mikähän lasta vaivaa

  • Viestiketjun aloittaja ...
  • Ensimmäinen viesti
...
1-vuotiaaks asti kehittyi normaalisti, sen jälkeen kaikki viivästynyt. On 2,5 v ja ei puhu kuin muutamia sanoja. Ei kiinnostu kirjoista, kuvista, lastenohjelmista tms. Laulut kiinnostaa joskus. Välillä vaikuttaa olevan ihan omissa maailmoissaan, siirtelee jotain palikoita vaan, mutta sitten huomaa, että on kyllä saattanut kuulla ja ymmärtää kaiken, mitä ympärillä tapahtuu. Saa hirveitä raivareita ja rauhoittuminen vaikeaa, Ei syö tai juo itse (vaikka olen toisinaan nähnyt, että osaa). Jos tulee vieraita, niin saattaa keskittyä kiertämään rinkiä. Niin, eikä aina osaa pureskella, kaikki ruoka pitää pilkkoa nieltäväksi.

Osaa kuitenkin ottaa kontaktia, pyytää leikkimään, ymmärtää vaaratilanteet eikä satuta itseään raivostuessaan, osaa hakea lohtua sylistä ja on valtavan empaattinen, etenkin mitä pikkusiskoonsa tulee jne. Osaa myös vähän niinkuin "manipuloida" eli tilannetajua on!

tutkimuksiin ollaan menossa, mutta en oikein löydä sopivia diagnooseja ja vaihtohdot kiinnostaisi
 
diagnoosi
dysfasia ja dyspraksia. hän ei ymmärrä puhetta kunnolla, siksi sadut ja ohjelmat eivät kiinnosta. Raivostuu omasta osaamattomuudestaan.
eikä osaa tuottaa puhetta kovinkaan paljon.
 
vieras
Aspergerin oireyhtymä?? 1. Laadullisia ongelmia sosiaalisessa kanssakäymisessä, johon liittyy vähintään kaksi seuraavista:
1. Selviä ongelmia ei-sanallisessa kommunikaatiossa, kuten silmiin katsomisessa, ilmeissä, asennoissa ja eleissä, joilla sosiaalista kanssakäymistä ohjataan
2. Kyvyttömyys kehittää vertaiskontakteja ikäistensä tavoin
3. Spontaanin ilon, mielenkiinnon tai saavutusten esittelyn puute: ei esimerkiksi näytä tai tuo esille mielenkiinnon kohteitaan muille ihmisille
4. Sosiaalisen tai emotionaalisen vastavuoroisuuden puute
2. Rajoitettuja toistuvia tai stereotyyppisiä käyttäytymisen malleja, mielenkiinnon kohteita tai aktiviteetteja, joihin kuuluu ainakin yksi seuraavista:
1. Kiinnostus ja uppoutuminen yhteen tai useampaan stereotyyppiseen ja rajoittuneeseen kiinnostuksen kohteeseen, kiinnostus on epänormaali joko intensiteetiltään tai kohteeltaan
2. Ilmeisen joustamaton pitäytyminen erityisissä, ei-funktionaalisissa rutiineissa tai rituaaleissa
3. Stereotyyppisiä ja toistuvia motorisia liikkeitä, kuten käsien tai sormien taputtelu tai heiluttelu, tai monimutkaiset koko vartalon liikkeet
4. Hellittämätön kiinnostus esineiden osia kohtaan
3. Häiriö aiheuttaa kliinisesti merkittäviä haittoja sosiaalisella, ammatillisella tai muilla merkittävillä toiminnan osa-alueilla
4. Ei ole kliinisesti havaittu, että kielen oppimisessa olisi yleistä viivettä - esimerkiksi että diagnostoitava käyttäisi yksittäisiä sanoja kahden vuoden iässä tai kokonaisia lauseita 3-vuotiaana
5. Ei kliinisesti merkittävää viivästymistä kognitiivisessa kehityksessä tai ikään sopivien omatoimisuustaitojen kehittymisessä tai adaptiivisessa käyttäytymisessä, lukuun ottamatta sosiaalista kanssakäymistä, tai ympäristöön kohdistuvassa kiinnostuksessa lapsuuden aikana
6. Muun laaja-alaisen kehityshäiriön (Pervasive Developmental Disorder) tai skitsofrenian kriteerit eivät täyty.

DSM-IV-määritelmää kritisoidaan nykyisin laajalti, koska se on hyvin subjektiivinen eikä monien mielestä edes vastaa kunnolla oireyhtymää. Suomessa on käytössä lähinnä ICD-10-tautiluokittelu kriteereineen. ICD-10:n määritelmässä Aspergerin oireyhtymän koodinumero on F84.5, ja se rajataan seuraavaan tapaan:

1. Laadullisia poikkeavuuksia vastavuoroisessa sosiaalisessa käyttäytymisessä ja ei-verbaalisessa kommunikaatiossa.
2. Rajoittuneita, toistuvia ja kaavamaisia käyttäytymismalleja, harrastuksia ja toimintoja.
3. Kielellisessä tai kognitiivisessa kehityksessä ei merkittävää yleistä viivästyneisyyttä.
4. Motorinen kömpelyys on tavallista; tämä ei ole ehdoton tunnusmerkki. Ei kuitenkaan kaikilla.
5. Autismidiagnoosi sulkee pois AS:n.

[muokkaa] Oireet

Vaikeus ymmärtää muiden käytöstä ja ajatuksia on Aspergerin oireyhtymän perimmäinen oire. Asperger-ihminen näkee tavallaan vain sen, mikä todella on esitetty sananmukaisesti eikä välttämättä näe kokonaisuutta.

AS-henkilöllä on siis tavallaan ulkopuolisen näkökulma sosiaalisiin tilanteisiin. Hän tuntee usein kokevansa asiat hyvin objektiivisesti, eikä ymmärrä miksi toinen saattoi loukkaantua hänen huomautuksestaan. Muiden ihmisten matkiminen on myös joillekin AS-henkilöille helppoa, koska he eivät ole intuitioidensa vankeja seuratessaan muiden käytöstä vaan huomaavat maneerit helpommin. Toisaalta he voivat huomata myös muita asioita, jotka jäävät ehkä muilta huomaamatta ja saattavat osua juuri arkaan paikkaan - ehkä puolivahingossa sanoen, loukaten tai piristäen jopa tarkoituksella.

Joillakin AS-henkilöillä voi olla prosopagnosia eli heillä on suuria vaikeuksia ihmisten kasvojen tunnistuksessa. He eivät välttämättä tunnista monta kertaa näkemäänsä ihmistä ellei hänellä ole jotain tuttua vaatekappaletta.

Kaoottiset tilanteet, kuten isot juhlat, ovat usein vaikeita. Puhelimessa puhuminen saattaa tuntua AS-henkilöstä vaikealta, koska on vaikea tietää, milloin on oma vuoro puhua tai milloin puhelu tulisi päättää.

Aspergerin oireyhtymä näkyy usein huumorissa. AS-henkilöllä on usein omalaatuinen huumorintaju ja hän nauraa asioille, joita muut eivät pidä hauskana. Hän uppoutuu usein ajatuksiinsa ja saattaa ilman ulkomaailmalle näkyvää syytä alkaa nauraa, usein vieläpä täysin väärässä paikassa. Naurun (kuten joskus myös itkun) hallinta on vaikeaa eikä naurusta välillä ole tulla loppua. AS-henkilö saattaa myös usein olla se, joka tajuaa vitsin viimeisenä.

Toisaalta huumori, jos AS-henkilö hallitsee sitä, saattaa olla myös turvallinen ja hallittu kanssakäymisen muoto. Kun kaoottinen asiasta toiseen versova keskustelu tuntuu vaikealta, vitsi on helppo tapa viedä tilannetta eteenpäin. Pakonomainen vitsien kertomisen tarve uusia ihmisiä tavatessaan tai yleisesti ottaen pakonomainen huumorin käyttö ovat yleisiä piirteitä aktiivisilla AS-henkilöillä.

AS-henkilöiden voi olla vaikea ymmärtää ironiaa tai suoranaista valehtelua. Vaikka he tunnistaisivatkin tilanteen ja osaisivat punnita eri vaihtoehtoja, lopullinen tulkinta toisen henkilön tarkoituksista jää hämäräksi siksikin, että päätöstä eri tulkintojen välillä on vaikea tehdä. Yleisten tapojen ja joidenkin asioiden huomiotta jättäminen ja toisaalta omien erikoisempien vaihtoehtojen ajatteleminen vaikeuttavat arviointia.

Koska AS-henkilöllä on vaikeuksia ymmärtää muiden ihmisten tunteita, hän usein loukkaa muita ihmisiä tajuamattaan. Ihmiset saavat AS-henkilöistä usein itsekeskeisen tai/ja kylmän kuvan. Tosiasiassa Asperger-henkilön tunnereaktiot ovat yhtä vahvat tai jopa vahvemmat kuin neurologisesti tyypillisten (NT) ihmisten, heillä on vain enemmän vaikeuksia tuoda tunteitaan esille. Se, ettei AS-henkilö vaikuta tunteelliselta ja sympaattiselta, ei tarkoita sitä, etteikö hän sitä olisi.

Asperger-oireistosta kärsivät henkilöt ovat varsinkin nuoruudessa ja nuorella aikuisiällä muuta väestöä alttiimpia mielenterveydellisille ongelmille, kuten masennukselle ja ahdistuneisuudelle[7] paljolti käytännön elämän vaikeuksien takia; "oikea" maailma on ristiriidassa oman kanssa.

 
...
Alkuperäinen kirjoittaja vieras:
en tiedä, mutta ei ole normaali ainakaan. Millaista elämää muuten vietätte?
Tiedän, ettei ole normaali. Ihan tavallista elämää me kai vietellään.

tuli vielä mieleen, että vauva-aikaan katsekontakti oli vaikeampi saada, vaikkei ihan mahdoton kuitenkaan.
 
diagnoosi
Autisti tuli minullakin ensin mieleen, samoin asperger. Jälkimmäinen voisi kenties ollakin, mutta autistiksi olisi melko epätyypillinen empatiakykyineen päivineen.

Dysfaattisilla lapsilla on usein ruuan suhteen ongelmia ja puhumisessa lapsella on ihan maallikonkin havaittavia ongelmia. Joten siksi kallistuin niiden suuntaan.
Ap:n lapsella olisi melkoisen hyvä ennuste, jos nuo puheen alueen ongelmat todettaisiin nyt. Kuntoutuksella lapsi voisi saavuttaa ikätoverinsa kouluikään mennessä.
 
vieras
Alkuperäinen kirjoittaja ...:
Alkuperäinen kirjoittaja vieras:
en tiedä, mutta ei ole normaali ainakaan. Millaista elämää muuten vietätte?
Tiedän, ettei ole normaali. Ihan tavallista elämää me kai vietellään.

tuli vielä mieleen, että vauva-aikaan katsekontakti oli vaikeampi saada, vaikkei ihan mahdoton kuitenkaan.
onko teillä paljon lapsia?
 
...
Alkuperäinen kirjoittaja vieras:
Alkuperäinen kirjoittaja ...:
Alkuperäinen kirjoittaja vieras:
en tiedä, mutta ei ole normaali ainakaan. Millaista elämää muuten vietätte?
Tiedän, ettei ole normaali. Ihan tavallista elämää me kai vietellään.

tuli vielä mieleen, että vauva-aikaan katsekontakti oli vaikeampi saada, vaikkei ihan mahdoton kuitenkaan.
onko teillä paljon lapsia?
kaksi lasta, toisella ei mitään tällaisia ongelmia ollut
 
minä vain
Alkuperäinen kirjoittaja noora:
voi.. meidän nyt 6vkon ikänen vauva ottaa huonosti katsekontaktia.. pitääköhän huolestua?? :(
Ei pitäisi, vaan nauttia vauva-ajasta :)

Ja minustakin ap:n kuvaus viittaa autismin kirjoon. Heilläkin on erilaisia piirteitä ja jokainen kohta ei kaikkiin välttämättä täsmää. Asperger yleensä todetaan vasta vähän myöhemmin. Netistä löytyy muistaakseni jotain kysymyksiä jolla voi itse hieman arvioida. Toivottavasti saatte selvyyttä tilanteeseen, epätietoisuus on varmasti voimia vievää.
 
terveys
Alkuperäinen kirjoittaja ...:
1-vuotiaaks asti kehittyi normaalisti, sen jälkeen kaikki viivästynyt. On 2,5 v ja ei puhu kuin muutamia sanoja. Ei kiinnostu kirjoista, kuvista, lastenohjelmista tms. Laulut kiinnostaa joskus. Välillä vaikuttaa olevan ihan omissa maailmoissaan, siirtelee jotain palikoita vaan, mutta sitten huomaa, että on kyllä saattanut kuulla ja ymmärtää kaiken, mitä ympärillä tapahtuu. Saa hirveitä raivareita ja rauhoittuminen vaikeaa, Ei syö tai juo itse (vaikka olen toisinaan nähnyt, että osaa). Jos tulee vieraita, niin saattaa keskittyä kiertämään rinkiä. Niin, eikä aina osaa pureskella, kaikki ruoka pitää pilkkoa nieltäväksi.

Osaa kuitenkin ottaa kontaktia, pyytää leikkimään, ymmärtää vaaratilanteet eikä satuta itseään raivostuessaan, osaa hakea lohtua sylistä ja on valtavan empaattinen, etenkin mitä pikkusiskoonsa tulee jne. Osaa myös vähän niinkuin "manipuloida" eli tilannetajua on!

tutkimuksiin ollaan menossa, mutta en oikein löydä sopivia diagnooseja ja vaihtohdot kiinnostaisi
Just tuota ne myrkkypiikit teettää!Toiset sairastuu niistä helpommin kuin toiset.
 
vieras
Alkuperäinen kirjoittaja terveys:
Alkuperäinen kirjoittaja ...:
1-vuotiaaks asti kehittyi normaalisti, sen jälkeen kaikki viivästynyt. On 2,5 v ja ei puhu kuin muutamia sanoja. Ei kiinnostu kirjoista, kuvista, lastenohjelmista tms. Laulut kiinnostaa joskus. Välillä vaikuttaa olevan ihan omissa maailmoissaan, siirtelee jotain palikoita vaan, mutta sitten huomaa, että on kyllä saattanut kuulla ja ymmärtää kaiken, mitä ympärillä tapahtuu. Saa hirveitä raivareita ja rauhoittuminen vaikeaa, Ei syö tai juo itse (vaikka olen toisinaan nähnyt, että osaa). Jos tulee vieraita, niin saattaa keskittyä kiertämään rinkiä. Niin, eikä aina osaa pureskella, kaikki ruoka pitää pilkkoa nieltäväksi.

Osaa kuitenkin ottaa kontaktia, pyytää leikkimään, ymmärtää vaaratilanteet eikä satuta itseään raivostuessaan, osaa hakea lohtua sylistä ja on valtavan empaattinen, etenkin mitä pikkusiskoonsa tulee jne. Osaa myös vähän niinkuin "manipuloida" eli tilannetajua on!

tutkimuksiin ollaan menossa, mutta en oikein löydä sopivia diagnooseja ja vaihtohdot kiinnostaisi
Just tuota ne myrkkypiikit teettää!Toiset sairastuu niistä helpommin kuin toiset.
Jos kolmoisrokotetta tarkoitat se annetaan avsta 1½v.
 

Yhteistyössä