoja, joidenka mukaan eletään. Joidenkin tehtävänä on vahtia, että yhteisesti laadittuja lakeja ja asetuksia noudatetaan, koska joukossamme on aina niitä, joita mikään laki ei tunnu koskevan. He katsovat että ovat oikeutettuja toimimaan anarkistisesti ja juuri heidän kaltaistensa takia on oltava virkavaltaa.
 

Yhteistyössä