Kokoomus pahoitti mielensä kun Marinin vaaliohjelma ei ollut mieleinen

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
Marin Sdp:n kampanjastartissa: Leikkaukset ovat oikeiston karvas lääke, joka ei toimi

Puoluejohtaja Marin torjui avauspuheenvuorossaan jyrkästi leikkaukset etuuksiin, koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

”Näissä vaaleissa tullaan puhumaan paljon velasta, ja se on hyvä. Mutta me sosialidemokraatit näemme, että velka on myös hyvinvointivelkaa ja ilmastovelkaa”, Marin sanoi puheessaan.

Marinin mukaan yhteiskuntaa olisi kehitettävä ”kaikilla ulottuvuuksilla”, yhtään näkökohtaa unohtamatta.

Hän ei säästellyt heittelemästä piikkejä kilpailevien puolueiden suuntaan.

”Julkisen talouden tasapainoa ei saavuteta leikkauksilla. Se on oikeiston lääke, joka on karvas, eikä toimi”, puoluejohtaja sanoi.

Leikkauksien sijaan Marin korosti verotuksen ”porsaanreikien” tukkimista ja veronkiertoon puuttumista.

”Sinne meidän kaikkien yhteinen hyvinvointi tällä hetkellä valuu, eikä se ole oikein.”

Puheensa lopuksi Marin maalaili, että vaaleissa olisi tarjolla kaksi vaihtoehtoa: ”oikeistovaihtoehto”, joka tarjoaa ”kurjistamista ja leikkauksia” ja sosiaalidemokraatien vaihtoehto, joka tarjoaa ”kasvua ja toivoa”.

Kampanjastartissa Sdp julkaisi myös vaaliohjelmansa, joka mukailee pitkälti puolueen aiemmin kertomaa.

Sekä ohjelman että keskiviikkona puolueen julkaiseman talouspoliittisen linjauksen viesti tuntuu olevan, ettei leikkauksia tarvita, kun talouskasvu ja korkea työllisyys hoitavat julkisen talouden kuntoon.

Sdp tavoittelee muun muassa 80 prosentin työllisyysastetta ja täystyöllisyyttä sekä korkeakoulutettujen osuuden nostamista 60 prosenttiin.

Olisiko Sdp valmis muutoksiin ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa?

”Me tietenkin suhtaudumme puolueena kriittisesti ansioturvan heikennyksiin. Me emme näe, että se on oikea tie kulkea eteenpäin. Mutta mikäli työmarkkinajärjestöillä olisi valmiutta muutoksia tehdä, niin puoluekin voisi niitä tarkastella”, Marin sanoi.

SDP esittää ohjelmassaan myös muun muassa viimeistenkin kiky-sopimuksen toimien kumoamista.

Käytännössä tämä tarkoittaisi työntekijöille siirrettyjen sosiaalivakuutusmaksujen palautusta työnantajien vastuulle.

”Palkansaajat ovat olleet mukana, kun kilpailukykyä on parannettu. Tämän pitää kulkea molempiin suuntiin”, puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi kampanjastartissa.

Puolue esittää, että sosiaalivakuutusmaksua hyödynnettäisiin jatkossa suhdannepolitiikan välineenä. Työnantajien ja palkansaajien osuuksia muutettaisiin automaattisella, kolmikantaisesti valmistellulla mekanismilla aina suhdanteen mukaan sopivaksi.


Tätä tarvitsemme toivoa ankeuttamisen sijaan.
 
vierailija
Velan määräksi kerrottu 40 miljardia. Samoin on kerrottu, että 30 miljardia olisi mennyt kriisien hoitamiseen (koronapandemia, Ukrainan sota ja energiakriisi).

Näin ollen muuta kuin kriiisivelkaa olisi otettu vain 10 miljardia, joka tarkoittaa 2,5 miljardia per vuosi, joka on samaa luokkaa kuin aikaisempienkin hallitusten budjettien vuotuiset alijäämät. Myös kokoomuksen ja perussuomalaisten omat vaihtoehtobudjetit ovat olleet joka vuosi lähes yhtä alijäämäisiä kuin hallituksenkin budjetit.

Mihin muuten perustuu se näkökanta, ettei veroja olisi enää varaa korottaa, mutta sosiaaliturvasta pitäisi kuitenkin kovalla kädellä leikata? Suomen kokonaisveroaste on paljon alhaisempi kuin Tanskan ja samalla tasolla Ruotsin kanssa. Toisaalta Suomi on ainoana Pohjoismaana saanut nuhteita Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta riittämättömästä sosiaaliturvan tasostaan, joka alittaa Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan minimivaatimukset.

Kannattaa muistaa että kokoomusjohtoinen Jyrki Kataisen hallitus nosti valtionvelkaa 50 miljardia euroa pienemmissä kriiseissä ja Esko Ahon porvarihallitus saman verran nykyrahaksi muutettuna. Kaiken lisäksi porvarihallituksen perintö nykyiselle hallitukselle oli 106,5 miljardia euroa, mikähän korkomenojen osuus tästä perintövelasta?
 
vierailija
Luokkataisteluako se että arvovalintana ottaa mieluummin veropohjan laajentamisen kuin leikkaa köyhiltä ja pienituloisilta sekä romuttaa työntekijöiden työsuhdeturvaa?
 
vierailija
Sähkön, polttoaineen ja ruuan hintoja ovat moraalittomasti ja yhteiskuntavastuuttomasti nostaneet omistajat eli kaverikapitalistit kriisin varjolla. Esim. sähkön tuotantokustannukset eivät ole nousseet, joku tekee vain moninkertaiset voitot kuluttajien kustannuksella. Syy ei ole Marinin, hallituksen ei edes Putinin, vaan ahnaiden kapitalistien.
 
vierailija
Onhan se kokoomukselle ongelma jos tavoite on saada työllisyys muiden pohjoismaiden tasolle! Pitäisi saada tuoda halpatyövoimaa kehitysmaista tekemään töitä ruokapalkalla passi takavarikossa!
 
vierailija
Eduskuntavaaleissa edessä arvovalinta valitako kokoomuksen ja kepun ”oikeistovaihtoehto”, joka tarjoaa ”kurjistamista ja leikkauksia” vai sosiaalidemokraattien vaihtoehto, joka tarjoaa ”kasvua ja toivoa”.
 

Yhteistyössä