Humanitaarinen maahanmuutto ja halpatyövoima ovat alijäämää aiheuttavia ilmiöitä

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
Humanitaarinen maahanmuutto ja halpatyövoima ovat alijäämää aiheuttavia ilmiöitä
Työperäinen maahanmuuttokin halpatyövoimalla tuo negatiivisia vaikutuksia julkistaloudelle. Matalasta palkasta ei juuri veroja makseta, sosiaalisia tulonsiirtoja saadaan matalapalkan jatkeeksi mm. asumistuki, toimeentulotuki. Julkisia palveluja käytetään ja saadaan lapsilisää. Kaiken lisäksi jo muutaman vuoden jälkeen maahan tulleesta halpatyövoimasta kantaväestöä huomattavasti suurempi osa on työttöminä sosiaalitukien varassa.

Miksi niin monet puolueet ja etujärjestöt haluavat silti lisää humanitaarista maahanmuuttoa suoranaista elintasosiirtolaisuutta ja kolmansien maiden halpatyövoiman saatavuusharkinnan poistamista Ruotsin lisäksi ainoana EU-, ETA- ja OECD-maana?
 
vierailija
Miksi suuri osa poliitikoista pitää alijäämää tuottavaa haittamaahanmuuttoa(humanitaarinen elintasosiirtolaisuus & kolmansien maiden halpatyövoima) niin keskeisenä ja tärkeänä asiana sekä agendana?
 
vierailija
Nämä kansanedustajat eivät arvosta suomalaista työtä:

Lakialoite LA 41/2017 vp
Anna Kontula vas ym.
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleviin, Suomessa työlupaa hakeviin sovellettavasta, ns. työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttaisiin.

Helsingissä 29.9.2017

Allekirjoittaneet:

Kokoomus: 30
Juhana Vartiainen kok
Eero Suutari kok
Kalle Jokinen kok
Veera Ruoho kok
Saara-Sofia Sirén kok
Harri Jaskari kok
Sari Raassina kok
Pertti Salolainen kok
Sanna Lauslahti kok
Outi Mäkelä kok
Timo Heinonen kok
Mari-Leena Talvitie kok
Sofia Vikman kok
Lenita Toivakka kok
Pia Kauma kok
Ben Zyskowicz kok
Jukka Kopra kok
Jaana Laitinen-Pesola kok
Markku Eestilä kok
Susanna Koski kok
Sari Multala kok
Anne-Mari Virolainen kok
Sari Sarkomaa kok
Ilkka Kanerva kok
Eero Lehti kok
Sinuhe Wallinheimo kok
Eero Suutari kok
Elina Lepomäki kok
Jaana Pelkonen kok
Harry Harkimo kok nykyinen Liike Nyt

Keskustapuolue: 34

Markku Rossi kesk
Juha Pylväs kesk
Hannakaisa Heikkinen kesk
Martti Talja kesk
Pertti Hakanen kesk
Marisanna Jarva kesk
Mikko Savola kesk
Ulla Parviainen kesk
Markku Pakkanen kesk
Aila Paloniemi kesk
Tapani Tölli kesk
Elsi Katainen kesk
Niilo Keränen kesk
Antti Kurvinen kesk
Markus Lohi kesk
Olavi Ala-Nissilä kesk
Pekka Puska kesk
Mikko Kärnä kesk
Ari Torniainen kesk
Mikko Alatalo kesk
Esko Kiviranta kesk
Eeva-Maria Maijala kesk
Timo V. Korhonen kesk
Kauko Juhantalo kesk
Lasse Hautala kesk
Petri Honkonen kesk
Mirja Vehkaperä kesk
Anne Kalmari kesk
Hannu Hoskonen kesk
Antti Rantakangas kesk
Hanna Kosonen kesk
Eerikki Viljanen kesk
Matti Vanhanen kesk
Tuomo Puumala kesk

RKP: 10
Veronica Rehn-Kivi r
Anna-Maja Henriksson r
Mikaela Nylander r
Mats Löfström r
Eva Biaudet r
Joakim Strand r
Stefan Wallin r
Thomas Blomqvist r
Mats Nylund r
Anders Adlercreutz r

KD: 4
Päivi Räsänen kd
Peter Östman kd
Sari Tanus kd
Antero Laukkanen kd

Vihreät: 15
Emma Kari vihr
Ozan Yanar vihr
Krista Mikkonen vihr
Ville Niinistö vihr
Hanna Halmeenpää vihr
Jani Toivola vihr
Johanna Karimäki vihr
Jyrki Kasvi vihr
Outi Alanko-Kahiluoto vihr
Touko Aalto vihr
Heli Järvinen vihr
Pekka Haavisto vihr
Satu Hassi vihr
Olli-Poika Parviainen vihr
Antero Vartia vihr

SDP: 7
Tytti Tuppurainen sd
Erkki Tuomioja sd
Susanna Huovinen sd
Riitta Myller sd
Eeva-Johanna Eloranta sd
Pilvi Torsti sd
Maria Guzenina sd

Vasemmistoliitto: 3
Anna Kontula vas
Katja Hänninen vas
Silvia Modig vas
 
vierailija
Nämä kansanedustajat eivät arvosta suomalaista työtä:

Lakialoite LA 41/2017 vp
Anna Kontula vas ym.
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleviin, Suomessa työlupaa hakeviin sovellettavasta, ns. työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttaisiin.

Helsingissä 29.9.2017

Allekirjoittaneet:

Kokoomus: 30
Juhana Vartiainen kok
Eero Suutari kok
Kalle Jokinen kok
Veera Ruoho kok
Saara-Sofia Sirén kok
Harri Jaskari kok
Sari Raassina kok
Pertti Salolainen kok
Sanna Lauslahti kok
Outi Mäkelä kok
Timo Heinonen kok
Mari-Leena Talvitie kok
Sofia Vikman kok
Lenita Toivakka kok
Pia Kauma kok
Ben Zyskowicz kok
Jukka Kopra kok
Jaana Laitinen-Pesola kok
Markku Eestilä kok
Susanna Koski kok
Sari Multala kok
Anne-Mari Virolainen kok
Sari Sarkomaa kok
Ilkka Kanerva kok
Eero Lehti kok
Sinuhe Wallinheimo kok
Eero Suutari kok
Elina Lepomäki kok
Jaana Pelkonen kok
Harry Harkimo kok nykyinen Liike Nyt

Keskustapuolue: 34

Markku Rossi kesk
Juha Pylväs kesk
Hannakaisa Heikkinen kesk
Martti Talja kesk
Pertti Hakanen kesk
Marisanna Jarva kesk
Mikko Savola kesk
Ulla Parviainen kesk
Markku Pakkanen kesk
Aila Paloniemi kesk
Tapani Tölli kesk
Elsi Katainen kesk
Niilo Keränen kesk
Antti Kurvinen kesk
Markus Lohi kesk
Olavi Ala-Nissilä kesk
Pekka Puska kesk
Mikko Kärnä kesk
Ari Torniainen kesk
Mikko Alatalo kesk
Esko Kiviranta kesk
Eeva-Maria Maijala kesk
Timo V. Korhonen kesk
Kauko Juhantalo kesk
Lasse Hautala kesk
Petri Honkonen kesk
Mirja Vehkaperä kesk
Anne Kalmari kesk
Hannu Hoskonen kesk
Antti Rantakangas kesk
Hanna Kosonen kesk
Eerikki Viljanen kesk
Matti Vanhanen kesk
Tuomo Puumala kesk

RKP: 10
Veronica Rehn-Kivi r
Anna-Maja Henriksson r
Mikaela Nylander r
Mats Löfström r
Eva Biaudet r
Joakim Strand r
Stefan Wallin r
Thomas Blomqvist r
Mats Nylund r
Anders Adlercreutz r

KD: 4
Päivi Räsänen kd
Peter Östman kd
Sari Tanus kd
Antero Laukkanen kd

Vihreät: 15
Emma Kari vihr
Ozan Yanar vihr
Krista Mikkonen vihr
Ville Niinistö vihr
Hanna Halmeenpää vihr
Jani Toivola vihr
Johanna Karimäki vihr
Jyrki Kasvi vihr
Outi Alanko-Kahiluoto vihr
Touko Aalto vihr
Heli Järvinen vihr
Pekka Haavisto vihr
Satu Hassi vihr
Olli-Poika Parviainen vihr
Antero Vartia vihr

SDP: 7
Tytti Tuppurainen sd
Erkki Tuomioja sd
Susanna Huovinen sd
Riitta Myller sd
Eeva-Johanna Eloranta sd
Pilvi Torsti sd
Maria Guzenina sd

Vasemmistoliitto: 3
Anna Kontula vas
Katja Hänninen vas
Silvia Modig vas
2,90 euroa tunnilta on ulkomailta tulleille työntekijöille arkipäivää – alipalkkauksen kriminalisointi voisi auttaa, mutta vielä se ei ole toteutunut
"Nyt Marinin hallitusohjelmassa luvataan selvittää uusia keinoja alipalkkaukseen puuttumiseksi." 12/2019

Onkohan tilanne muuttunut, koska myös jotkut SDP:n kansanedustajat ovat livenneet ulkomaisen kolmansien maiden halpatyövoiman saatavuusharkinnan kannattamisesta porvarien ja vihreiden joukkoihin puoltamaan sen lisäämistä.

Alla aloiteesta niiden SDP:n kansanedustajien nimet, jotka eivät arvosta suomalaista työvoimaa ja tes-palkkoja vaan haluavat polkea suomalaisten palkkoja ja lisätä työttömyyttä kolmansien maiden halpatyövoiman ja yleisemmin maahanmuuton takia.

"Lakialoite LA 41/2017 vp
Anna Kontula vas ym.
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleviin, Suomessa työlupaa hakeviin sovellettavasta, ns. työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttaisiin. "

Tytti Tuppurainen sd
Erkki Tuomioja sd
Susanna Huovinen sd
Riitta Myller sd
Eeva-Johanna Eloranta sd
Pilvi Torsti sd
Maria Guzenina sd

Näille demareille Suomi ensin on vierasta.

Pitää muistaa että tässä aloitteen listassa ovat allekirjoittajina kaikki tai lähes kaikki porvaripuolueiden kansanedustajat kokoomuslaiset, kepulaiset, RKP:n ja kristillisdemokraattien ja Liike Nyt edustajat, sekä vihreiden kansanedustajat ja myös suurin osa vasemmistoliiton edustajista.
 
Kuka niin on sanonut, sitähän piilotellaan epäselvällä persujen talouspolitiikan esiintuonnilla. Veikkaan että mahdollinen yhteistyö kokoomuksen ja kepun kanssa aiheuttaa PetosRytky kakkosen talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan osalta
Sehän olisi hienoa, koska työllisyysaste oli lähes 70 %. Nythän se on laskenut Marinin hallituksen aikana.
 
vierailija
On aikas vähän demareita (ne harvat jotka osasi arvatakin, ja joita ei kannata äänestää) ja vasemmistoliittolaisia listalla. Sen sijaan lähes kaikki porvaripuolueiden kansanedustajat lakialoitelistassa.

Marin paljasti demarien olevan edelleen työläispuolue duunarien ja työttömien asialla. Saarikon kepu ajoi kehysriihessä työläisten ja työttömien etujen leikkauksia ns. kepityspolitiikkaa, mutta Marinin SDP ei tähän suostunut vaikka hallitus oli vähällä hajota. Nyt nähtiin teot, puhuahan voi mitä vaan Hedelmistään puu tunnetaan, ei kahinasta lehvistössä.
 
vierailija
Ruotsin mittaustavalla Suomen työllisyysaste oli Rinteenkin kaudella jo 75%, mutta tietenkin toisen maailmansodan jälkeen pahin kriisi koronapandemia nosti työttömyyttä täällä kuten kaikkialla muuallakin.
Suomen 75 prosentin työllisyysaste toteutuisi Ruotsin mittaustavalla
Rinteen hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta olisi Suomessa jo toteutunut ruotsalaisella mittaustavalla, kirjoittaa STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainá Demokraatin verkkolehdessä.


Jos Suomen työllisyysastetta mitattaisiin samoin kuin Ruotsissa, Suomen työllisyysaste olisi jo nyt 72 prosentin nykytasoa 3 - 4 prosenttiyksikköä korkeampi.


Ruotsin korkeamman työllisyysasteen selittää erilainen tilastokäytäntö. Ruotsissa muun muassa vanhempainvapaalla olevat lasketaan työllisiksi, meillä Suomessa ei.


Myös yleisempi osa-aikaisuus nostaa muiden Pohjoismaiden työllisyysastetta. Työn määrällä ei ole merkitystä. Työlliseksi laskemisessa riittää yksikin tunti töitä viikossa – myös meillä Suomessa.


Koska meillä tehdään vähemmän osa-aikatyötä, niin tehdyksi työajaksi muutettuna työllisyysaste onkin Suomessa hyvää Pohjoismaista tasoa.


Joltakin osin muiden Pohjoismaiden korkeampi työllisyysaste johtuu myös siitä, että julkinen sektori työllistää niissä selvästi Suomea enemmän.


Suoraviivaisin tapa saavuttaa muiden Pohjoismaiden työllisyysaste olisi osa-aikatyöskentelyn mahdollistaminen niille, jotka haluavat tehdä osa-aikatyötä.

Työllisyysasteen nostaminen on perusteltua julkisen talouden kestävyyden turvaamisella. Pääekonomisti Patrizio Lainán mukaan työllisyysaste ei kuitenkaan suoraan heijastu julkisen talouden tilaan.
 
vierailija
Porvarien 16-vuotta jatkunut väärä työllisyys- ja talouspolitiikka oli "kriisi".
SDP:llä oli valtiovarainministerin paikka Stubbin ja Kataisen hallituksissa ja myöskin Vanhasen 1. hallituksessa sekä sitä edeltävässä Jäätteenmäen hallituksessa. Ja sitä edelsikin kaksi Paavo Lipposen kipparoimaa hallitusta. Että aika vahvasti vallakahvassa ovat demaritkin olleet. SDP:llehän onkin oikeastaan tyypillistä se, että aina ollaan hallituksessa paitsi kun on kova paikka ja pitää tehdä vaikeita päätöksiä. Silloin ei demareita löydy kuin oppositiosta räksyttämästä. Koskee mm. Ahon lama-ajan hallitusta ja Vanhasen ja Kiviniemen talouskriisihallituksia. Kun ilkeät porvarit ovat ensin saaneet maan talouden kasvu-uralle, niin sitten demarit hyökkäävät paikalle jakamaan kakkua äänestäjilleen ja luomaan taas uuden kriisin pohjia.
 
  • Tykkää
Reactions: Palstapesu

Yhteistyössä