Hei sinä äiti! Huomasitko lapsena isän väkivaltaisuutta äitiä kohtaan?

Olen sosiaalityön opiskelija Turun yliopistossa ja teen pro gradu -tutkielmaa perheväkivallasta. Haluaisin kerätä nimettömiä kirjoituksia sähköpostiini äitien tuntemuksista ja kokemuksista siitä, kun omassa lapsuudessa omaan äitiin on kohdistettu väkivaltaa miehen taholta. Tekstin pituus on vapaa ja aiheesta saa kirjoittaa mitä vain. Voit esimerkiksi kertoa: Minkä ikäinen lapsi olit, kun sinulla oli kokemuksia väkivallan kanssa elämisestä? Millaista väkivaltaa huomasit isän tai muun mieshenkilön kohdistavan äitiisi (esim. fyysistä, henkistä, taloudellista) ja millä tavoin (esim. kuulit, näit jälkiä), ja miten toimit ja mitä tunsit, ja niin edelleen? Miten kokemasi on vaikuttanut lapsuuteesi ja aikuisuuteesi ja äitiyteesi - esimerkiksi tunteisiin, ajatuksiin, toimintaan, valintoihin, vaikeuksiin, terveyteen? Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuminen tähän tutkimukseen tapahtuu lähettämällä kirjoitus sähköpostiini. Kirjoitukset säilytetään tietoturvallisesti ja tutkimuksessa huolehditaan siitä, ettei aineistosta ole mahdollista tunnistaa kirjoittajia. Aineistoa käytetään vain tässä tutkimuksessa ja se tuhotaan tutkimuksen loputtua. Jos sinulla on kysymyksiä, haluat muokata jälkikäteen tekstiäsi tai perua osallistumisesi, voit tehdä sen lähettämällä sähköpostia. Kiitos osallistumisesta ja avusta tutkimuksen tekemisessä!
Piia Paattilammi, Turun yliopisto, sähköposti: pimama@utu.fi
 

Yhteistyössä