Humanitaarinen maahanmuutto ja halpatyövoima ovat alijäämää aiheuttavia ilmiöitä

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
"Suomalaiset ja askenaasijuutalaiset ovat erityisryhmiä"

Lääketieteensäätiö

”Meillä on muihin maihin verrattuna tiettyjä etuja, joita tutkijat ovat osanneet hyödyntää. Yksi asia on väestön geneettinen ainutlaatuisuus. Suomalaiset ovat askenaasijuutalaisten tavoin oma pieni väestöryhmänsä, jolla on oma luokka kansainvälisissä geneettisissä tietokannoissa”, Palotie selittä

Geneettisissä tietokannoissa maailman väestö on jaettu kahdeksaan luokkaan: afrikkalaiset, latinot, eurooppalaiset poissulkien suomalaiset, askenaasijuutalaiset, itä-aasialaiset, suomalaiset, etelä-aasialaiset ja muutGeenitieto avaa uuden ulottuvuuden – suomalaisilla on erityisasema alan tutkimuksessa

Helsingin Sanomat 16.11.2020
 
vierailija
Nämä kansanedustajat eivät arvosta suomalaista työtä:

Lakialoite LA 41/2017 vp
Anna Kontula vas ym.
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleviin, Suomessa työlupaa hakeviin sovellettavasta, ns. työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttaisiin.

Helsingissä 29.9.2017

Allekirjoittaneet:

Kokoomus: 30
Juhana Vartiainen kok
Eero Suutari kok
Kalle Jokinen kok
Veera Ruoho kok
Saara-Sofia Sirén kok
Harri Jaskari kok
Sari Raassina kok
Pertti Salolainen kok
Sanna Lauslahti kok
Outi Mäkelä kok
Timo Heinonen kok
Mari-Leena Talvitie kok
Sofia Vikman kok
Lenita Toivakka kok
Pia Kauma kok
Ben Zyskowicz kok
Jukka Kopra kok
Jaana Laitinen-Pesola kok
Markku Eestilä kok
Susanna Koski kok
Sari Multala kok
Anne-Mari Virolainen kok
Sari Sarkomaa kok
Ilkka Kanerva kok
Eero Lehti kok
Sinuhe Wallinheimo kok
Eero Suutari kok
Elina Lepomäki kok
Jaana Pelkonen kok
Harry Harkimo kok nykyinen Liike Nyt

Keskustapuolue: 34

Markku Rossi kesk
Juha Pylväs kesk
Hannakaisa Heikkinen kesk
Martti Talja kesk
Pertti Hakanen kesk
Marisanna Jarva kesk
Mikko Savola kesk
Ulla Parviainen kesk
Markku Pakkanen kesk
Aila Paloniemi kesk
Tapani Tölli kesk
Elsi Katainen kesk
Niilo Keränen kesk
Antti Kurvinen kesk
Markus Lohi kesk
Olavi Ala-Nissilä kesk
Pekka Puska kesk
Mikko Kärnä kesk
Ari Torniainen kesk
Mikko Alatalo kesk
Esko Kiviranta kesk
Eeva-Maria Maijala kesk
Timo V. Korhonen kesk
Kauko Juhantalo kesk
Lasse Hautala kesk
Petri Honkonen kesk
Mirja Vehkaperä kesk
Anne Kalmari kesk
Hannu Hoskonen kesk
Antti Rantakangas kesk
Hanna Kosonen kesk
Eerikki Viljanen kesk
Matti Vanhanen kesk
Tuomo Puumala kesk

RKP: 10
Veronica Rehn-Kivi r
Anna-Maja Henriksson r
Mikaela Nylander r
Mats Löfström r
Eva Biaudet r
Joakim Strand r
Stefan Wallin r
Thomas Blomqvist r
Mats Nylund r
Anders Adlercreutz r

KD: 4
Päivi Räsänen kd
Peter Östman kd
Sari Tanus kd
Antero Laukkanen kd

Vihreät: 15
Emma Kari vihr
Ozan Yanar vihr
Krista Mikkonen vihr
Ville Niinistö vihr
Hanna Halmeenpää vihr
Jani Toivola vihr
Johanna Karimäki vihr
Jyrki Kasvi vihr
Outi Alanko-Kahiluoto vihr
Touko Aalto vihr
Heli Järvinen vihr
Pekka Haavisto vihr
Satu Hassi vihr
Olli-Poika Parviainen vihr
Antero Vartia vihr

SDP: 7
Tytti Tuppurainen sd
Erkki Tuomioja sd
Susanna Huovinen sd
Riitta Myller sd
Eeva-Johanna Eloranta sd
Pilvi Torsti sd
Maria Guzenina sd

Vasemmistoliitto: 3
Anna Kontula vas
Katja Hänninen vas
Silvia Modig vas
listassa vain jokunen demari ja vasemmistoliittolainen mutta lähes kaikki porvarit :(
 
vierailija
listassa vain jokunen demari ja vasemmistoliittolainen mutta lähes kaikki porvarit :(
25 prosenttia Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä allekirjoitti Vasemmistoliiton Anna Kontulan aloitteen samoin kuin 20,5 prosenttia SDP:n eduskuntaryhmästä. Kokoomuksesta 81 prosenttia ja Keskustasta 69 prosenttia. Vasemmistolaiseksi laskettavista vihreistä ja Sanna Marinin luottohallituskavereista täydet 100 % oli tarveharkinnan poiston kannalla.

Sen sijaan yksikään perussuomalainen ei allekirjoittanut aloitetta.
 
  • Tykkää
Reactions: Palstapesu
vierailija
PS:n uutiskirje:


"Hallituksen toimilla lisätään työvoiman hyväksikäyttöä - ja kiitokseksi jaetaan oleskeluluvat

Perussuomalaiset jätti hallintovaliokunnassa eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen, jonka tarkoituksena sanotaan olevat ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisy. Tämä tavoite on toki kannatettava, mutta perussuomalaiset pitävät keinoja täysin väärinä.

Tällaisilla lakimuutoksilla ei itse ongelmaan ole minkäänlaista vaikutusta, jos samaan aikaan ei voimakkaasti puututa itse rakenteelliseen ongelmaan eli siihen, että Suomeen saapuu koko ajan enemmän matalapalkka-aloille saapuvaa maahanmuuttoa. Juuri näillä aloilla väärinkäytöksiä ja ihmiskauppaa tapahtuu.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei voi hyväksyä esitykseen sisältyvää ehdotusta, jonka mukaan oleskeluluvan nojalla työskentelevälle ulkomaalaiselle voitaisiin myöntää oikeus työntekoon ilman ammattiala- tai muuta rajoitusta tai yritystoimintaan, jos on perusteltua aihetta epäillä, että hänen työnantajansa on merkittävällä tavalla laiminlyönyt velvollisuuksiaan työnantajana tai muulla tavalla hyväksikäyttänyt häntä. Sama koskee ehdotusta, jonka mukaan ulkomaalaisella olisi vastaavalla perusteella oikeus saada uusi määräaikainen oleskelulupa uuden työn hakemista tai yrittämistä varten.

Tällainen johtaa toteutuessaan helposti tilanteeseen, jossa ulkomaalaisen työntekijän kannattaa joko tarkoituksella hakeutua huonojen työehtojen pariin tai ainakin perättömästi esittää, että häntä olisi hyväksikäytetty. Mahdollista on myös, että työnantaja laiminlyömällä velvoitteensa aktiivisesti auttaisi ulkomaista työntekijäänsä jäämään maahan.

Kyseessä on siis valitettavasti selvä houkutustekijä. Kun ulkomaalainen sanoo, että työnantaja on toiminut väärin, hän saa jäädä Suomeen, hänen perheensä pääsee Suomeen, toimeentuloedellytyksiä ei ole eikä edes saatavuusharkintaa. Tämä on yksinkertaisesti niiden vähäistenkin maahanmuuttoa rajoittavien mekanismien kiertämistä.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä kiinnittää huomiota myös esityksen perusteluiden kirjaukseen, jonka mukaan työntekijän kirjallista selvitystä tai suullista kuulemista tulisi pitää riittävänä perusteena työnantajan moitittavan menettelyn takia myönnettävän jatkoluvan myöntämiselle, ja jonka mukaan epäselvissä tilanteissa jatkolupa tulisi aina myöntää sitä hakevalle.

Ulkomaista työvoimaa hyväksikäytetään koko ajan enemmän ja enemmän ja tekijät ovat lähes aina myös ulkomaalaisia. Kiitokseksi tästä hallitus myöntää kaikille oleskeluluvat eikä edes pyri puuttumaan juurisyihin. Rangaistuksia ei juuri tule eikä hallitus halua tulevankaan. Miten tällaisella pelleilyllä voitaisiin ongelmaan puuttua?"
 
  • Tykkää
Reactions: Palstapesu
vierailija
25 prosenttia Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä allekirjoitti Vasemmistoliiton Anna Kontulan aloitteen samoin kuin 20,5 prosenttia SDP:n eduskuntaryhmästä. Kokoomuksesta 81 prosenttia ja Keskustasta 69 prosenttia. Vasemmistolaiseksi laskettavista vihreistä ja Sanna Marinin luottohallituskavereista täydet 100 % oli tarveharkinnan poiston kannalla.

Sen sijaan yksikään perussuomalainen ei allekirjoittanut aloitetta.
Katsoisin vihreät enemmänkin kokoomuksen citypuisto-osastoksi, onhan mm. Pekka Haavisto porvarillinen uusliberalisti-globalisti ja Natokannattaja.
 
vierailija
Monikulttuurisuudelle ei voida asettaa hintaa. Jos se tarkoittaa, että palkka laskee kolmanneksella, niin sitten se tarkoittaa sitä.
Persut eivät ole oikealla eivätkä vasemmalla. Eikä pidäkään. Persut ovat suomalaisten puolella.

Kansanedustajilla on yhteinen puolueesta riippumaton intressi kahmia vaikutusvaltaa ja etuja itselleen.
Kansanedustajilla on yhteinen puolueesta riippumaton intressi säilyttää asemansa eliitissä ja pysyä eduskunnassa. Siksi he toimivat eduskunnassa puoluerajojen yli yhteistyössä kansaa vastaan.

Puolueiden väliset erot ovat jo vuosikymmenien aikana vakiintuneet, eikä puolueilla ole oikeaa halua suureen muutokseen, joka voisi rapauttaa kansalaisten luottamusta tai puolueiden tasapainoa. Persujen menestys vaaleissa on aiheuttanut kaikille muille puolueille ongelmia. Koska Persut ovat käyneet kaikkien muiden puolueiden reviirillä, ja siksi loukanneet vanhojen puolueiden vakiintuneita käytäntöjä ja sopimuksia. Muut puolueet ovat saneet persuista yhteisen vastustajan, jota vastaan käydään yhteistuumin yli puoluerajojen niin vasemmistossa kuin Kokoomuksessakin.

Siksi Persut uutena puolueena saa rajua häirintää, vähättelyä ja väärää informaatiota vanhoilta puolueilta, mikä näkyy myös lehdistössä ja mediassa.

Puolueiden intressi on oman aseman säilyttäminen ja yhteisymmärryksessä muiden puolueiden kanssa, omien etujen vaaliminen, mieluiten niin että kansa luulee puolueiden olevan hyvinkin erimielisiä toisten puolueiden kanssa. Todellisuudessa puolueet punovat keskenään juonia jotta voivat säilyttää asemansa mahdollisimman suuren oman hyödyn kera. Puolueiden keskinäiset erimielisyydet ovat vain silmänlumetta, jolla saadaan vaikutelma halusta asioiden muuttamiseksi.

Mikään ei kuitenkaan muutu vuosikymmennissäkään, koska puolueet ovat tyytyväisiä asemaansa näin. Oikeaa muutosta haluavat vaiennetaan hiljaisksi.

Persut ovat horjuttaneet vanhojen puolueiden tasapainoa ja siksi ovat kaikkien puolueiden hampaissa.
Persut ovat yksin muiden puolueiden puristuksissa eivätkä siksikään pääse muiden puolueiden kanssa jaolle, jossa jaetaan sulle-mulle periaatteella etuisuuksia kansan selkänahasta.

Siksi Persut ovat ainoa kansan etua ajava puolue joka ei veljeile muiden puolueiden kanssa kansaa vastaan.

Siksi Persut.
 
vierailija
Nämä kansanedustajat eivät arvosta suomalaista työtä:

Lakialoite LA 41/2017 vp
Anna Kontula vas ym.
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleviin, Suomessa työlupaa hakeviin sovellettavasta, ns. työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttaisiin.

Helsingissä 29.9.2017

Allekirjoittaneet:

Kokoomus: 30
Juhana Vartiainen kok
Eero Suutari kok
Kalle Jokinen kok
Veera Ruoho kok
Saara-Sofia Sirén kok
Harri Jaskari kok
Sari Raassina kok
Pertti Salolainen kok
Sanna Lauslahti kok
Outi Mäkelä kok
Timo Heinonen kok
Mari-Leena Talvitie kok
Sofia Vikman kok
Lenita Toivakka kok
Pia Kauma kok
Ben Zyskowicz kok
Jukka Kopra kok
Jaana Laitinen-Pesola kok
Markku Eestilä kok
Susanna Koski kok
Sari Multala kok
Anne-Mari Virolainen kok
Sari Sarkomaa kok
Ilkka Kanerva kok
Eero Lehti kok
Sinuhe Wallinheimo kok
Eero Suutari kok
Elina Lepomäki kok
Jaana Pelkonen kok
Harry Harkimo kok nykyinen Liike Nyt

Keskustapuolue: 34

Markku Rossi kesk
Juha Pylväs kesk
Hannakaisa Heikkinen kesk
Martti Talja kesk
Pertti Hakanen kesk
Marisanna Jarva kesk
Mikko Savola kesk
Ulla Parviainen kesk
Markku Pakkanen kesk
Aila Paloniemi kesk
Tapani Tölli kesk
Elsi Katainen kesk
Niilo Keränen kesk
Antti Kurvinen kesk
Markus Lohi kesk
Olavi Ala-Nissilä kesk
Pekka Puska kesk
Mikko Kärnä kesk
Ari Torniainen kesk
Mikko Alatalo kesk
Esko Kiviranta kesk
Eeva-Maria Maijala kesk
Timo V. Korhonen kesk
Kauko Juhantalo kesk
Lasse Hautala kesk
Petri Honkonen kesk
Mirja Vehkaperä kesk
Anne Kalmari kesk
Hannu Hoskonen kesk
Antti Rantakangas kesk
Hanna Kosonen kesk
Eerikki Viljanen kesk
Matti Vanhanen kesk
Tuomo Puumala kesk

RKP: 10
Veronica Rehn-Kivi r
Anna-Maja Henriksson r
Mikaela Nylander r
Mats Löfström r
Eva Biaudet r
Joakim Strand r
Stefan Wallin r
Thomas Blomqvist r
Mats Nylund r
Anders Adlercreutz r

KD: 4
Päivi Räsänen kd
Peter Östman kd
Sari Tanus kd
Antero Laukkanen kd

Vihreät: 15
Emma Kari vihr
Ozan Yanar vihr
Krista Mikkonen vihr
Ville Niinistö vihr
Hanna Halmeenpää vihr
Jani Toivola vihr
Johanna Karimäki vihr
Jyrki Kasvi vihr
Outi Alanko-Kahiluoto vihr
Touko Aalto vihr
Heli Järvinen vihr
Pekka Haavisto vihr
Satu Hassi vihr
Olli-Poika Parviainen vihr
Antero Vartia vihr

SDP: 7
Tytti Tuppurainen sd
Erkki Tuomioja sd
Susanna Huovinen sd
Riitta Myller sd
Eeva-Johanna Eloranta sd
Pilvi Torsti sd
Maria Guzenina sd

Vasemmistoliitto: 3
Anna Kontula vas
Katja Hänninen vas
Silvia Modig vas
Ullatus
 

Yhteistyössä