Kansliapäälliköiden yhteinen Mahdollisuudet Suomelle -raportti kuin SDP:n vaaliohjelma, kyllä Marin tietää

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
Kansliapäälliköt: Työllisyysasteen nosto vaatii ”vaikeita toimia”, etuuksia kohdennettava eniten tarvitseville
Ministeriöiden korkeimmat virkamiesjohtajat julkaisivat evästyksensä seuraavalle vaalikaudelle.

Kansliapäälliköiden yhteinen Mahdollisuudet Suomelle -raportti tiivistää johtavien virkamiesten näkemyksen seuraavan kahden vaalikauden tärkeimmistä kysymyksistä.


Vastaavanlainen kansliapäälliköiden näkemyksiä summaava raportti julkaistiin ennen edellisiä eduskuntavaaleja. Kansliapäälliköt ovat suomalaisten ministeriöiden korkeimpia virkamiesjohtajia.

80%:n "demarien" työllisyysaste

Kansliapäälliköt esittävätkin, että Suomen olisi tavoiteltava johdonmukaisesti 80 prosentin työllisyysastetta. Virkamiesten näkemyksen mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös ”vaikeita toimia” eli käytännössä etuusleikkauksia.


Etuudet köyhille ja pienituloisille niitä eniten tarvitseville

Kansliapäälliköt arvioivat, että väestön ikääntyessä palvelutarve kasvaa. Painetta tulisi vähentää kohdentamalla etuuksia ja palveluita niitä eniten tarvitsevalle.


Eriarvoistumista tulee ehkäistä vahvistamalla heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia selviytyä vaikeista elämäntilanteista

Ihmisten yleinen hyvinvoinnin ja terveyden taso on jatkuvasti kohentunut Suomessa, mutta niiden jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Se näkyy esimerkiksi tuloeroissa, terveydessä, syrjäytymisessä, hyvin voinnin ja elämään tyytyväisyyden kokemuksissa, koulutuksessa ja uskossa tulevaisuuteen. Ennalta ehkäisyn näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että kuntiin jäävät tehtävät, kuten sivistys-, koulutus-, ympäristö-, asumis- ja työelämäpalvelut ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sekä hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen palvelut toimivat hyvin yhteen ja muodostavat etuuksien kanssa toimivan kokonaisuuden.


Koulutustaso nostettava -ei koulutusleikkauksia

Raportissa kuitenkin kirjoitetaan, että Suomen olisi syytä tavoitella korkeaa osaamis-, koulutus ja sivistystasoa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste on toisen asteen ja peruasteen varassa olevia selkeästi parempi.

”70 prosentin tasolla olisi mahdollisuus siirtyä OECD-maiden häntäpäästä lähelle kärkeä”, kansliapäälliköt pohtivat.

Tällä hetkellä korkeakoulutettujen osuus väestöstä on noin 40 prosenttia.


Vihreän siirtymän investoinnit - Uusiutuva tuulienergia, vetytalous ja vihreä teollisuus

Kansliapäälliköt korostavat, että vihreään siirtymään liittyy valtava, maailmanlaajuinen investointitarve, jossa myös ”Suomella on vahvuuksia”.

Vihreää siirtymää on virkamiesten mukaan edistettävä vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa. Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on kansliapäälliköiden mukaan ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni.


Vahva julkinen sektori

Useat puolueet ovat pohtineet vaalien alla mahdollisuuksia leikata valtionhallinnosta.

Kansliapäälliköt näkevät, että Suomen julkinen hallinto on jo nykyisellään ”sangen tehokas”, mutta kustannusten kasvua tulisi pystyä hillitsemään. Erityisesti virkamiehet nostavat esiin sote-palvelujen kustannusten kasvun hillinnän ja hyvinvointialueiden talouden pysymisen rahoitusmallin puitteissa.


julkista taloutta on tasapainotettava merkittävästi ja tämä on tehtävä oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisuutta edistäen


Kehitetään verojärjestelmää - veropohjan laajentaminen

.
Suomen kokonaisveroaste on OECD-maiden kärkijoukoissa muiden pohjoismaiden kanssa mutta hieman alhaisempi kuin esimerkiksi Tanskassa.
Suomen verotuksen rakenteessa on mahdollisuuksia tehokkuutta parantavaan verorasituksen uudelleen kohdentamiseen. Veropolitiikassa tärkeitä ovat tiiviit ja laajat veropohjat sekä pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus. Alkuvuonna 2023 valmistuva verokartoitus on seuraavan hallituksen käytettävissä.


Kansliapäälliköiden yhteinen Mahdollisuudet Suomelle -raportti on kuin SDP:n vaaliohjelma, kyllä Marin tietää !
 
vierailija
Kansliapäälliköt: Työllisyysasteen nosto vaatii ”vaikeita toimia”, etuuksia kohdennettava eniten tarvitseville
Ministeriöiden korkeimmat virkamiesjohtajat julkaisivat evästyksensä seuraavalle vaalikaudelle.

Kansliapäälliköiden yhteinen Mahdollisuudet Suomelle -raportti tiivistää johtavien virkamiesten näkemyksen seuraavan kahden vaalikauden tärkeimmistä kysymyksistä.


Vastaavanlainen kansliapäälliköiden näkemyksiä summaava raportti julkaistiin ennen edellisiä eduskuntavaaleja. Kansliapäälliköt ovat suomalaisten ministeriöiden korkeimpia virkamiesjohtajia.

80%:n "demarien" työllisyysaste

Kansliapäälliköt esittävätkin, että Suomen olisi tavoiteltava johdonmukaisesti 80 prosentin työllisyysastetta. Virkamiesten näkemyksen mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös ”vaikeita toimia” eli käytännössä etuusleikkauksia.


Etuudet köyhille ja pienituloisille niitä eniten tarvitseville

Kansliapäälliköt arvioivat, että väestön ikääntyessä palvelutarve kasvaa. Painetta tulisi vähentää kohdentamalla etuuksia ja palveluita niitä eniten tarvitsevalle.


Eriarvoistumista tulee ehkäistä vahvistamalla heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia selviytyä vaikeista elämäntilanteista

Ihmisten yleinen hyvinvoinnin ja terveyden taso on jatkuvasti kohentunut Suomessa, mutta niiden jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Se näkyy esimerkiksi tuloeroissa, terveydessä, syrjäytymisessä, hyvin voinnin ja elämään tyytyväisyyden kokemuksissa, koulutuksessa ja uskossa tulevaisuuteen. Ennalta ehkäisyn näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että kuntiin jäävät tehtävät, kuten sivistys-, koulutus-, ympäristö-, asumis- ja työelämäpalvelut ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sekä hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen palvelut toimivat hyvin yhteen ja muodostavat etuuksien kanssa toimivan kokonaisuuden.


Koulutustaso nostettava -ei koulutusleikkauksia

Raportissa kuitenkin kirjoitetaan, että Suomen olisi syytä tavoitella korkeaa osaamis-, koulutus ja sivistystasoa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste on toisen asteen ja peruasteen varassa olevia selkeästi parempi.

”70 prosentin tasolla olisi mahdollisuus siirtyä OECD-maiden häntäpäästä lähelle kärkeä”, kansliapäälliköt pohtivat.

Tällä hetkellä korkeakoulutettujen osuus väestöstä on noin 40 prosenttia.


Vihreän siirtymän investoinnit - Uusiutuva tuulienergia, vetytalous ja vihreä teollisuus

Kansliapäälliköt korostavat, että vihreään siirtymään liittyy valtava, maailmanlaajuinen investointitarve, jossa myös ”Suomella on vahvuuksia”.

Vihreää siirtymää on virkamiesten mukaan edistettävä vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa. Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on kansliapäälliköiden mukaan ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni.


Vahva julkinen sektori

Useat puolueet ovat pohtineet vaalien alla mahdollisuuksia leikata valtionhallinnosta.

Kansliapäälliköt näkevät, että Suomen julkinen hallinto on jo nykyisellään ”sangen tehokas”, mutta kustannusten kasvua tulisi pystyä hillitsemään. Erityisesti virkamiehet nostavat esiin sote-palvelujen kustannusten kasvun hillinnän ja hyvinvointialueiden talouden pysymisen rahoitusmallin puitteissa.


julkista taloutta on tasapainotettava merkittävästi ja tämä on tehtävä oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisuutta edistäen


Kehitetään verojärjestelmää - veropohjan laajentaminen

.
Suomen kokonaisveroaste on OECD-maiden kärkijoukoissa muiden pohjoismaiden kanssa mutta hieman alhaisempi kuin esimerkiksi Tanskassa.
Suomen verotuksen rakenteessa on mahdollisuuksia tehokkuutta parantavaan verorasituksen uudelleen kohdentamiseen. Veropolitiikassa tärkeitä ovat tiiviit ja laajat veropohjat sekä pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus. Alkuvuonna 2023 valmistuva verokartoitus on seuraavan hallituksen käytettävissä.


Kansliapäälliköiden yhteinen Mahdollisuudet Suomelle -raportti on kuin SDP:n vaaliohjelma, kyllä Marin tietää !
Valveutuneet kuulivat taas kerran, tällä kertaa "Kansliapäälliköiden" suusta. Aikaisemmin samaa on kuultu lukemattomia kertoja, pääministeri Mariniltä, Valtiovarainministeri Saarikolta, elinkeino"sähkötuki"ministeri Lintilältä, Ohisalolta.
Samaa iänikuista poliittista jargonia, poliitikkojen rakastamaa , eduskunnassa kuin rikkinäiseltä levyltä tulevaa, "etuuksia on kohdenettava eniten tarvitseville" ja sen jälkeen tapahtuu seuraavaa.
Etuudet eivät kohdistu eniten tarvitseville, vaan kerrotaan etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville, on liian aikaan vievää, etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville vie liikaa aikaa, etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville on mahdotonta lain säädännön takia, etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville oli tarkoitus, mutta etuudet kohdennettiin etuuksia vähiten tarvitseville koska se on helpompaa, lainsäädännön takia helpompaa, ei vie liikaa aikaa.
 
vierailija
Valveutuneet kuulivat taas kerran, tällä kertaa "Kansliapäälliköiden" suusta. Aikaisemmin samaa on kuultu lukemattomia kertoja, pääministeri Mariniltä, Valtiovarainministeri Saarikolta, elinkeino"sähkötuki"ministeri Lintilältä, Ohisalolta.
Samaa iänikuista poliittista jargonia, poliitikkojen rakastamaa , eduskunnassa kuin rikkinäiseltä levyltä tulevaa, "etuuksia on kohdenettava eniten tarvitseville" ja sen jälkeen tapahtuu seuraavaa.
Etuudet eivät kohdistu eniten tarvitseville, vaan kerrotaan etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville, on liian aikaan vievää, etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville vie liikaa aikaa, etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville on mahdotonta lain säädännön takia, etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville oli tarkoitus, mutta etuudet kohdennettiin etuuksia vähiten tarvitseville koska se on helpompaa, lainsäädännön takia helpompaa, ei vie liikaa aikaa.
Oma vikasi kun vahtaat liikaa taukoamatta Suomen päivän politiikkaa.
Itsensä voi lietsoa mitä ihmeellisimpiin tunnetiloihin altistamalla itsensä asioihin, joilla saa hermonsa kireiksi.
Loikoilen sängyllä ja selaan nettiä. Tein tänään pitkän kävelylenkin huikaisevan aurinkoisessa säässä. Yöllä oli satanut hieman lunta. Turkissa on maa järissyt. En lukenut ja katsonut mitään uutisia aamulla.
Nousen tästä keittämään kahviä. Tyyneys on ihmisen elämän peruskivi. Vaikka mitä tapahtuisi ei kannata hermostua. Kaikki on väliaikaista vain.
 
vierailija
Valveutuneet kuulivat taas kerran, tällä kertaa "Kansliapäälliköiden" suusta. Aikaisemmin samaa on kuultu lukemattomia kertoja, pääministeri Mariniltä, Valtiovarainministeri Saarikolta, elinkeino"sähkötuki"ministeri Lintilältä, Ohisalolta.
Samaa iänikuista poliittista jargonia, poliitikkojen rakastamaa , eduskunnassa kuin rikkinäiseltä levyltä tulevaa, "etuuksia on kohdenettava eniten tarvitseville" ja sen jälkeen tapahtuu seuraavaa.
Etuudet eivät kohdistu eniten tarvitseville, vaan kerrotaan etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville, on liian aikaan vievää, etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville vie liikaa aikaa, etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville on mahdotonta lain säädännön takia, etuuksien kohdentaminen eniten tarvitseville oli tarkoitus, mutta etuudet kohdennettiin etuuksia vähiten tarvitseville koska se on helpompaa, lainsäädännön takia helpompaa, ei vie liikaa aikaa.
Kunhan SDP ei luovu kolmansien maiden halpatyövoiman tarveharkinnasta, kuten kokoomus, keskustapuolue, vihreät, rkp ja liike nyt haluavat ..ainoana OECD-ETA-EU-maann Ruotsin ohella. Jopa Ruotsin oikeistohallitus haluaa tarveharkinnan takaisin.
 
vierailija
Miten sitten suu pannaan, kun suurin osa kantasuomalaisista on eläkkeellä ja syntyvyys jatkuvasti pohjalukemissa? Jääräpäinen DNA-rihmoihin tuijotus on tyhmyyden tyhmyyttä. Lähes kaikissa mainoksissa on värillinen malli. Monesti nipistän itseäni käsivarresta olenko matkoilla vai Suomessa. Ympärilläni solisee ihana kielien sekamelska missä ikinä liikunkin Täällä pohjolan perukoilla.
 
Mikä yllätys, että valtion virkamiesten käsityksen mukaan hallinto on "sangen tehokas".

Jostakin syystä Sanna Marin on unohtanut kertoa "vaikeista toimista" joilla hänen unelmoimansa maan tilannetta auttava työllisyysaste tavoitetaan. Minä voin sen hänen puolestaan tehdä: demarit(kin) hallitusvastuuseen päästessään leikkaavat sosiaaliturvaa, eläkkeitä ja työttömyysetuuksia. Noilla kepeillä voidaan työllisyyttä nostaa. Sopiva matala taso on saavutettu, kun helsinkiläinen yksinhuoltajasomaliäiti on valmis muuttamaan Suonenjoelle marjanpoimijaksi, tekoniveliä polviinsa odottava 67-vuotias sairaanhoitaja haluaa jatkaa vielä kolme vuotta työssä ja työtön korkeakoulutettu yhteiskuntatieteilijä on onnellinen saatuaan määräaikaisen aamulehden jakajan paikan. :devil:
 
vierailija
Mikä yllätys, että valtion virkamiesten käsityksen mukaan hallinto on "sangen tehokas".

Jostakin syystä Sanna Marin on unohtanut kertoa "vaikeista toimista" joilla hänen unelmoimansa maan tilannetta auttava työllisyysaste tavoitetaan. Minä voin sen hänen puolestaan tehdä: demarit(kin) hallitusvastuuseen päästessään leikkaavat sosiaaliturvaa, eläkkeitä ja työttömyysetuuksia. Noilla kepeillä voidaan työllisyyttä nostaa. Sopiva matala taso on saavutettu, kun helsinkiläinen yksinhuoltajasomaliäiti on valmis muuttamaan Suonenjoelle marjanpoimijaksi, tekoniveliä polviinsa odottava 67-vuotias sairaanhoitaja haluaa jatkaa vielä kolme vuotta työssä ja työtön korkeakoulutettu yhteiskuntatieteilijä on onnellinen saatuaan määräaikaisen aamulehden jakajan paikan.
(y)
 
vierailija
Mikä yllätys, että valtion virkamiesten käsityksen mukaan hallinto on "sangen tehokas".

Jostakin syystä Sanna Marin on unohtanut kertoa "vaikeista toimista" joilla hänen unelmoimansa maan tilannetta auttava työllisyysaste tavoitetaan. Minä voin sen hänen puolestaan tehdä: demarit(kin) hallitusvastuuseen päästessään leikkaavat sosiaaliturvaa, eläkkeitä ja työttömyysetuuksia. Noilla kepeillä voidaan työllisyyttä nostaa. Sopiva matala taso on saavutettu, kun helsinkiläinen yksinhuoltajasomaliäiti on valmis muuttamaan Suonenjoelle marjanpoimijaksi, tekoniveliä polviinsa odottava 67-vuotias sairaanhoitaja haluaa jatkaa vielä kolme vuotta työssä ja työtön korkeakoulutettu yhteiskuntatieteilijä on onnellinen saatuaan määräaikaisen aamulehden jakajan paikan.
Taikkutytön kuva unohtui sinulta liitteenä.
 
Taikkutytön kuva unohtui sinulta liitteenä.
Ihmettelin hetken, miksi sitä tähän yhteyteen kaipasit. Sitten tajusin, että "taikkutyttö" edustaa sinulle ulkomaisen työvoiman tarvetta. He monesti kykenevät huolehtimaan miehestä tavoilla, joihin työttömät/puolisottomat suomalaisnaiset eivät pysty.

Haluavatko demarit lisää koulutettuja aasialaisnaisia Suomeen? Sen voisi Sanna selkeämmin puheissaan ilmaista, minäkin voisin tarkistaa kantojani...
 
Viimeksi muokattu:

Yhteistyössä