Miksei Suomella tai EU:lla ole maahantulijoiden sormenjälkirekisteriä?

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
Moniko noista "tuhansista kadonneista" kielteisen tp-päätöksen saaneista on muuttanut vain henkilöllisyyttään ja hakee uudella nimellä turvapaikkaa ja sosiaalitukia? Eikö nykytekniikalla jo saisi eurooppalaista sormenjälkirekisteriä, joka estäisi monien maiden tukihaut eri nimillä? Kun siirtolainen tulee rajan yli, nimi ja sormenjäljet rekisteriin heti ekassa rekisteröintipaikassa! Loppuisi ainakin tuo rahojen kuppaus usealla nimellä, tukien keinottelu ja lusmuilu. Kyllä tässä vituttaa veroja maksaa ja töissä käydä pimeässä ja pakkasessa, kun suurin osa veroeuroista menee hevonperseeseen!
 
vierailija
Paperittomien välttämätön toimeentulo ja henkilön tunnistamisen ongelmat - Tuet monella nimellä

Kiireellisissä tapauksissa paperittomalla on oikeus saada sosiaalipalveluita, kuten välttämätön toimeentulo ja huolenpito, sisältäen ruuan ja lääkkeet ja hänelle on järjestettävä tilapäistä asumista. Kiireellisissä tilanteissa paperittoman on hyvä olla yhteydessä sosiaalipäivystykseen, jonka on ympärivuorokautisesti järjestettävä välttämätön ja kiireellinen apu kaikille. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 12§, 21§, 29§.) Jokaisella tuen tarpeessa olevalla ihmisellä, joka ei työnteolla, yrittämisellä tai muilla keinoin saa toimeentuloa, on oikeus saada toimeentulotukea (Laki toimeentulotuesta 1412/1997).

Paperittomuus Suomessa vuoden 2018 alussa arvioitiin Turun yliopiston teettämän Urmi Kaupunkianalyysin mukaan, että Suomessa on 2000-4000 paperitonta 42 kunnan alueella. Suurin osa heistä oli sijoittunut Helsingin, Turun ja Tampereen alueelle. Analyysin mukaan tulee paperittomien määrä tulevaisuudessa kasvamaan, kun tuhannet vuonna 2015 Suomeen tulleet turvapaikanhakijat saavat kielteisen päätöksen eivätkä poistu maasta. Kaupunkianalyysin mukaan nähdään paperittomuus Suomessa pysyvänä ilmiönä. (Jauhiainen & Gadd 2018.)

Suomessa perustuslaki takaa paperittomalle välttämättömän toimeentulon ja kuntien tulee järjestää paperittomille kiireelliset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä auttaa toimeentulossa ja asunnon hankkimisessa. Valtio ei ole kuitenkaan antanut selkeää ohjeistusta kunnille siitä, miten paperittomien kanssa tulisi toimia ja kuka hoitaa kustannukset. Muutamat isommat kunnat, kuten Helsinki, Turku ja Tampere tarjoavat peruspalveluiden lisäksi myös muita palveluita paperittomille. Kaupunkianalyysin mukaan minimoi malla elinolosuhteita ei ratkaista paperittomuuden ongelmaa, vaan yhteiskunnan toimijoiden ja paperittomien tulisi toimia yhteistyössä. (Jauhiainen & Gadd 2018.)

.

Ongelma on se että poliisi kertoo heidän ja sosiaalitoimen yhteistyön olevan puutteellista. Sosiaalitoimi tekee siis päätöksiä paperittomien kanssa heidän itse ilmoittamiensa henkilötietojen mukaan. Esim. sormenjälkirekisteri puuttuu, jonka kautta paperittomat asioisivat sosiaalitoimessa ja muissa viranomaispalveluissa. Kun koko Suomi jakaisi nämä sormenjälki- ja myös passikuvatiedot (paperittoman asiointikortti) yhteisen rekisterin kautta, ei tapahtuisi sitä että paperiton esiintyy eri henkilöllisyydellä eri paikkakuntien sosiaalipalveluissa ja saa näin välttämämättömän toimeentulon eli sossutuet useilla tiedoilla eri paikkakunnilta.

Jokaisessa sosiaalitoimistossa, kelassa jne. pitäisi olla sähköiset sormenjälkilukijat, jolla henkilön identiteetti sormenjälkitunnisteilla ja sinne syötetyllä passikuvalla varmistetaan. Ilman näitä tietoja ei rahaa ym. tukia voi jakaa, koska henkilöllä voi olla kaksoishenkilöllisyyksiä Suomessa.

Tämä paperittomien rekisteri pitäisi laajentaa koskemaan kaikkka Pohjoismaita ja koko EU:ta, jotta paperitta eri henkilöllisyyksiä eri maista tukia hakevat henkilöt tunnistettaisiin ja tällainen sosiaalitukien kuppaus estettäisiin. Kaikkialla tukien ehtona pitäisi olla paperittoman asiointikortti sekä sähköiset sormenjäljet ja passikuva järjestelmässä, joka tarkastettaisiin aina tukia myönnettäessä.

On käsittämätöntä ettei tällaista Suomen tasolla tai EU-tasolla toteutettua tunnistusjärjestelmää ole, vaan rahaa ym. tukia jaetaan henkilön oman kertoman henkilöllisyyden mukaan. Vaikka joka paikkakunnalla eri henkilöllisyyden, koska paperittomathan ovat saapuneet yleensä Suomeen ilman passia, henkilötodistusta tai muuta matkustusasiakirjaa, josta heidän identiteettinsä voidaan tarkistaa.
Henkilö voi satuilla eri paikkakunnilla eri henkilötiedot ja saada niiden perusteella niissä jokaisessa oman tunnistautumisasiakirjan palveluihin, joissa ei tarkisteta keskitetysti sormenjälkiä ja passikuvaa. Tämä mahdollistaa petostehtailun sosiaalituilla ja palveluilla.

Suomalaisen henkilöllisyys tarkistetaan erittäin tarkkaan poliisilaitoksella ennen kuin hän saa henkilötodistuksen, passin ym. jolla voi todistaa henkilöllisyyden Suomen sosiaalipalveluissa, kelassa ym. viranomaispalveluissa. Henkilötodistuksen saamiseen kuuluu myös sähköisten sormenjälkien ottaminen sekä viralliset hyväksytyt passikuvat. Jopa henkilökortin hakeminen vaatii jonkin muun virallisen henkilötunnuksen esittämisen. Jos sitä ei ole tai on vanhentunut henkilöasiakirja, joutuu kolmannen asteen kuulusteluun, jossa kysytään sukulaistiedot, entiset asumistiedot ym. ennen kuin henkilötodistuksen, passin tai ajokortin saa.

On uskomatonta että paperittomat ei Suomen kansalaiset voivat itse satuilla henkilöllisyytensä, eikä vaadita edes sähköisiä sormenjälkiä ja virallista passikuvaa, jotka laitettaisiin maanlaajuiseen järjestelmään, josta voisi tarkistaa etteivät samat sormenjäljet ja naaman omaavat hae sosiaalitukia ym. monella henkilöllisyydellä eri paikkakunnilta.

Vaikuttaa että tämä leväperäisyys on jopa tahallista.
 
vierailija
Vaikuttaa että tämä leväperäisyys on jopa tahallista.
Niin on, jos siltä näyttää. On suuri virhe olettaa, että asiat tapahtuisivat vahingossa. Kun tehdään huonoja päätöksiä se johtuisi siitä, että ei voitu ennakoida tai jotain meni pieleen. Oikeasti huonoja päätöksiä tehdään tarkoituksella ja harkiten. Lopputulos on mitä on koska se on haluttu saada aikaan.
 
vierailija
Niin on, jos siltä näyttää. On suuri virhe olettaa, että asiat tapahtuisivat vahingossa. Kun tehdään huonoja päätöksiä se johtuisi siitä, että ei voitu ennakoida tai jotain meni pieleen. Oikeasti huonoja päätöksiä tehdään tarkoituksella ja harkiten. Lopputulos on mitä on koska se on haluttu saada aikaan.
Haittaisiko sormenjälkirekisterin tuottama yksi henkilöllisyys per yksi kolmannen maan maahantulija kaverikapitalistien veronmaksajien rahoilla pyöritettäviä pakolaismiljardibisneksiä (ainakin 3,2 mrd€ vuodessa).
 
vierailija
Sormenjälki estämään tuplaidentiteetit? ”Ei voi väittää olevansa joku muu”
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/252551-sormenjalki-estamaan-tuplaidentiteetit-ei-voi-vaittaa-olevansa-joku-muu
"Henkilötunnusten uudistamista pohtiva työryhmä etsii ratkaisua myös sen estämiseksi, että yksi henkilö hankkii kaksi sähköistä identiteettiä. Keino estää tämä voisi olla sormenjälki tai muu biometrinen tunniste, kertoo työryhmän puheenjohtaja, viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari.
Korpisaaren mukaan henkilö voi epähuomiossa saada kaksi sähköistä identiteettiä, kun hän tulee ulkomailta Suomeen ilman passia tai muuta henkilöllisyystodistusta.

Kun hän asioi Suomessa viranomaisen kanssa, hänelle luodaan sähköinen identiteetti. Kun sama henkilö asioi myöhemmin toisen viranomaisen kanssa, hän voi väittää olevansa joku toinen ja saada myös toisen sähköisen identiteetin."Se on siis OIKEASTI totta, maahan tulevilta mamuilta ei oteta sormenjälkiä. Suomalaisilta kun haet henkkaria tai passia ehkä myös ajokorttia otetaan digitaalisesti sormenjäljet. Miksi kahdet standardit?
Halutaanko maahantulijoille jättää mahdollisuus hakea tukia useammilla henkilöllisyyksillä vai miksi eri säännöt? Suomen hallinto on äärettömän pätemätön kun tällaisia mokia tehtaillaan jatkuvasti.
Luulin itsekin tämän olevan vain legendaa, mutta se on totta tällä hetkellä.
 
vierailija
Sormenjälki estämään tuplaidentiteetit? ”Ei voi väittää olevansa joku muu”
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/252551-sormenjalki-estamaan-tuplaidentiteetit-ei-voi-vaittaa-olevansa-joku-muu
"Henkilötunnusten uudistamista pohtiva työryhmä etsii ratkaisua myös sen estämiseksi, että yksi henkilö hankkii kaksi sähköistä identiteettiä. Keino estää tämä voisi olla sormenjälki tai muu biometrinen tunniste, kertoo työryhmän puheenjohtaja, viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari.
Korpisaaren mukaan henkilö voi epähuomiossa saada kaksi sähköistä identiteettiä, kun hän tulee ulkomailta Suomeen ilman passia tai muuta henkilöllisyystodistusta.

Kun hän asioi Suomessa viranomaisen kanssa, hänelle luodaan sähköinen identiteetti. Kun sama henkilö asioi myöhemmin toisen viranomaisen kanssa, hän voi väittää olevansa joku toinen ja saada myös toisen sähköisen identiteetin."Se on siis OIKEASTI totta, maahan tulevilta mamuilta ei oteta sormenjälkiä. Suomalaisilta kun haet henkkaria tai passia ehkä myös ajokorttia otetaan digitaalisesti sormenjäljet. Miksi kahdet standardit?
Halutaanko maahantulijoille jättää mahdollisuus hakea tukia useammilla henkilöllisyyksillä vai miksi eri säännöt? Suomen hallinto on äärettömän pätemätön kun tällaisia mokia tehtaillaan jatkuvasti.
Luulin itsekin tämän olevan vain legendaa, mutta se on totta tällä hetkellä.
Esimerkkitapaus tästä Saksasta:

Saksa: Seitsemän syntymäpäivän ja 23 henkilöllisyyden pakolainen tuomittiin vankeuteen
https://www.kansalainen.fi/saksa-seitseman-syntymapaivan-ja-23-henkilollisyyden-pakolainen-tuomittiin-vankeuteen/
"29-vuotiaalla marokkolaisella Abderrahman D:llä on 7 syntymäpäivää ja 23 henkilöllisyyttä, kertoo Bild. Hän kuuluu myös ISIS-terroristijärjestöön.
 
vierailija
"Henkilötunnusten uudistamista pohtiva työryhmä etsii ratkaisua myös sen estämiseksi, että yksi henkilö hankkii kaksi sähköistä identiteettiä. Keino estää tämä voisi olla sormenjälki tai muu biometrinen tunniste, kertoo työryhmän puheenjohtaja, viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari."

Voisi olla. Ei jum*lauta sen pitäisi JO olla!!!
 
Sormenjälkien lisäksi pitää kaikilta maahan muuttavilta tai turvapaikkaa hakevilta edellyttää dna-näytteen luovuttamista. Jos noita ei halua antaa, tarkoittaa se, ettei hakija halua turvapaikkaa hakea tai töitä aloittaa. Kenekään yksityisyyden suojaa ei loukata, koska Suomeen ei ole pakko tulla.
 
vierailija
Silloisen sisäministeri Petteri Orpon sanoin: "Pakolaisten motiivien arvostelu on rasismia". Tämä oli vastaus Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon kommenttiin siitä, että vuoden 2015 tulijoista 4/5 näyttäisi olevan 18-50-vuotiaita hyväkuntoisia miehiä, joiden pitäisi olla puolustamassa kotimaitaan ja jotka eivät täytä pakolaisuuden kriteereitä.