Kysely: 3-5 -vuotiaiden lasten huoltajien käsityksiä leluista

Hei !

Olen varhaiskasvatustieteen opiskelija Jyväskylän yliopistosta. Teen kandidaatintutkielmaa, jonka tavoitteena on selvittää 3-5 -vuotiaiden lasten huoltajien käsityksiä leluista.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tapahtuu vastaamalla alla olevan linkin takaa löytyvään kyselylomakkeeseen. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja aineisto tullaan säilyttämään sekä analysoimaan luottamuksellisesti. Yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa kyselylomakkeiden perusteella. Tutkimusaineisto tullaan tuhoamaan asianmukaisesti tutkielman hyväksymisen jälkeen ja sitä ei tulla käyttämään muissa tutkimuksissa.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia vastaajasta riippuen.

Kiitos mielenkiinnostanne tutkimusta kohtaan!

Linkki kyselyyn:
https://link.webropolsurveys.com/S/95EC7AFC1589E445

Venla Hellstén
[email protected]