Heppatytöt ottavat ennätysmäärän velkaa

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
Suurin potti näytti olevan kuntien tukeminen. Pitäsköhän pikkuhiljaa tuosta karsia. Oikeesti miksi helkkarissa pitää joka kolkassa olla "oikeus asua". Joo, on oikeus asua, mutta mun mielestä saa itse maksaa ylimääräiset kulut.
 
vierailija

Perikato edessä...
Korkeista veroista kitisevät eivät huomioi asian kääntöpuolta.

Verovaroilla kustannetaan mm. maksuton korkeatasoinen koulutus ja jokaisen kukkarolle sopiva laadukas julkinen terveydenhoito. Jos nämä peruspalvelut hankittaisiin yksityiseltä sektorilta jokaisen kansalaisen itsensä kustantamana, niin keskimäärin olisivat kulut henkilöa kohti huomattavasti korkeammat ja yksilötasollakin riski oman talouden romuttumisesta kallista hoitoa vaativan sairauden iskiessä merkittävä. Hyvä vertailukohta tässä suhteessa on Yhdysvallat, jossa vanhemmat alkavat säästää lasten koulutusta varten jo ennen heidän syntymäänsä ja kalliit terveysvakuutukset eivät kata kaikkia hoitoja.

Hyvinvointiyhteiskunnassa maksetaan korkeita veroja, mutta isossa kuvassa säästämme verrattuna siihen kuinka paljon joutuisimme omasta pussistamme muuten maksamaan. Tässä mielessä hyvinvointivaltio on paitsi oikeudenmukainen myös kustannustehokas.
 
vierailija
Korkeista veroista kitisevät eivät huomioi asian kääntöpuolta.

Verovaroilla kustannetaan mm. maksuton korkeatasoinen koulutus ja jokaisen kukkarolle sopiva laadukas julkinen terveydenhoito. Jos nämä peruspalvelut hankittaisiin yksityiseltä sektorilta jokaisen kansalaisen itsensä kustantamana, niin keskimäärin olisivat kulut henkilöa kohti huomattavasti korkeammat ja yksilötasollakin riski oman talouden romuttumisesta kallista hoitoa vaativan sairauden iskiessä merkittävä. Hyvä vertailukohta tässä suhteessa on Yhdysvallat, jossa vanhemmat alkavat säästää lasten koulutusta varten jo ennen heidän syntymäänsä ja kalliit terveysvakuutukset eivät kata kaikkia hoitoja.

Hyvinvointiyhteiskunnassa maksetaan korkeita veroja, mutta isossa kuvassa säästämme verrattuna siihen kuinka paljon joutuisimme omasta pussistamme muuten maksamaan. Tässä mielessä hyvinvointivaltio on paitsi oikeudenmukainen myös kustannustehokas.
Verotus on liian kevyttä joten rahat eivät riitä. Huippurikkaita on Suomessa enemmän kuin koskaan ennen ja mediassa voivotellaan kun ei rahat riitä ei riitä ei. Yritys pelotella tavallisia ihmisiä on kyllä pikkuhiljaa mennyt perille; tyydytään aivan surkeisiin julkisiin palveluihin ja ollaan kiitollisia pienestä palkasta. Samaan aikaan rikkaat vain rikastuvat ja verojen maksu jää entistä enemmän pienituloisten huoleksi.

Raharikkaat ovat erkaantuneet hyvinvointivaltion eetoksesta pitäen varallisuuttaan tyypillisesti vain omana ansionaan. Todellisuudessa ihmisen menestyminen on kiinni paljolti silkasta sattumasta eikä niinkään omiin ponnisteluihin perustuvaa. Sosioekonomisesta asemasta riippumatta olemme kaikki hyvinvointivaltion lapsia, mutta tämä tuppaa unohtumaan Elämän Onnenpyörän pyöräyttäessä voittonumeron omalle kohdalle.

Ihmiskunnan menestystarina on kollektiivisen ponnistelun ylistyslaulu sukupolven toisensa jälkeen hyötyessä edellisten polvien työstä ja keksinnöistä. Varallisuuden kertyminen yhä harvempien taskuun piirtää groteskin mielenmaiseman tätä historiallista taustaa vasten.
 
vierailija

Perikato edessä...
Outoa toimintaa jatkuvasti moittia hallitusta velan otosta kun sekä kokkarit että persut ottaisivat omissa varjobudjeteissaan saman verran velkaa kuin hallitus
 
vierailija
Outoa toimintaa jatkuvasti moittia hallitusta velan otosta kun sekä kokkarit että persut ottaisivat omissa varjobudjeteissaan saman verran velkaa kuin hallitus
Tämä on todellakin hyvin outoa, koska varjobudjettien suuruusluokka oli niin Kokoomuksella kuin Perussuomalaisillakin hyvin lähellä Marinin hallituksen budjettia.

Entistäkin oudommaksi tämä arvostelu muuttuu, kun siinä ei lainkaan oteta huomioon Marinin hallituksen tekemiä mittavia työllisyystoimia, joille VM:n asiantuntijat ovat laskeneet 31000-36000 suuruisen työllisyysvaikutuksen.

Täysin käsittämättömäksi homma meni viimeistään siinä vaiheessa, kun Kokoomus esitti omat työllisyystoimensa, joilla saavutettaisiin mukamas 120000 uutta työllistä ottaen huomioon, että näissä luvuissa on kymmeniä tuhansia työllisiä silkkaan toiveajatteluun perustuvaa ilmaa esimerkiksi paikalliseen sopimiseen liittyen (+15000), jota VM:n asiantuntijat eivät laskelmissaan edes tunnista.

Marinin hallitus on sen sijaan sitoutunut realistiseen yhteensä 80000 päätösperäisen työpaikan tavoitteeseen, johon tähtäävät työllisyystoimet varmistetaan luonnollisestikin VM:n virkamiesten tieteelliseen tutkimukseen nojautuvilla ja virkavastuulla tekemillä puolueettomilla ja objektiivisilla laskelmilla. Tavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen koronaoloissa, mutta hallitus on jo päässyt hyvään vauhtiin työllisyystoimissaan ja lisää on luvassa roppakaupalla kevään kehysriihessä.
 
vierailija
ulkisen talouden sopeutus tulee tapahtumaan oikeudenmukaisessa suhteessa veronkorotusten ja julkisten palvelujen leikkausten välillä. Aikaisemmista talouskriiseistä poiketen kansalaiset eivät enää hyväksy lamalaskun maksattamista yhteiskunnan vähäosaisilla.

Hyvä uutinen on, että Marinin hallituksen laajamittaiset, vaikuttavat ja luottamusta herättävät työllisyystoimet tulevat vähentämään merkittävästi julkisen sopeutuksen tarvetta, kun sen aika elvytysvaiheen jälkeen joskus koittaa. Käytännössä tämä jäänee pitkälti seuraavan eli Marinin II -hallituksen tehtäväksi, joka jatkaa talous- ja työllisyyspolitiikassaan Marinin I -hallituksen hyväksi havaitulla ja julkisen talouden kestävyyttä tukevalla linjalla.
 
vierailija

Perikato edessä...
Jos olet tullut tästä artikkelista siihen johtopäätökseen, että taloutemme on katastrofiuralla, niin lasku- ja taloustaidoissasi on parantamisen varaa.

Valtasosa uudesta velasta liittyy pandemian suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin (6.7 miljardia) ja tähän päälle tulevat vielä hävittäjähankinnoista aiheutuvat 1.5 miljardin kustannukset eli kaikkiaan yhteensä 8.2 miljardia. Nämä huomioiden otetaan velkaa kaikkiaan 11.7-8.2=3.5 miljardia muista kuin yllä mainituista syistä, joka on samassa kokoluokassa aikaisempiin hallituksiinkin verrattuna. Marinin hallitus panostaa mm. rutkasti koulutukseen, josta edelliset hallitukset ovat leikanneet maamme pitkäaikaisen edun vastaisesti.

EKP:n jäsenvaltioiden velkakirjojen osto-ohjelma pitää korot alhaalla vielä pitkään ja Suomihan saa tällä hetkellä velkaa jopa negatiivisella korolla eli velkaa ottamalla itseasiassa tienaamme rahaa. Suomen valtionvelka on sitä paitsi hyvin kohtuullisella tasolla useimpiin jäsenmaihin suhteutettuna ja erinomainen koronapandemian hoitomme vain lisää tuota eroa hyväksemme.

On vahvaa liioittelua esittää taloutemme olevan katastrofiuralla, mutta pidemmällä aikavälillä on velkaantumista kuitenkin hillittävä. Marinin hallitus aikookin tasapainottaa julkista taloutta menoleikkauksin ja veronkorotuksin nykyisen elvytysvaiheen jälkeen. Julkisen talouden sopeutustarvetta vähentää merkittävästi hallituksen päättämät vaikuttavat ja tehokkaat työllisyystoimet, joita tehdään vielä lisää kevään kehysriihessä.
 
vierailija
Yritysten ja työnantajien on kannettava oma kortensa kekoon hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan turvaamiseksi. Itseasiassa olisikin syytä aloittaa laaja kansalaiskeskustelu siitä miten yrityksille voitaisiin antaa tilaisuus osoittaa yhteiskuntavastuun kantamista entistä monipuolisemmin ja laajemmassa mittakaavassa.

Pääministeri Marinhan yritti viritellä keskustelua yritysten yhteiskuntavastuusta Kaipolan tehtaan sulkemisen yhteydessä, mutta poliittinen oikeistomme yhdessä elinkeinoelämän kellokkaiden kanssa tukahduttivat tuon yrityksen nuppuunsa leimaamalla kelpo pääministerimme yrityskielteiseksi, josta ei vähimmässäkään määrin tietenkään ollut kyse, sillä Marinin hallitus on tukenut yrityksiä ja elinkeinoelämää enemmän kuin yksikään hallitus ennen sitä.
 
vierailija
Suomen koronatilannehan on yksi Euroopan parhaimmista ellei jopa paras. Koska me suomalaiset emme tiettävästi ole immuunimpia koronalle kuin muutkaan kansat, niin syynhän täytyy silloin olla jossain muualla.

Vaikuttavia tekijöitä ovat ennen kaikkea Marinin hallituksen ja terveysviranomaisten välinen hyvä ja tiivis yhteistyö sekä kansalaisten tunnollisuus annettujen ohjeiden noudattamisessa. Suomalaiset luottavat hallitukseen ja viranomaisiin, joka luottamus ansaitaan ja palkitaan nyt pandemiaoloissa.

Ei pidä myöskään väheksyä sitä, että me suomalaiset olemme luonnostamme pidättyväisempiä sosiaalisissa suhteissamme emmekä tarvitse sosiaalisia kontakteja niin runsaasti kuin ehkä muissa maissa on tapana. Tästä johtuen pystymme elämään sosiaalisesti kaventunutta elämää pidempään ja kurinalaisemmin kuin muualla tehdään.

Koronavirus on yllättänyt kaikki asiantuntijat käytöksellään ja ymmärrys siitä on pikkuhiljaa kasvanut epidemian edistymisen myötä. Marinin hallitus ja terveysviranomaiset ovatkin joutuneet tekemään raskaita ja vaikeita päätöksiä erittäin puutteellisen tiedon valossa. Tähän nähden meidän kansalaisten on syytä tuntea syvällä sydämissämme sekä sielunpohjassamme saakka suurta kiitollisuutta ja arvonantoa hallitustamme kohtaan, joka yhdessä terveysviranomaisten sekä terveydenhoitohenkilökunnan kanssa tekee joka päivä sankarillisesti, uupumatta ja hartiavoimin töitä kansalaisten terveyden ja henkikullan varjelemiseksi sekä taloutemme pelastamiseksi koronaviruksen kynsistä.
 
vierailija
Suomen koronatilannehan on yksi Euroopan parhaimmista ellei jopa paras. Koska me suomalaiset emme tiettävästi ole immuunimpia koronalle kuin muutkaan kansat, niin syynhän täytyy silloin olla jossain muualla.

Vaikuttavia tekijöitä ovat ennen kaikkea Marinin hallituksen ja terveysviranomaisten välinen hyvä ja tiivis yhteistyö sekä kansalaisten tunnollisuus annettujen ohjeiden noudattamisessa. Suomalaiset luottavat hallitukseen ja viranomaisiin, joka luottamus ansaitaan ja palkitaan nyt pandemiaoloissa.

Ei pidä myöskään väheksyä sitä, että me suomalaiset olemme luonnostamme pidättyväisempiä sosiaalisissa suhteissamme emmekä tarvitse sosiaalisia kontakteja niin runsaasti kuin ehkä muissa maissa on tapana. Tästä johtuen pystymme elämään sosiaalisesti kaventunutta elämää pidempään ja kurinalaisemmin kuin muualla tehdään.

Koronavirus on yllättänyt kaikki asiantuntijat käytöksellään ja ymmärrys siitä on pikkuhiljaa kasvanut epidemian edistymisen myötä. Marinin hallitus ja terveysviranomaiset ovatkin joutuneet tekemään raskaita ja vaikeita päätöksiä erittäin puutteellisen tiedon valossa. Tähän nähden meidän kansalaisten on syytä tuntea syvällä sydämissämme sekä sielunpohjassamme saakka suurta kiitollisuutta ja arvonantoa hallitustamme kohtaan, joka yhdessä terveysviranomaisten sekä terveydenhoitohenkilökunnan kanssa tekee joka päivä sankarillisesti, uupumatta ja hartiavoimin töitä kansalaisten terveyden ja henkikullan varjelemiseksi sekä taloutemme pelastamiseksi koronaviruksen kynsistä.
BUAH! :LOL:
 

Yhteistyössä