ÄÄNIHYÖKKÄYS LÄNSI-SUOMESSA!!

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
vierailija
Matalataajuiset äänet aiheuttavat oksettavaa oloa, sydämen rytmihäiriöitä, painetta päässä ja korvissa, tinnitusta, ripulia, huimauksen tunnetta - elimistöllistä hätää ihmisille ja eläimille. Ylisuuret tuulivoimalat Länsi-Suomessa aiheuttavat ympäristöllistä matalataajuista äänisaastetta, joka leviää kymmenien kilometrien päähän ja sairastuttaa elollista elämää! Hallitus ja kuntapäättäjät sammuttakaa roottorit asutusten ja metsien läheisyydessä!! Kunnioittavasti, Erittäin huolestunut 100-vuotiaan Suomen kansalainen läheisten ja luonnon puolesta. Löydämme kyllä parempia energian lähteitä!! Tsemppiä me!!
 
vierailija
CE-merkintä puuttuu, skandaali vai poliittinen päätös?
17.10.2017 10:56 Hannu Aro
6 kommenttia

  • Poliittisesti oikein, laitonta peliä

  • Vaarallinen alue
Olin Ahlaisissa Porin Kaupungin järjestämässä yleisötilaisuudessa, ja tuulivoimapuisto oli aiheena. Siellä valtakunnallinen tuulivoimaneuvoja ei tiennyt CE-merkinnän merkityksestä, eikä sitä että sen pitää olla asianmukaisesti EU:n konedirektiivin mukaisesti kiinnitetty näkyvästi jokaiseen tuulivoimalaan Suomessa. Nyt ei sitä CE-merkintää tuulivoimaloista löydy.

- Valvonta on nyt pahasti pettänyt, ja vastuunkantajat pakenevat poliittisen propagandan suojiin.TUKES:n tiedotteessa sivulla 9/19 kerrotaan että tuulivoimalan CE-merkintä tulee perustua Konedirektiiviin.

"3.5 Komission päätökset""3.5.1 Tuulivoimalat

Euroopan komission julkaisemilla nettisivuilla todetaan, ettei tuulivoimalaa kokonaisuutena voi CE

-merkitä yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 perusteella.

Tuulivoimalan CE

-merkinnän tulee perustua Konedirektiiviin."http://www.tukes.fi/Tiedostot/rakennustuotteet/CE-merkinnan_kiinnittaminen_rakennustuotteeseen.pdfCE-merkinnän valvonta on TUKES:n mukaan työsuojeluviranomaisen tehtävänä Suomessa.

http://www.tyosuojelu.fi/markkinavalvonta/koneet-ja-laitteet"Työsuojeluviranomainen ei tuo markkinavalvonnan yhteydessä ilmi ilmoittajan tietoja tai sitä, että tarkastus tehdään ilmoituksen perusteella. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta."

http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot


Porissa on esimerkkinä Peittoon tuulivoimapuisto laittomasta tuulivoimaloiden rakentamisesta liian lähelle asutusta, myös se pitää nopeasti pysäyttää, ihmisiä sairastuu Suomessa tuulivoimamelun vaikutuksesta ympäröivässä asutuksessa liikaa. Melurajan ylitykset on todettu esim. Vesa Viljasen ja VTT:n Denis Siposen asiantuntijalausunnoissa.

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/8441490/Siponen_2015+Meluntorjuntapäivät+Denis+Siponen+VTT/8192088b-dd17-46d0-8898-5c5ca88b1ca2"Valmistajien on varmistettava tuotteen vaatimustenmukaisuus ja tehtävä siihen CE-merkintä. Tuojien vastuulla on varmistaa, että niiden markkinoille saattamat tuotteet ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia eikä niistä aiheudu terveys- ja turvallisuusriskiä eurooppalaisille kuluttajille. Tuojan on vahvistettava, että EU:n ulkopuolelle sijoittautunut valmistaja on toteuttanut vaaditut toimenpiteet ja että tätä tukeva näyttö on saatavilla pyynnöstä."http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_fi.htmRuotsissa joidenkin valmistajien laitosten myynti on kielletty turvallisuussyistä. Tarkastuksessa todetaan mm: "Yksikään 12 valmistajasta ei esimerkiksi ollut ilmoittanut melutietoja oikein."

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/vindkraftverk/arbetsmiljoansvar-for-vindkraftverk/"Tuulipuiston on oltava CE-merkitty, kun se otetaan käyttöön. Etiketin on oltava selvästi näkyvä, luettavissa ja kestävä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulipuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset.""Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta"

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016#a12.4.2013-272"Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää teknisen laitteen markkinoille saattamisen kieltämisestä tai rajoittamisesta taikka erityisten ehtojen asettamisesta laitteelle sen mukaan kuin koneita koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään laitteen terveys- ja turvallisuusvaatimusten vastaisuuden vuoksi. (12.4.2013/272)"- Mistähän meillä on kysymys, kun tuulivoimapuisto saa tuottaa osayleiskaavaan piirretyn melurajan ylittävää melua ilman sanktiota?

Safety first! - Ei tuulivoimalat saa olla Suomessa EU:n lainsäädännön vastaisia.


http://hannuaro1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244569-ce-merkinta-puuttuu-skandaali-vai-poliittinen-paatos
 
vierailija
"Eli melun osalta ihmiset on suojattava melulta ensisijaisesti rakentein ja toissijaisesti henkilökohtaisin suojaimin. Jos sekään ei onnistu on ihmisten liikkuminen vaikutusalueelle estettävä. Jos sekään ei onnistu on laite asetettava käyttökieltoon, kunnes asia on korjattu."
 
vierailija
Jos jonkun mielestä tuulimyllypuistot asutuksen keskellä on ok, EHDOTAN että rakennetaan 10 ylisuuren tuulimyllyn puisto Helsingin keskustaan. Miksi ei ole jo rakennettu, kun siellä merituuli puhaltaa jatkuvasti voimakkaasti!!?? Saataisiin paljon sähköenergiaa Suomeen.
 
vierailija
MIKSI Helsingin keskustaan ei ole sijoitettu tuulivoimaloita kun siellä eniten äänestetään tuulivoiman puolesta? Miksi Espoossa ei ole suuria tuulivoimaloita omakotitaloalueiden keskellä?

Voitte jokainen demonstroida kuinka helppoa tuulivoimaloiden pystyttäminen on Espoon ja Helsingin alueille, jossa tuulivoimaa eniten äänestettään käytettäväksi, esimerkiksi Cities Skylines pelissä jossa tuulivoimalan asettaminen maastoon on helppoa. Itse asennutan tässä pelissä tuulivoimalat aina Vihreiden asukkaiden takapihoille ja näin sairastutan heidät itse.

Jopa tietokonepelissä tuulivoima sairastuttaa ja lopulta tappaa. Aika hullua, että näitä suuria voimaloita asennetaan Suomessa ilman mitään tutkimustuloksia ja testauksia. Suuri ihmiskoe on käynnissä ja tuloksista ei tiedä kukaan, vasta vuosikymmenten päästä.
 
vierailija
TÄYTYYKÖ TÄSTÄ MENEILLÄÄN OLEVASTA IHMISKOKEESTA ILMOITTAA IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIMEEN ENNEN KUIN SE LOPPUU!!!!!!!!!! RÄÄKKÄYSALUEELLA ASUU 500 000 SATA VUOTIAAN SUOMEN KANSALAISTA!!!!!!!! TÄMÄKÖ ON KIITOS TYÖSTÄ, JOTA ON YHDESSÄ TEHTY YHTENÄISEN SUOMEN PUOLESTA!!!!! HÄTÄ ON SUURI!!!!!! JÄRKYTTÄVÄN ISOT TUULIMYLLYT IHMISTEN JA ELÄINTEN KESKELLÄ TEKEVÄT OLON SIETÄMÄTTÖMÄKSI 40 KILOMETRIN SÄTEELLÄ TUULIMYLLYISTÄ!!!! MITÄ NE TEKEVÄT LÄNSI-SUOMELLE JA SEN TEOLLISUUDELLE= TÄYSTUHO TÄLLÄ VAUHDILLA!!!! Se se vasta kallista Suomelle on!! Tämä on jotain käsittämätöntä!! Kuin pahimmasta painajaisesta! HALLITUS, ROOTTOREIDEN SAMMUTUS HETI, ENNEN KUIN SAAMME MENNÄ HAUTAJAISISTA HAUTAJAISIIN!!!!!!! Nyt kuulee radiossa mainostettavan verenpainelääkkeen hankkimista enenemässä määrin!! Höpö, höpö!! Tuulivoimaloiden painevaihtelut aiheuttavat verenpainetta!! Roottorit seis, niin lääkkeitäkin saa vähentää. Sairaskulut vähenee. Mieli virkistyy. Saa elämän takaisin. Nyt se on viety pois! Tulevaisuutta ei ole tällä mallilla!! Vastaus tähän hallitukselta!!
 
vierailija