EU:lta tulossa jo mm. yritysten yhteisöveronkeruu suunnitelmissa

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
EU:lta tulossa jo mm. yritysten yhteisöveronkeruu suunnitelmissa


EU:lta tulossa jo yhteisverotusta mm. yritysten yhteisöveronkeruuta

Seuraava askel kohti EU-liittovaltiota, fiskaaliunionia eli Euroistoliittoa on EU:n veronkeruuoikeus, joka tuotiin esiin Alfa TV:ssä Harkimon ja Tavion kanssa keskustelleen kepun kansanedustajan suulla..

Valmistaudu EU-tason yhtiöveroon
Kesäkuuhun 2024 mennessä komissio esittää finanssitransaktioveroehdotuksen sekä ehdotuksen uudesta yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB).

EU-tason yhtiöveron pitäisi ainakin herättää miettimään tarkkaan, mitä me nyt todella tarvitsemme.


Suomi tulee jäämään liittovaltion perimmäiseksi periferiaksi josta kupataan rahaa, velkavastuita ja hyvinvointi sekä kansallinen omaisuus EU:n liittovaltion uusliberalisti-globalistisen kapitaali-imperiumin agendassa, joka on maailman suurin pyramidipuhallus.
 
vierailija
Tässä se elpymisväline on ja tulee voimaan neuvoston asetuksella heti, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä:

”Bryssel 28.5.2020
COM(2020) 441 final
2020/0111 (NLE)


Ehdotus
NEUVOSTON ASETUS

Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta covid-19-pandemian jälkeisen elpymisen tukemiseksi”


Osoite:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020PC0441R(01)

Neuvoston asetus on voimakkain EU-säädös, sillä se tulee voimaan EU-jäsenyyden velvoitteena ilman minkään jäsenmaan parlamentin minkäänlaista äänestystä.

Miten Suomessa EU:hun ja euroon liityttiinkään?

Salaiseen EU-ministeriryhmän pöytäkirjaan 16/93 20.12.1993 tekaistulla valheella, jolla harhautettiin eduskuntaa vuonna 1994.

Siis onko Suomi valtiosääntöoikeudellisesti edes EU:n jäsen?
Ei ole, vaan vain valejäsen.
Kyseessä on valtiopetos, rikos, joka ei vanhene.
Edes pääministeri Esko Ahon hallituskaudelta.
 
vierailija
EU-kansallisvaltiot ovat kumileimasia jos päätöksiä vastaan ei voi yksikään maa äänestää.

Kokoomus äänestää "KYLLÄ" 750 mrd€:n EU-elvytyspaketin puolesta, asia on jo päätetty. Kokoomuksella on tiedossa ne muutamat kansanedustajat, joiden se antaa äänestää "EI" jotta kokoomus antaa jokaiselle jotain ja kerää mm. Rydmanin avulla "kokoomuspersuilta" jatkossakin ääniä, eivätkä he siirry persuihin. Kokoomus on federalistisin puolue Suomessa. EU on uusliberalisti-globalistinen kapitaali-imperiumin yksityistämis- ja omaisuuden uusjakoprojektiprojekti kupata kehittyneetkin Euroopan hyvinvointikansallisvaltiot tyhjiin ja heikoiksi tällä maailman suurimmalla pyramidihuijauksella "monilta yksille. Kansallisen omaisuuden purku finanssikapitalismin agendalla.
 
vierailija
EU-kansallisvaltiot ovat kumileimasia jos päätöksiä vastaan ei voi yksikään maa äänestää.

Kokoomus äänestää "KYLLÄ" 750 mrd€:n EU-elvytyspaketin puolesta, asia on jo päätetty. Kokoomuksella on tiedossa ne muutamat kansanedustajat, joiden se antaa äänestää "EI" jotta kokoomus antaa jokaiselle jotain ja kerää mm. Rydmanin avulla "kokoomuspersuilta" jatkossakin ääniä, eivätkä he siirry persuihin. Kokoomus on federalistisin puolue Suomessa. EU on uusliberalisti-globalistinen kapitaali-imperiumin yksityistämis- ja omaisuuden uusjakoprojektiprojekti kupata kehittyneetkin Euroopan hyvinvointikansallisvaltiot tyhjiin ja heikoiksi tällä maailman suurimmalla pyramidihuijauksella "monilta yksille. Kansallisen omaisuuden purku finanssikapitalismin agendalla.
Askel kohti kapitaali-imperiumin maailmanhallitusta.
 
vierailija
Fiskaaliunioniin vieminen on rikos.
"1 § (21.4.1995/578)

Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen


Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla
1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi."
 
vierailija
Fiskaaliunioniin vieminen on rikos.
"1 § (21.4.1995/578)

Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen


Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla
1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi."
Toivottavasti EU:n tukipaketin puolesta äänestävät ovat lukeneet tämän.
 
vierailija
Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten oikeusvaltiossa pitäisi olla. Viimeaikainen sekoilu perustuslakivaliokunnassa on jo todistanut sen, että varsinkaan EU-asioissa ei perustuslailla ole mitään väliä. Perustuslakivaliokunta toimii kumileimasimena tuomassa näennäistä perustuslaillista arvovaltaa hallituksen politiikalle.
 

Yhteistyössä